RÄDDA ÖSTERSJÖN

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav.

Övergödning, överfiske, ökad sjöfarten och utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris.

Tydliga tecken på det är den ökade algblomningen och döda havsbottnar.

Rotaryklubbar har på initiativ från Rotaryklubbar i Finland beslutat att samla krafter för att bidra till att Östersjön blir friskt igen. Projektet har fått namnet ”Save the Baltic Sea”. Rotarydistrikt 2370 har startat ett distriktsprojekt som vi i Trosa Rotaryklubb deltar i. Vi tillsammans med distriktet är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem. Vi har även startat upp arbetet med lokala projekt.

 
Dsitrikts 2370:s projekt ”Rädda Östersjön” projektet påbörjades november 2019 och i en utgåva av Rotary Norden i början av 2020 kan Du också läsa mer om tankarna kring projektet här
 
Våra finska vänner har startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network”. För mera info se här.
Page Stories
28 september anordnade Stockholms Universitet sitt Östersjöseminarium för 10-de gången vid Kolskjulet i Stockholm.
Trosa Rotaryklubb har uppmärksammats för sitt arbete för Östersjön och fick i år deltaga med en person.
Deltagarna bestod av speciellt inbjudna akademiker, personer från ideella organisationer, politiker samt övriga som arbetar för Östersjön. Till dessa får man även  räkna in Kronprinsessan Victoria som är djupt engagerad i Östersjöfrågor.
Hela seminariet spelades in och går att se på SVT Play Forum.
Vårt arbete för att bidra till att förbättra miljön i och kring Östersjön tillsammans med partners genom vårt "Rädda Östersjön" projekt går framåt och väcker allt mer intresse både inom Rotary, Rotaract och i samhället i stort.
Nedan hittar du information om de aktiviteter i projektet, som väckt störst intresse.
Det är mycket information, men ger goda möjligheter för enskilda Rotarymedlemmar och klubbar att engagera sig mer i detta angelägna och regionala projekt.
Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större.
Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt.
För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stödutsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

Tisdagens beslut om 2024 års fiskekvoter i Östersjön är varken till fördel för sillpopulationen i innanhavet eller de småskaliga fiskarna längs kusten. 
Beslutet visar på en synnerlig historisk närsynthet, okunskap om fisken och fisket, oförmåga att förstå det Internationella havsforskningsrådets (ICES) vetenskapliga råd och – kanske främst av allt: ministrarna bänder lagarna, som reglerar fiske, ekosystem och havsmiljö, till bristningsgränsen.

I vår Östersjöbrief resonerar vi om bakgrund till, och effekter av, nästa års sillkvoter och föreslår tre beslut som den svenska landsbygdsminister måste ta redan i år för att minimera skadan på havets ekosystem.

Konrad Stralka, VD på BalticWaters

Trots torskkollapsen så sent som 2019, står vi nu inför en ny utmaning – den ikoniska sillen/strömmingen som är på väg att knäckas.
 
EU-kommissionen har, baserat på det vetenskapliga rådet (ICES) råd, föreslagit 0 kvot för sillfisket i Östersjön för 2024. Landsbygdsministrarna står nu inför en mycket svår situation. Hur de än vrider och vänder på kvotfrågan så går det inte att fiska på en art, utan att samtidigt riskera bifångster av en annan, vilket både kan strida mot lagen och leda till kvotuttag som vida överstiger vad sillen klarar av.
 
Hur mycket jag och andra än önskar att vi kan ha ett småskaligt fiske på sill för humankonsumtion, så ser det ut som att vi nått vägs ände. Trösten är att det finns en väg som leder till ett framtida fiske, även om den är svår och smärtsam. Läs mer om situationen och vägen framåt i månadens brief.
 
Konrad Stralka, VD på BalticWaters
You are cordially invited to the webinar titled “Baltic Sea Awareness Raising and Environmental Education” presented by the Baltic Sea Regional Action Network (BASRAN).
BASRAN works towards ensuring a better future for the Baltic Sea.
This is a beautiful natural gem of Northern Europe.
It is very important to create awareness of the situation and challenges in the Baltic Sea and to explain to people what they can do personally in order to make it better
 
Kunskap och ledarskap krävs för att Rädda Östersjön Rotaryklubbar runt Östersjön har nyligen genomfört en utbildning av 25 ungdomar, från flera länder, i ledarskap och kunskap om Östersjön.
Utbildningen heter RYLA BALTIC SEA.
Bas för utbildningen var Briggen Tre Kronor.
Man angjorde Nynäshamn, Askö och Utö. På Askö besökte gruppen Stockholms Universitets forskningsstation Askölaboratoriet där de utbildades av forskare.
På Utö lärde gruppen sig om våtmarker.
Utbildningen avslutades på Baltic Sea Science Center i Stockholm på Östersjödagen den 31 augusti.
Från Trosa deltog Carl Fredrik Somp som en av stipendiaterna.
 
 
 
I söndags, 27/8, deltog Rotary på Trosa Skördemarknad. En strålande sol hälsade många besökare välkomna.
Målet var att presentera vårt projekt Rädda Östersjön och samla in medel till detta.
Tack vare gissningstävlingen som lockade många in i montern, fick vi möjlighet att berätta vad Rotary står för.
Nästan 300 personer deltog i vår tävling att gissa vikten på en kålrot, som vägde 1285 g
Vinnaren blev Minna Kinnunen, som gissade 1280 g.
Vinsten är ett presentkort, lunch för 2 på Bomans. Grattis Minna!
Vi sålde samtidigt böcker,armband, nyckelringar och vatten till förmån för Östersjöprojektet.
 
Hälsningar
Dag
Vill du stödja vårt arbete för att rädda Östersjön, kan du köpa boken ”50 sätt att rädda Östersjön” till priset av 100 kronor.
Skänker du dessutom minst 100 kr får du ett vårdtecken i form av ett armband.
Du finner boken och armbandet hos Apelago Hamnkontor Trosa, Turistkontoret Trosa och Naturum Stendörren.
 
På förhand tack för ditt stöd!
På eftermiddagen söndagen den 27 augusti i Nynäshamn kommer 25 energifyllda ungdomar från länder runt Östersjön att ge sig ut på en oförglömlig resa ombord på segelfartyget Tre Kronor af Stockholm – Briggen.
Denna spännande händelse markerar starten av "RYLA Baltic Sea 2023" – en inspirerande ledarskaps- och miljöutbildning med fokus på att bevara och skydda Östersjön.
30-31 maj och 1-2 juni besökte 175 fjärdeklassare från 7 klasser och alla kommunens 4 mellanstadieskolor Naturum Stendörren, som en del i Projekt Rädda Östersjön.
De har sett utställningen om Östersjön, håvat i strandkanten, gått tipspromenad och klättrat till toppen på det nya utsiktstornet. På direkt fråga ville inga barn åka hem när dagarna var slut!
Trosa Rotaryklubb har haft medlemmar på plats som resurspersoner varje dag.
Alla skolorna som var med i år, vill vara med nästa år igen! 
Vi i klubben är stolta över att kunna genomföra detta projekt i nära samarbete med kommun, länsstyrelse och Rotary.
Alla känner sig som vinnare.
Barnen titulerar sig nu som "Unga Östersjöambassadörer" - alla med ett fint armband runt handleden.
"Jag älskar Östersjön!!!"

Gå in på Facebook och skriv in "Kyrkskolan Västerljung" så kan ni ta del av ett litet inlägg från en av de deltagande skolorna.
 
//Jan Somp
Varmt välkommen till Allt för sjön, mässan som närmar sig med stormsteg. Spännande tider! Vi glädjer oss åt klubbarnas stora engagemang!
 
Tack vare vår partner Expedition Rädda Östersjön får vi en chans att en gång per dag presentera Rotarys ”Rädda Östersjön” projekt  på den lilla scenen i området "Rädda Hav och Liv"..
 
Vi har nu med hjälp av Fredrik Åberg från Haninge-Tyresö RK tagit fram en textad fem minuter lång video med tal och bilder, som vi kommer att visa när det är vår tur att stå på lilla scenen för att presentera oss under 10-15 minuter.
 

Trosa Rotaryklubb 50 år!

Trosa Rotaryklubb chartrades den 4 maj 1973, 1996 chartrades Trosa Östra Rotaryklubb och
2017 slogs båda klubbarna ihop till Trosa Rotaryklubb.
Den 5 maj firade vi 50-jubileum och hade äran att dela detta firande med flertalet gäster inklusive vår Distriktsguvernör Jan König med hustru Anna.
Det var mat och dryck, tal, musikquiz - allt under festlig inramning och trevlig stämning.

Rotarydagen

Rotarydagen, ett evenemang på effektiva fem timmar, som berörde och gav en vi-känsla såväl för Rotary, miljön och vårt samhälle.
Allt under överseende av arrangerande klubb E-Club of Riddarfjärdens Rotarydagssamordnare Anna König (tillika Rotary Coordinator i vår Zon 17).
Flera av våra medlemmar deltog under dagen som bl a innehöll tal, mingel, lunch och städning av stränderna i Oxelösund.

Projekt Rädda Östersjön - skolprojektet

I Trosa kommun engageras alla fjärdeklassare i projektet Rädda Östersjön, ett initiativ av Trosa Rotaryklubb i nära samarbete med kommunen och länsstyrelsen i Södermanland.
I år deltog sammanlagt 175 elever från 7 klasser i 4 skolor.
 
Trosa Stadsbibliotek öppnade sin utställning av posters, gjorda av kommunens alla fjärdeklassare.
Samtliga elever har givits möjligheten att gestalta sin syn på läget i Östersjön i form av tecknade och målade posters efter den utbildning de fått i skolan bl a med det material vi har bidragit med.
 
30–31 maj och 1-2 juni besökte samtliga fjärdeklassare Naturum Stendörren.
De såg utställningen om Östersjön, håvade i strandkanten, gick tipspromenad och klättrade till toppen på det nya utsiktstornet. På direkt fråga ville inga barn åka hem när dagarna var slut!

Trosa Rotaryklubb har haft medlemmar på plats som resurspersoner varje dag.
Alla skolorna som var med i år, vill vara med nästa år igen! 
Vi i klubben är stolta över att kunna genomföra detta projekt i nära samarbete med kommun och länsstyrelse.
Alla känner sig som vinnare.
Barnen titulerar sig nu som "Unga Östersjöambassadörer" - alla med ett fint armband runt handleden.
"Jag älskar Östersjön!!!"

Trosa Rotaryklubbs Stipendium

Nationaldagen firades under en underbart fin dag på Garvargården i Trosa med solsken, vajande fanor, blåsorkester, barnkör, högtidstal och stipendieutdelning.
 
Trosa Rotaryklubb delade ut sitt stipendium till den eller de personer som gjort uppskattat arbete för Trosa kommuns invånare.
 
Presidenten inledde med att berätta om vår verksamhet och överlämnade ordet till Roger Ekdahl och Johan Markman för utdelning av stipendiet. Roger och Johan deltog i att initiera stipendiet för 10 år sedan och det var extra roligt att just de fick chansen att dela ut det.

Trosa Marknad

Den 10 juni genomförs traditionsenligt Trosa marknad, då tusentals besökare strövad runt i Trosas centrala delar. Naturligtvis var vi i Trosa Rotaryklubb med för att sprida kunskap om Rotary och samla in pengar till klubben och Östersjöprojektet i synnerhet!
 
Vi ha de en central placering vid rådstugan och syntes och märktes ordentligt.
 
Trosa Rotaryklubbs budskap på marknaden var:
  • Information om skolprojektet – se elevernas posters och ÖSP-artikeln.
  • Gissa-tävling: Gissa antalet godisfiskar och vinn en lunch för 2 på Stadshotellet
  • Köp en flaska ”rent vatten” för 30:- och sponsra Trosa Rotaryklubbs Östersjöprojekt (om Du inte vill köpa vatten kan Du köpa en Trosa-nyckelring sponsrad av Trosa kommun)
  • Köp armband, böcker eller en fin fågelholk – överskottet går till Östersjöprojektet

Bästa Kompis

Eleverna vid Hedebyskolans högstadium har röstat på och motiverat varför de har valt en person i varje årskurs som bästa kompis.
 
Stipendieutdelningen ägde rum under skolavslutningen som inramades av sedvanlig högtidlighet, sång och musik, tal, vackra sommarkläder, stolta föräldrar och släktingar samt förväntansfulla elever.
 
Klubbpresidenten delade ut tre stipendier till Bästa Kompis bestående av diplom och 1 500 kronor vardera.
En liten insats av oss som förhoppningsvis gav lite guldkant samt sporre till gott kamratskap.
Vi har nu nöjet att skicka Dig en inbjudan till "RYLA Baltic Sea 2023", som äger rum här i Södermanland den 27-31 augusti med start i Nynäshamn.

Vårt distrikt arrangerar i ett nära samarbete med våra partners Briggen Tre Kronor och deras projekt "Expedition Rädda Östersjön", Östersjöcentrum vid Stockholms universitet och våtmarksstiftelsen Initiativ Utö denna internationella "RYLA, Rotary Youth Leadership Awards", som har Östersjö- och miljöfokus.
 
Ledarskapsutbildningen äger i huvudsak rum på seglingsfartyget Briggen Tre Kronor i Stockholms södra skärgård och vänder sig till ungdomar och unga yrkesverksamma mellan 18-30 år. 

All information och alla detaljer om ledarskapsutbildningen hittar Du genom följande länk:
 
Vi hoppas nu att Du och Din klubb har möjlighet att bjuda in någon ung person, som ni tror är en lämplig deltagare i enlighet med inbjudan. 
Nu kan du se hur fiskar och kanske ett och annat djur, passerar den nya laxtrappan vid Kvarnen i Trosaån.
Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer.
Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.
Den stora variationen i datat som modellerna är tränade på gör att modellerna är väldigt träffsäkra och kan känna igen fisk i alla typer av förhållanden.
Trosa kommun, Sportfiskarna och Trosa Rotaryklubb uppmärksammade de nya fiskpassagerna i Trosaån, genom en gemensam utställning, den 2 september, vid Husby Park i Vagnhärad.
Detta evenemang var en del av Länsstyrelsens årliga initiativ med en Vattenveckan.
Rotary presenterade sitt projekt Rädda Östersjön och skolprojektet i kommunens mellanstadieskolor, som i år involverade hela 175 fjärdeklassare.
Sportfiskarna visade hur el-fiske går till och fick bekräftat att det finns havsöring i vår vackra å.

Kommunen högtidlighöll de nya fiskpassagerna genom tal, utställning och kaffeservering.
Deltagandet och samarbetet är ett fint exempel på hur Länsstyrelsen, Kommunen, Sportfiskarna och Rotary kan samarbeta mot samma mål att värna vår vackra natur.
 
8-10 September deltog Trosa Rotaryklubb i Trosa Boat Show. 
Evenemanget som nu får anses som årligen återkommande, besöktes av ca 5 000 personer i ett strålande höstväder.
 
Här träffade vi många både vuxna och barn som uppskattade vårt projekt ”Rädda Östersjön”.

I vår tävling ”Gissa hur många fiskar” deltog hela 347 personer.
Rätt antal var 248 st.

Vinnare blev Börje Olsson, som gissade rätt på fisken.
2:a pris går till Annika Jenefors som gissade på 249 st fiskar, och 3:e pris går till Johan Wennerberg som gissade på 247 st.
2:an och 3:an utsågs genom lottning.

Vinnarna får biljetter till Trosa Bio som ger möjlighet till bio alternativt konsertföreställningar. 

Vi tackar vår sponsor Trosa Bio!
Under bägge marknadsdagarna var Trosa välbesökt, så även vår monter som hade många besökare. Alla fick information både om vårt projekt "Rädda Östersjön" och om Rotarys verksamhet.
 
Vi hade 495 personer, som var med och gissade på antal nötter i glasburken.
Rätt antal var 317 stycken, och vinnaren blev Åsa Bergman, Trosa,
som gissade exakt rätt. 
Hon föräras ett presentkort på 2 luncher på Stadshotellet, som skänkts av dem.
GRATTIS ÅSA!
 
Vi sålde 65 böcker "50 SÄTT ATT RÄDDA ÖSTERSJÖN" och dessutom ett antal armband.
 
Det blev en bra aktivitet tack vare alla engagerade medlemmar som deltog!
 
Hälsningar
Dag
Inbjudan till andra avsnittet av Bltic Sea Wather Talks - en global konferens som arrangeras av Initiativ Utö och KTH, fredagen den 11 november kl. 08:30 - 12.
 
Här har du alltså möjlighet att lära dig ännu mer om våtmarker!
 
Genom den här länken kommer du till en inbjudan till seminariet/webbinariet.
Du kan delta antingen fysiskt på plats, Grev Turegatan 20 i Stockholm, alternativt digitalt.

Vi har ju som mål att de lokala Rotaryklubbarna i länderna runt Östersjön skall bidra till att nya våtmarker anlägges och att redan befintliga underhålles.
 
Hoppas att du har möjlighet att delta antingen fysiskt på platsen eller digitalt.
 
 
Bästa "Rädda Östersjön" hälsningar,
Guje
Precis som 2021 deltog Rotary Trosa och Nyköping under Vattendagarna 27-28/8 2022.
I år hölls eventet vid Naturum, Stendörren.
Syftet med Vattendagarna är att visa upp betydelsen av vatten i olika sammanhang, i Sörmland. Vårt engagemang i Östersjöprojektet passar bra i denna kontext.
Vår utställning av affischer, som skapats av skolbarn i Trosa och Nyköping hängde mellan två tallar i spännband, vid stigen upp till Naturum.
Vi sålde böcker, armband och visade besökarna tidningsartiklarna i SN och ÖSP.
 
En av våra partners och sponsorer i Projekt Rädda Östersjön, är företaget Apelago.
I helgen 23 - 25 september, 2022, arrangerade de Trosas första riktiga båtmässa – Trosa Boat Show.
Vi presenterade vårt engagemang för Östersjön genom rollups, en tävling och 16 energiska och glada klubbmedlemmar.
Vår utställning besöktes av ca 300 personer varav 244 deltog i Tävlingen – Hur många nypon har vi i glasburken? Vinst var 2 luncher på Stadshotellet. Vinnaren är korad och gissade nästan rätt. 
En av våra partners och sponsorer i Projekt Rädda Östersjön, är företaget Apelago.
I helgen 23 - 25 september, 2022, arrangerade Apelago Trosas första riktiga båtmässa – Trosa Boat Show.
Solen sken, utställningsområdet var fulltecknat, besökare vällde in i dagarna 3. Det var en sann folkfest och Trosa Rotaryklubb ställde ut.

Vi presenterade vårt engagemang för Östersjön genom rollups, en tävling och 16 energiska och glada klubbmedlemmar.
Vår utställning besöktes av ca 300 personer varav 244 deltog i Tävlingen – Hur många nypon har vi i glasburken? Vinst var 2 luncher på Stadshotellet. Vinnaren är korad och gissade nästan rätt. 
Och vem var det då? Jo, det var Lennart Schröder som gissade att de var 282 st nypon i burken. Rätt svar är 283 st!
Grattis Lennart! Vilket ögonmått. Lennart vinner därmed två st luncher på Stadshotellet. Stadshotellet är för övrigt en av våra sponsorer i Rädda Östersjöprojektet.
Vi sålde slut på alla 70 böcker ”50 sätt att rädda Östersjön”, vi hade med oss. Hade vi haft fler hade vi sålt fler.
Vi sålde drygt 30 armband som så fint uttrycker vår kärlek till Östersjön.
Vi pratade vårt engagemang för Östersjön, med alla besökare. Vissa var Rotarianer från Stockholm, som ville veta mer om vårt sätt att arbeta.
Förhoppningsvis leder några av dessa kontakter till att vi blir fler engagerade.
Det är uppenbart att båtfolk är mycket engagerade i hur vårt kära Östersjön mår. Vår lilla pilot i Trosa ger mersmak inför vårt deltagande i Allt för sjön till våren 2023.
Slutligen ett STORT TACK till alla engagerade medlemmar i Trosa Rotaryklubb, som tillsammans gjorde vårt deltagande till en framgång.
 
Jan Somp

Välkomna till Trosa Boat Show! Sveriges nya båtmässa 23-25 september!

Trosa Rotaryklubb kommer naturligtvis att delta med en monter! I denna presenterar vi Rädda Östersjöprojektet i synnerhet men också Rotary och vår klubb här i Trosa, i allmänhet.
Det kommer att finnas dokumentation till hands att dela ut och vi tar förståss chansen att sälja band och böcker.
Det behövs minst två representanter i montern - men gärna fler!
Dagarna är indelade i tre pass mellan 09:30 till 17:00.
Tiderna hittar du här.
Tag kontakt med Dag Örtqvist via mail eller SMS/telefon, och boka din tid i montern.   
Precis som 2021 deltog Rotary Trosa och Nyköping under Vattendagarna 27-28/8 2022.
I år hölls eventet vid Naturum, Stendörren.
Syftet med Vattendagarna är att visa upp betydelsen av vatten, i olika sammanhang, i Sörmland.
Rotarys engagemang i Östersjön passar bra i denna kontext.
Även FN-Föreningen Nyköping var representerade med egen monter som bemannades bl.a. av Hans Forsberg. Hans är även med i Rotary.
I Rotary är vi inte rädda för okonventionella grepp. Vår utställning av affischer, som skapats av skolbarn, i Trosa och Nyköping, hängde mellan två tallar i spännband, vid stigen upp till Naturum.
Vi sålde böcker, armband och visade besökarna tidningsartiklarna i SN och ÖSP.
 
Fler bilder hittar du här.

//Jan Somp
Vi har ett flertal aktiviteter som rullar igång redan kommande helg. Projektet vädjar till klubbens medlemmar att anmäla sig som frivilliga att stötta vi de olika aktiviteterna:
 
Under Vattendagarna vid Stendörren, 27 - 28/8, behöver vi vara 2 personer från Trosa. Således behövs 1 till eftersom Jan Somp är på plats bägge dagarna.
 
Under skolbesöken vid Stendörren, 30 - 31/8, behöver vi vara 4 totalt från klubben. Jan Somp är där så det behövs ytterligare 3 personer.
 
Trosa Boat Show  Dag Örtqvist leder vårt deltagande där  och kontaktar Apelago om detaljer.
De som är intresserade att delta kontakta Jan Somp för planering.
 
Läs hela planen här.
 
 
Nu säljer även Nynäs Slott och Naturreservat våra armband och böcker i sin Gårdsbutik.
Efter vår fina utställning där förra sommaren känns det extra fint att fortsätta samarbetet.
... men även på närmare håll! Trosabor och Trosabesökare kan nu köpa våra armband och böcker, till förmån för Östersjön, på Trosa Turistbyrå.
Turistvärdinnorna gillar vår kamp för Östersjön skarpt!
 
 
Här en kul nyhet om vårt armband: 
Kungliga hovet vill ha 10-15 stycken efter vårt brev till dem.
Brevet innehöll även artikeln i SN.
Hovet gillar det vi gör och att vi använder filmen med Kronprinsessan.
Så nu är vi Kungliga Hovleverantörer också!
Tillsammans med Rotaryklubbarna i Nyköping/Oxelösund satsade vi på en gemensam utställning av skolprojektets affischer och “roll-ups” under hela lördagen.
I nära samarbete med Länsstyrelsen och projektledare Emilie Envall på Naturum, kunde vi genomföra en fantastik dag med vår utställning och tillsammansmed flertalet andra aktörer.
Jubileumsdagen bjud på ett omfattande program från kl 10 fram till kl 20 på kvällen.
Vårt nästkommande projekt är Vattendagarna 27-28 augusti, 11.00-15.00.
Vi återkommer med anmälningslista för funktionärer till dessa dagar.
Mer än 10 000 besökare väntades komma till marknaden och vi  hade en fantastik dag vid vår uppställningsplats nedanför “gamla” Handelsbanken.
Utöver att vi sålde våra böcker och armband hade vi en “gissningstävling” om hur många fiskar som fanns i en glasburk.
Vi fick nästan 100 vuxna och barn som var med och gissade i tävlingen.
Samtidigt hade bra tillfällen att berätta om våra skolprojekt och andra aktiviteter.
Beachflaggan och fyra “roll ups” bidrog till att vi kunde marknadsföra Rotary för första gången i Trosa Marknad.
Vi kommer även att satsa till nästa år på att vara med i Trosa marknad.