Nyhetsbrev september 2020
 

Paul Harris utmärkelse 

Hans Norström har välförtjänt tilldelats Paul Harris utmärkelse med safir vid medlemsmötet den 31 augusti 
Paul Harris utmärkelse! Hans Norström har välförtjänt tilldelats Paul Harris utmärkelse med safir vid medlemsmötet den 31 augusti. Hans får utmärkelsen för sina insatser med att implementera ClubRunner i Trosa Rotaryklubb. Ett arbete som krävt mycket tid och målmedvetenhet. Klubben framför ett stort tack för hans insats!
 

Trosa Rotaryklubbs medlemsmöten

Efter den enkät som styrelsemedlemmarna gjort genom att ringa runt och lyssna efter medlemmarnas inställning till olika typer av möten framöver kan vi konstatera att det finns ett klart intresse för att delta på medlemsmöten framöver, trots Coronasituationen.
 
Medlemsmöten i Trosa Rotaryklubb framöver
Efter den enkät som styrelsemedlemmarna gjort genom att ringa runt och lyssna efter medlemmarnas inställning till olika typer av möten framöver kan vi konstatera att det finns ett klart intresse för att delta på medlemsmöten framöver, trots Coronasituationen.
Alternativen är:
-att ses på fysiska möten på Statt. Under förutsättning att vi försöker åstadkomma så säkra möten som möjligt med avstånd mm, ser 2/3 av de medlemmar som regelbundet kommer på våra möten att det är OK. Statt kan lösa att vi kan ha middagen vid småbord (för2), men vi ses i deras ögon som EN grupp. Första mötet satt vi på vinhyllan – då hade vi en begränsning på 20 deltagare. Vi skall försöka få låna konferenslokal, så att vi kan sitta med avstånd från varandra. Då så många är intresserade av detta, kommer vi att boka sådana möten under hösten.
– att vi som komplement sänder detta möte via webben, för medlemmar att koppla upp sig på. Måste bli en enkel teknisk lösning. Innebär att man missar det sociala i mötet, samt också gemensam middag. Ett tiotal medlemmar kan tänka sig detta alternativet till ett fysiskt möte
– att vi arrangerar fler möten utomhus – en gemensam promenad, en bouletävling, stadsvandring etc. Håll koll på Trosa Rotaryklubbs hemsida – här kommer mer informationer löpande.
 

Afrika fritt från Polio 

I media den senaste tiden har tydligt framgått att WHO nu deklarerat Afrika, som kontinent, fritt från Polio
 
 
Vi i Trosa Rotaryklubb vill svara upp till vårldspresidenten Holger Knaack´s önskemål om
 . att ytterligare prioritera
 

Polio+ i vår välgörenhetsverksamhet. Därför kommer fokus i flera av våra insamlingar att vara just detta behjärtansvärda ändamål.


Sista chansen att Rädda Östersjön

33 rotarianer från 25 klubbar träffades på Skansen för att diskutera Östersjön och vad vi inom Rotary kan bidra med i räddningsarbetet. Tillsammans med dessa fysiska närvarande hade vi även ett 15-tal digitala mötesdeltagare. Däribland undertecknad.
Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps. Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen.
Helt klart är att om vi inte gör något nu är det försent!
 

 

Sista chansen att Rädda Östersjön

Skansen 2020-09-01
 
33 rotarianer från 25 klubbar träffades på Skansen för att diskutera Östersjön och vad vi inom Rotary kan bidra med i räddningsarbetet. Tillsammans med dessa fysiska närvarande hade vi även ett 15-tal digitala mötesdeltagare. Däribland undertecknad. Östersjön har alltid varit ett känsligt hav. Under de senaste 100 åren har vi människor förgiftat och förorenat havet till gränsen av kollaps. Ängsliga politiker tvekar och specialisterna tvistar trots att vi idag har tillräckligt med kunskap och teknik för att stoppa den negativa utvecklingen. Helt klart är att om vi inte gör något nu är det försent! Nedan korta sammanfattningar av seminariets programpunkter:
BSRAN, Baltic Sea Rotary Action Network, vars mål är att uppmuntra och entusiasmera rotarianer runt Östersjön att skapa och sedan delta i olika aktiviteter i syfte att rädda vårt gemensamma innanhav. Erfarenheter som erhållits delas med medlemmarna i nätverket. Genom att uppdatera varandra kan på kommande initiativ kan dessa koordineras för att få ett större genomslag. Exempel på aktiviteter som genomförts är: Strömmingsrodden, Shoreline Clean Up och Tall Ships Race.
Blue Algae Monitoring genomför regelbundet mätningar av blågrönalgsituationen på 110 platser i Finland. Situationen under den gångna sommaren var varierande både i insjöar och i havsområden. Mängden blågrönalgobservationer i juni–augusti följde väderleksförhållandena rätt så bra. I insjöar, vid kuster och i skärgården började blågrönalger förekomma tidigare än vanligt som följd av försommarens värme. I juli var blågrönalgsituationen lugnare eftersom vädret svalnade, men omkring mitten av augusti blev vädret igen varmare och därmed också blågrönalgmängderna större. Projektet sponsras av Rotary Foundation.
Mats Jakobsson och Jan Söderhielm besökte vårt möte i torsdags och berättade om Expedition Rädda Östersjön och Briggen Tre Kronor. Dagligen läcker näringsämnen, kemikalier, och läkemedel från samhälle och jordbruk till Östersjön. Därtill kommer all plast och skräp som slängs i och når havet via vattendrag. Visste du att den största mängd plastavfall kommer från cigarettfimpar? Expedition Rädda Östersjön ska på ett nytt sätt medverka till att minska föroreningarna. Expeditionen möter människorna i deras vardag och får dem att lova att göra sin insats för Östersjön. Med flera aktiviteter över tid byggs målgruppernas engagemang.
Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur de 193 länderna som är medlemmar i FN, ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. Projektet Rädda Östersjön inriktar sig på mål nr 14 Hav och Marina Resurser och speciellt undergruppen 14,1 som behandlar Minska Föroreningarna i Haven. Genom ett samarbete med Searoom finns det en utställningstrailer på 50 kvadratmeter som kan köras överallt dit det finns en väg. Närmast skall den mobila utställningen visas för 20 st. klasser, årskurs 8. ESRAG är en förkortning av Environment Substainability Rotary Action Group och arbetar för och med Rotary för en miljömässigt hållbar planet. De vill förstärka Rotarys image och öka relevansen för nästa generation. Några Rotarykollegor i Stockholm startade denna europeiska del. De arbetar för några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till 2030, Agenda 2030. Rotary arbetar redan med många av de 17 globala målen, men ESRAG fokuserar arbetet på följande sex mål:
Mål 7 Hållbar energi för alla
Mål 11 Hållbara städer och samhällen Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 14 Hav och marina resurser Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. Genom att: 1. Att öka insikten om miljö och hållbarhet hos våra Rotarykamrater 2. Inspirera och uppmuntra start av effektfulla hållbarhetsprojekt 3.
Öka antalet ESRAG-medlemmar, ju fler budbärare desto fler projekt 4. Etablera Miljö- och hållbarhetsordförande eller dito kommitté på distrikts och klubbnivå Baltic Deepwater Life jobbar med storskalig provtagning av marina data som ”öppen källkod” för marina forskare runt Östersjön. Öppen källkod innebär att all information ör öppen och tillgänglig för att ta som vill bearbeta den. Föreningen har som mål att med säkra metoder återskapa ett hälsosamt och produktivt Östersjön. Den inledande fasen av projektet äger rum i Stockholms skärgård och dess omgivande vatten.
Förenat med Baltic Deepwater Life finns en stor grupp etablerade forskare inom marinbiologi, marinkemi, oceanografi samt innovatörer och entreprenörer som tillsammans kommer att genomföra pilotstudier och på lång sikt implementera metoder och arbeta för återhämtning av Östersjön. Visionen är att återställa Östersjön till skick som rådde 1950 genom att hitta de bästa sätten nå dit och stödja naturen i sin självrenande process.
Stockholm Resilience Centre, SRC, är ett internationellt erkänt forskningscenter för hållbarhetsvetenskap. Det utgår från insikten av att det i vårt globaliserade samhälle praktiskt taget inte finns några ekosystem som inte formas av människor. Alla människor har behov av ekosystem och de tjänster de tillhandahåller. Östersjöns ”hälsa” kontrolleras regelbundet. Verktyget man använder för detta, kallat Baltic Health Index, är en 18-månaders regional bedömning av havets hälsa. Indexet kommer att fokusera på förmågan att fortsätta producera de ekosystemtjänster och produkter som människor är beroende av. Indexet beräknas genom att fastställa referenspunkter för att uppnå specifika social-ekologiska mål och mäta hur väl de ekonomiska zonerna i regionen uppfyller dessa mål. Sammanställningen är baserad på anteckningar från mötet samt vad som finns att hitta på nätet. Alla avsnitt har i sin inledning hyperlänkar till relevanta sidor där mer information finns att hämta. Vad kan Rotary i Trosa då göra i detta sammanhang? Kanske en Miljöhelg eller Miljövecka till vilken vi bjuder in Searoom och deras utställningstrailer. Lokalt engagerar vi kommunen, Askölaboratoriet, lokalpress, skolor och andra intressenter. //Peter
 

Trosa Broar

Lördagen 5 september genomfördes projektet Trosa Broar. I samarbete mellan Rotary och Cykla Utan Ålder erbjöds Trosaborna och Trosabesökare en åktur över Trosas broar.
I samband med denna aktivitet genomfördes en insamling till förmån för projektet Cykla Utan Ålder som behöver stöd för service och underhåll av sina cyklar, och för Rotarys prioriterade biståndsprogram Polio Plus.
 
Lördagen 5 september genomfördes projektet Trosa Broar. I samarbete mellan Rotary och Cykla Utan Ålder erbjöds Trosaborna och Trosabesökare en åktur över Trosas broar. I samband med denna aktivitet genomfördes en insamling till förmån för projektet Cykla Utan Ålder som behöver stöd för service och underhåll av sina cyklar, och för Rotarys prioriterade biståndsprogram Polio Plus. I ett strålande septemberväder fick ett 20-tal resenärer möjlighet att se Trosa från sadeln. Här följer en kort rapport från Börje som är en av piloterna: ”Det kom två damer vandrande med tunga kassar och jag frågade om de ville åka. De svarade att de bara skulle gå till bilparkeringen vid hamnen så någon tur var inte aktuellt menade dom. ’Men jag kan skjutsa er ner till hamnen’ svarade jag och de tyckte till slut att det inte var någon dålig idé. Vi körde sedan ner till hamnplan och vidare genom björkallén lugnt och stilla och så småningom ända fram till den parkerade bilen. Då hoppade den något yngre damen av medan hennes mamma satt kvar. Hon bad om att få ta en bild på sin glada mamma sittande i cykeln och på en nästan lika glad pilot stående bredvid. Jag som pilot ville ju inte sitta bakom skynket när hon skulle ta en fin och minnesvärd bild. En annan speciell upplevelse var en familj med två ungar som stannade oss på torgbron och frågade om även barn kunde få åka. Naturligtvis sa jag och hänvisade dom till cyklarna som finns utanför Team Sportia. Sedan hörde jag tydligt ungarnas glada tjut. Dessa två händelser har övertygat mig om vår gemensamma och fina insats. Detta är min slutsats: Cyklarna och möjligheten att få uppleva Trosa på ett nytt sätt kommer att bli ett lika uppskattat inslag som att strosa i Trosa och ta bilder på dom fina husen efter ån. Vi kommer definitivt att vara gynnsamma för besöksnäringen och för att skapa minnesvärda upplevelser i Trosa. Nästa gång kan vi kanske sprida ut oss lite mer och bevaka besökare som har olika ärenden till skilda ställen och gärna kan behöva skuts, speciellt om de har famnen full av påsar och paket.” Cykling utan ålder är ett ideellt projekt som tillsammans med Trosas äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer och får möjlighet att känna vinden i håret. Då vi befinner oss mitt i en pandemi är det tyvärr tillfälligt stopp for detta. Nu har vi förstått att det kanske löser sig ändå genom att personalen på äldreboendet utbildar sig till piloter och tar hand om cykelturen.
 

Verksamhetsplan 2020-21 Trosa Rotaryklubb

I år lanseras en ny modell för verksamhetsplan för Rotaryklubbarna  – omfattar 10 frågor. Styrelsen har tillsammans skapat Trosa Rotaryklubbsverksamhetsplan, som nu ligger som grund för verksamhetsåret.
Verksamhetsplan förTrosa Rotaryklubb år 2020-21 Œ Hur kan Ni utveckla klubben så nuvarande medlemmar vill stanna kvar och helst öka sitt engagemang?
• Vad: Genom att stimulera till ökat engagemang. ”Ju mer man sätter in i Rotary – desto mer får man tillbaka”: Målsättning att medlem tar på sig uppdrag och funktioner i klubben och i olika projekt.
• Hur: Tydligare klargöra vad som förväntas i respektive ansvar/uppdrag. Vid säsongsuppstart, i grupparbetsform, definieras vad varje medlem vill få ut av sitt medlemsskap, och samtidigt vad man är beredd att bidra med. Strukturerade uppföljningsmöten för nya medlemmar och deras mentorer. Ha kontakt med rotarianer som inte kommer så ofta, på klubbmöten – så att de vet att de är saknade. Klubben brett representerad på distriktskonferensen. Sända fler medlemmar på RLI.
• Resultat: Gott kamratsskap och fler lyckliga/stolta medlemmar, som har roligt i klubben och genomför fler lyckosamma projekt.
 Hur kan Ni finna och rekrytera nya medlemmar?
• Vad: Öka och föryngra medlemsantalet i TR.
• Hur: Håll kontakten med, och bjud in tidigare föredragshållare och gäster till medlemsmöten. Rekrytera bland nya medlemmars nätverk. Inventera prospects. Planera ett ”rekryteringsmöte”, där varje befintlig medlem bjuder in en gäst till ett informationsmöte med en kvalitetsfull ”twist” – t ex en vinprovning som TR bjuder på. Bjuda in till en grupp med yngre, att med stöd av TR kunna jobba med lokalt projekt med fokus på ungdomar/skola/fritid. Initialt inte som medlemmar, men kan vara en rekryteringsbas för att sänka medelåldern i klubben – arbetsnamn ”LatteRotary”.
• Resultat: vi passerar 60-medlemsgränsen under verksamhetsåret. Ž Hur kan Ni skapa eller ansluta till engagerande projekt?
• Vad: Hitta 2-3 lokala samhällsprojekt av olika slag för att engagera olika intressen hos Rotarianerna, t ex lokala möjligheter i anknytning till Östersjöprojektet, ”Cykla utan ålder”, julmarknad etc. Sid 2 av 3
• Hur: I projektform med projektledare genomföra dessa.
• Resultat: Mer engagerade medlemmar, som tillsammans skapar mervärden, genererar mer pengar och är mer stolta över att vara Rotarian.
 Hur säkerställa fortsatta bidrag till Polio och Årliga fonden?
• Vad: Öka våra bidrag, målinriktat till dessa.
• Hur: Genom de lokala projekten samla in pengar, där det tydligt anges till vad pengarna går. Detta genom en bättre kunskap om TRF´s olika möjligheter. Även använda mer av föreningens upparbetade resurser under året. Sätta ett årsmål på hur mycket pengar TR skall bidra med under 2020-21.
• Resultat: Dubblat bidrag till TRF, Rotary Doctors och lokala samhällsprojekt mot fg år.  Finns det förutsättningar till närmre koppling till lokala företag?
• Vad: Ja – genom utvecklat engagemang tillsammans med dessa.
• Hur: Se p 2 – genom att sprida kunskap om vad Rotary Trosa står för och är, samt att i samverkan genomföra samhällsprojekt, t ex ”Cykla utan ålder” i samarbete med Team Sportia. Etablera kontakt med företagarföreningen och delta på kommunens företagsfrukostar, och där ta möjlighet att informera om Rotary.
• Resultat: Ökat antal engagerade medlemmar i klubben. Ökade bidrag till TRF o lokala angelägna projekt.
‘ Finns det förutsättning till att starta en Satellitklubb?
• Nej, tyvärr inte ’ Hur kan Ni få in pengar? Från egna medlemmar och utomstående?
• Vad: Se P.4
• Hur: Se p.4, samt att sälja gåvobrev till medlemmarna
• Resultat: se P.4
 “ Hur kan Ni öka trivsel, glädje, stolthet och känsla av mening?
• Vad: Öka kunskapen om Rotary och engagera fler i meningsfulla projekt. Genom intressanta föredrag stimulera intresse för högt deltagande på klubbmöten Sid 3 av 3
• Hur: Sänd minst 5 medlemmar + inkommande styrelse på RLI. En övergripande TRF-information/utbildning om mål, organisation, hur pengar hanteras, hur bidrar vår klubb, hur kan vi få del av kakan etc. Sammanställ till vad har TR bidragit och med hur mycket senaste åren? Att bjuda in distriktsansvariga, t ex Lars Wallin Rotary doctors, Åsa Hörnberg om TRF, WCP – Paul Tamm, Rotary Peace center. 3 minuters Rotaryana vid varje klubbmöte
• Resultat: Målsätta TR bidragsnivå under året, och infria det. Målet skall sättas i början av verksamhetsåret och följas upp/redovisas minst vartannat möte.
” Skall Ni introducera Club Runner?
• Vad: Ja – det öppnar många nya möjligheter.
• Hur: Vi skall utnyttja systemets informationsmöjligheter och utse ”skribenter”/ansvariga i det nya IT-systemet, inom varje projekt för att kunna hålla igång det med aktuell info. Veckobrev till medlemmar, tidigare föredragshållare, företagare i Trosa etc. Intern och extern marknadsföring av vad Rotary gör lokalt, regionalt och globalt.
• Resultat: Ökad och mer spridd kunskap om vad Rotary Trosa gör lokalt, regionalt och globalt. • Finns Er klubb kvar om 5 år? Likadan som idag eller någon förändring?
· Ja – givetvis. Den är utvecklad med fler yngre, och kvinnliga medlemmar, och engagemanget för egna projekt har stigit med fler intresserade och engagerade. Trosa Rotaryklubb skall vara mer känd och synlig på orten.
Datum: 1 / 6 2020, Trosa Nils Åkerlund President 2020-21