Sörmlandslägret

Sörmlandslägret

Ännu ett lyckat läger efter två års uppehåll pga Corona, och det sista i detta projektupplägg.
Kommittén rekommenderar att fortsätta med ytterligare ett projekt i likhet med genomförda men baserade på ytterligare 2 läger.
Se vidare artikel på hemsidan.
Page Stories
Ännu ett lyckat läger genomfördes i somras efter två års uppehåll pga Corona. Utvärderingen av de 10 flickorna är fantastisk. ”Det bästa som hänt mig” och ”Det här kommer att förändra mitt liv” är exempel på uttalanden från deltagarna och vi önskar att vi kan genomföra detta läger tillsammans med Nyköping två år till. Nya krafter behövs dock i den styrande kommittén. Karl Arne Eriksson är nu sammankallande och det är fler av de nuvarande funktionärerna som är tveksamma att ställa upp ett år till. Det är viktigt att vi kan få fler som vill hjälpa till. De som är intresserade kontaktar Margareta eller Karl Arne.
Rapport från årets Sörmlandsläger för flickor inklusive flickornas utvärdering och program finns nu att läsa under dokument i ClubRunner. Följ respektive länk ovan.
Ännu ett lyckat läger efter två års uppehåll pga Corona, och det sista i detta projektupplägg.
Kommittén rekommenderar att fortsätta med ytterligare ett projekt i likhet med genomförda men baserade på ytterligare 2 läger.
Vänligen ta del av den vädjan om behov av support och hjälp i bifogad rapport av Karl-Arne Ericson (ordförande).
Kommittén tackar för allt stöd hittills och med förhoppning om att kunna fortsätta aktiviteten som ger så mycket framtidstro och självförtroende till flickor i vårt närområde.
 
Karl-Arne Ericson
Ordförande i kommittén för Sörmlandslägret
Trosa RK
Även Sörmlandslägret blir av i år och som framgår av artikeln på hemsidan, behövs hjälp med att upprätthålla en jour:
1 person    18-19 juni,
2 personer 20-21 juni 
1 person    21-22 juni
 
Två personer per dygn ska finnas, totalt 10 stycken. Övriga 6 personer är klara.
Uppdraget är att ha jour från klockan 12.00 till 12.00 på angivna datum.
Jourhavande skall finnas tillgänglig på telefon för ledarna på lägret och ska vara beredd att rycka ut med bil för transporter av olika slag mm.
Jourhavande skall även kunna vara "bollplank" för ledarna, för att ge mandat för beslut av ekonomisk karaktär.
Jourhavande skall vara avlastande för ledarna, så att ledarna kan lägga all fokus på tjejerna.
Jourhavande utgår från sitt eget hem.
 
Tag kontakt med Karl-Arne Ericson, kaericson@telia.com, 070 538 77 25
Rapport från Karl-Arne Ericsson:
 
Sörmlandslägret för flickor startat upp! 
Ett mycket viktigt regionalt projekt som under 9 år har fångat upp ett 100 tal flickor som fått förstärkt självförtroende, utvecklat sig och fått ett stort nätverk som för många betytt mycket.
Nu kör vi för det 10:e lägret. Margareta och jag deltar för 2022 års läger.
Jag har varit med aktivt i 7 läger men har för avsikt vara engagerad endast ett år till. Margareta behöver en kompis som kan fortsätta driva Sörmlandslägret ytterligare ett antal år. Nicke hade förslag på namn men tyvärr rann det ut i sanden. Det är mycket viktigt att Margareta får en Rotarykompis som aktivt deltar i arbetet i Sörmlandskommittén och kan kompa med Margareta.
 
Ta gärna kontakt med Margareta eller Karl Arne om du har möjligheter att hjälpa till i detta så viktiga projekt.
Lägerkommittén har haft ett möte och vi är helt inställda på att genomföra Sörmlandslägret 2022.
Arbetet med rekrytering och mer planering drar i gång i januari. 
Det finns även en pågående diskussion om fortsättningen. Problemet är emellertid att fler deltagare i kommittén har slutat och några vill sluta efter detta läger.
Det har varit svårt att hålla kvar och rekrytera nya efter två års inställda läger. 
Därför kan den tidigare tanken att fortsätta ytterligare år efter 2022, vara svår att genomföra.
Jag får återkomma om detta när det är klart och beslutat. 
Men sommaren 2022 kör vi om inget nytt händer!
//Margareta Sålby