Sörmlandslägret

Sörmlandslägret

Ännu ett lyckat läger efter två års uppehåll pga Corona, och det sista i detta projektupplägg.
Kommittén rekommenderar att fortsätta med ytterligare ett projekt i likhet med genomförda men baserade på ytterligare 2 läger.
Se vidare artikel på hemsidan.