Sörmlandslägret

Sörmlandslägret

Nu är Sörmlandslägret 2022, som är det 10:e lägret för flickor c:a 14-15 år, verkligen på ”G”. Lägret hålls den 18-23 juni på Stensund utanför Trosa.
Vi har senaste lägeråren varit på Vibäck, SSABs fritidsanläggning utanför Nyköping. Tyvärr är det inte möjligt 2022 eftersom SSAB har anläggningen ute till försäljning.
Vi har haft tur att få möjligheten vara på Stensund istället.
Återsamlingen för flickorna kommer att vara 3-4 september på Söra Scoutgård utanför Nyköping.
Under lägret 18-23 juni ansvarar kommittén för att upprätta en dygnet runt jour, 12-12, två personer per pass för att vara tillgänglig om ledarna behöver ha hjälp eller stöd om något skulle hända.
Vi kan också behöva ha hjälp med transporter den 18 och 23 juni. Vänligen anmäl ditt intresse att ställa upp, till undertecknad.
Rekrytering av tjejer pågår för fullt. Många överenskommelser med sponsorer är på plats, en hel del återstår. Programmet för lägret är i princip klart.
 
Med vänlig hälsning, Karl-Arne Ericson, kaericson@telia.com, 070 538 77 25
Ordförande i kommittén för Rotary ”Sörmlandslägret för tjejer 2022” Trosa RK
 

”SÖRMLANDSLÄGRET”  är ett initiativ av Rotary klubbarna i Nyköping, Oxelösund och Trosa. Lägret är en vecka under sommaren med övernattning och leds av erfarna ungdomsledare. Lägret genomförs varje år. Målet är att erbjuda en härlig sommarvecka och nya upplevelser för flickor som kanske annars inte skulle ha den möjligheten eller behöver stöttning på olika plan. Antalet deltagare per år är ca 12 st i åldrarna 14-15 år. 

Kommunerna utser deltagarna. Rotary organiserar och finansierar med hjälp av sponsring från Rotarydistriktet, Rotaryklubbar i Södermanland samt privatpersoner och det lokala näringslivet. 

Lägret leds av erfarna ungdomsledare och där rotarymedlemmar stöttar i olika aktiviteter, transporter mm.