Välkommen till Trosa Rotaryklubb

Rotary är en organisation för samhällsengagerade personer med olika yrkesbakgrund, kön, ålder, religion och etnisk tillhörighet, som gör humanitära insatser och arbetar för att främja samförstånd, goodwill och fred i världen. 
Rotary har mer än 1,2 miljoner medlemmar i 200 länder. I Sverige är 20 000 personer medlem i en av Sveriges 500 klubbar. 
Senaste nyheterna
Nu är  WWF Sverige återigen igång med livesändning av gäddvandring, denna gång från Höga Kusten i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland.
Livesändningen, i form av “slow TV” under ytan visar hur fisken från Bottenhavet vandrar upp till skyddade lekområden i sötvatten för att leka. WWF uppmanar allmänheten att hjälpa till och rapportera in!
 
Just nu har du möjlighet att i realtid se hur fiskar från havet vandrar upp i sötvatten för att leka!
 
Länsstyrelsen Västernorrland jobbar tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm, Kristianstads vattenrike, Sportfiskarna och WWF för att göra naturvårdsåtgärder som förbättrar för livet i havet.
Vi jobbar bland annat med att åtgärda vandringshinder, anlägga ’gäddfabriker’, minska näringstillförseln till grunda vikar och återställa havsstrandängar. Förutom naturvårdsåtgärder vill vi även att fler ska få ta del av det fantastiska liv under ytan som vi har och jobbar med marin pedagogik på olika sätt.
Här är en kort sammanfattning från vår Rotary utflykt:
 
Vi blev ett mindre antal medlemmar men med 4 gäster i vår aktivitet att besöka Trosa Våtmark och med vår entusiastiska guide Elin Van Dooren, kommunekolog.
 
Till våtmarken pumpas kommunens avloppsvatten efter behandlingen i reningsverket i Trosa hamn. Halterna av gödande fosfor, kväve. sjukdomsframkallandemikroorganismer och andra föroreningar sjunker till mycket låga nivåer. Våtmarken är anlagd av Trosa kommun med hjälp av bidrag från Miljödepartementet.
Igår besökte Helene Ljungqvist och Jan Somp biblioteket i Trosa och satte upp alla 67 affischer skolbarnen skapat.
Vår värdinna var Ellen Larsdotter Walle som är Barnbibliotekarie, var mycket entusiastisk över att få ordna denna utställning.

 
Välkomna till denna utställning som är en del i vår klubbs "Rädda Östersjön".
Målet med vårt engagemang är att på lång sikt bidra i arbetet med att göra Östersjön till ett renare och livskraftigare hav.
En av våra absolut viktigaste samarbetspartners är Länsstyrelsen och Naturum vid Stendörren.
Och det är just till Stendörren vi kommer att ta våra skolelever som belöning i Skolprojektet.
Dessutom firar Stendörren sitt 50-års jubileum just i år med flera fina aktiviteter.
Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida
 
Rotaryklubbarna i Trosa, Nyköping och Oxelösund kommer att delta i två aktiviteter: 
  • Jubileumsdagen den 18 juni, 10.00-21.00
  • Vattendagarna 27-28 augusti, 11.00-15.00 som ersätter Vattenveckan 2022.
 
Vi behöver 4 av er rotarianer för varje tillfälle! Anmäl er till undertecknad.
 
Vi kommer att använda vårt tält, sälja armband och böcker samt visa våra rollups och skolbarnens affischer.
 
Jan Somp
Klippt från Nyhetsbrev nr 1, 2022 Cykling utan ålder – Trosa: 
Vid några kommande händelser kommer vi få tillfälle att visa upp oss med våra cyklar och sprida vårt budskap ”Rätten till vind i håret” vidare till många kommuner i vår närhet.
 
Norrtälje fyller 400 år och Rotary startar cykling
Den 29:e mars fyller Norrtälje 400 år och det kommer att firas ordentligt, bl.a. med kungligt besök. Då skall vi visa upp oss med två cyklar och få göra provturer med boende på deras äldreboenden.
 
Rotarys distriktskonferens i Nyköping
Den 29:e och 30:e april är det konferens för distrikt 2370 inom Rotary. Detta är ett distrikt med 32 olika klubbar i Sörmland, Södra Stockholm och på Gotland. Det blir ett utmärkt tillfälle att sprida den nya folkrörelsen cykling med våra äldre i vår region och det skall vi göra genom att ha två cyklar på plats för provturer i kvarteren runt Sunlight i Nyköping.
 
Hela nyhetsbrevet kan du läsa här.
Bästa Östersjövänner! 
 
Flera av er hade inte möjlighet att följa seminariet. Nedan finns länkar för att följa delar av eller hela seminariet. 
Det vore kul om ni också tittar cirka 3 minuter på inledningen med Kronprinsessan Victoria
- En länk till Värmdö-Skärgård Rotaryklubbs hemsida, som har en personligt skriven artikel om webbinariet
- En annan till distriktets hemsida, som är något mer formell:
Och slutligen det fina musikstycket med Anders Paulsson på sopransaxofon:
 
Ni som ännu inte haft tillfälle att se filmen ”Östersjön ur Ejderns ögon” får här en påminnelse. Den presenterar på ett enkelt sätt Östersjöns utmaningar.
 
Bästa Rotaryhälsningar,
Guje
 
Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna hela åns framtida ekologiska status.
Se filmen om ett projekt för att rädda den biologiska mångfalden i ett mytiskt vattendrag på kommunens hemsida här.
Mer om projektet hittar du här.
Klubbinformation
Trosa

Vi möts fysiskt
måndagar kl 18:00
Trosa Stadshotell & Spa
Västra Långgatan 19
Trosa,  61935
Sweden
Vi återgår nu till fysiska möten. Möjligheten finns dock att delta digitalt. Måndag jämna veckor kl 18.00
Distriktets Facebooksida
Swish
Rotary öppnar möjligheter
Kalender
maj 2022
M ti O to F L S
25
26
27
28
29
30
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
01
02
03
04
05
Kommande evenemang

Ett engagemang som gör skillnad  

År 1985 fanns polio i 125 länder, nu återstår bara 2 länder, Afghanistan och Pakistan. Europa har varit poliofritt i snart 20 år, kontinenten Afrika förklarades poliofritt oktober 2020.

Sedan 1988 arbetar Rotary, tillsammans med WHO, UNICEF och CDC med att utrota polio för gott. Om vi inte ser till att vi får en poliofri värld, kan länder som redan blivit poliofria drabbas på nytt.

Under senare år har Bill & Melinda Gates Foundation anslutit sig till kampanjen. Tillsammans har vi bidragit till att utrota Polio. Det firar vi på Världspoliodagen den 25 oktober.

 
Du kan bidra genom att donera till Polio Plus via rotary.org/give, välj Polio Fund. Som rotarian kan du genom att logga in innan du slutför betalningen erhålla PHF poäng. Bill & Melinda Gates Foundation matchar de medel Rotary samlar in med 2:1.