RÄDDA ÖSTERSJÖN

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav.

Övergödning, överfiske, ökad sjöfarten och utsläpp av miljögifter har gjort Östersjön till ett hav i kris.

Tydliga tecken på det är den ökade algblomningen och döda havsbottnar.

Rotaryklubbar har på initiativ från Rotaryklubbar i Finland beslutat att samla krafter för att bidra till att Östersjön blir friskt igen. Projektet har fått namnet ”Save the Baltic Sea”. Rotarydistrikt 2370 har startat ett distriktsprojekt som vi i Trosa Rotaryklubb deltar i. Vi tillsammans med distriktet är inspirerade av våra Rotaryvänner i Finland och har också inlett ett nära samarbete med dem. Vi har även startat upp arbetet med lokala projekt.

 
Dsitrikts 2370:s projekt ”Rädda Östersjön” projektet påbörjades november 2019 och i en utgåva av Rotary Norden i början av 2020 kan Du också läsa mer om tankarna kring projektet här
 
Våra finska vänner har startat upp ett projekt kallat "BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network”. För mera info se här.