Efter 15 år som medlem i Rotary har jag fått förtroendet att vara president i Trosa Rotaryklubb under det kommande året 2020-2021.
Under ett flertal år har jag haft befattningen som klubbmästare i Trosa Östra Rotaryklubb, som gick samman med Trosa Rotaryklubb 2017, och har även haft ansvaret för internationella kontakter flera år. Därmed har jag varit invald i styrelsen i över 10 år.
 
Trosabo sedan 1981, bor centralt i Trosa, och tillbringar gärna mycket tid i fritidshuset i Sörmlands skärgård. Efter 45 år inom försäljning, främst inom dagligvaruhandel, är jag pensionär från 1 juli 2020.
 
Rotarys är en fantastisk organisation och ett otroligt nätverk som jag är mycket stolt över att få vara medlem i. Detta världsomfattande yrkesnätverk bestående av 1,2 miljoner medlemmar fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen som också gör stora humanitära insatser på internationell och nationell nivå. 
 
Rotary Internationals president året 2020-2021 är Holger Knaack, och hans motto är: ”Rotary opens opportunities”, med mål: “Rotarians, to create opportunities that strengthen their leadership, help put service ideas into action, and improve the lives of those in need”. Det är något som vi väl alla rotarianer kan skriva under på. 
 
Trosa Rotaryklubb skänker bidrag till globala, regionala och lokala projekt. Klubben har bland annat stöttat Rotary Foundations projekt Polio Plus där Rotary tillsammans med Bill Gates sett till att barn vaccineras mot polio. Klubben har också historiskt givit viktiga bidrag till ”Rotary Doctors”.
Regionalt stöds Sörmlandlägret, där flickor från utsatta miljöer från distriktet får samlas och lära känna och utveckla varandra 1 vecka per år. Dessutom kommer Trosa Rotaryklubb att vara delaktiga i ett gränsöverskridande projekt genom samarbete omkring ”Rädda Östersjön”.
Lokalt stöder Trosa Rotaryklubb bland annat ”Cykla utan ålder” – ett initiativ att erbjuda boenden på äldreboenden att komma ut på utflykter i kommunen. Vi stöder också sjöräddningen, och delar årligen ut ”bästa kompis-stipendium” i högstadieskolorna i kommunen. 
 
Trosa Rotaryklubb är en liten och mycket trivsam klubb och vi har ett spännande Rotaryår framför oss. Förutom intressanta föredrag på våra möten ser jag fram emot ökat engagemang i de projekt klubben är delaktiga i. 
 
Min ambition är att vi skall vara en aktiv och attraktiv klubb som attraherar fler nya medlemmar. För att nå dit kommer fokus att ligga på ökad kunskap om vad som händer i Rotary, delaktighet i projekt samt nya och aktiva former av nyhetsspridning. Det blir en av klubbens viktigaste målsättningar, att intensifiera rekrytering under året, och öka antalet medlemmar i klubbens gemenskap.
 
Under mitt år som president vill jag tillsammans med styrelsen och funktionärer stärka och utveckla klubben som ett trevligt och givande nätverk med intressanta föredrag och trevliga aktiviteter. Jag ser fram emot ett spännande och roligt Rotaryår. Välkommen till våra våra möten.
 
Nils Åkerlund
President Trosa Rotaryklubb 2020-2021
Artikel i Södermanlands Nyheter den 10 juni
Klubbinformation
Trosa

Vi möts fysiskt
måndagar kl 19:00
Trosa Stadshotell & Spa
Västra Långgatan 19
Trosa,  61935
Sweden
För närvarande genomför vi endast digitala möten
Funktionärer
President
Inkommande president
Past president
Skattmästare
Sekreterare
Executive secretary
Inkommande sekreterare
Kontaktperson PR-marknadsföring
Kontaktperson TRF
Ordf Medlemskommitté
Kontaktperson ungdomsutbyte
IT-samordnare
Klubbmästare
Programansvarig
Medlemsrekryteringen
Webb master
Kontaktperson Östersjöprojektet