Minnen för livet

Rotarys program för ungdomar ger deltagarna minnen och kunskaper för livet. Genom dessa program kan unga människor få stipendier, resa på kulturella utbyten eller hjälpa ett samhälle genom att delta i ett serviceprojekt.

Ungdomsutbytet inom Rotary är ett program som funnits sedan 1974. Det ger ungdomar mellan 15 och 19 år möjlighet att besöka och studera i ett annat land under ett skolår. Korttidsutbyten ger utbytesstudenterna möjlighet att besöka ett annat land under så kort tid som några veckor. RI-styrelsen har fastställt rekommenderade riktlinjer för att hjälpa klubbar och distrikt att genomföra sin ungdomstjänstverksamhet som en del av Rotary Internationals arbete för ökad internationell förståelse. Riktlinjerna finns i RIs policysamling. I dessa riktlinjer uppmanas guvernörer att utse en distriktsordförande med kommitté, för att arbeta med ungdomsutbyten, vilket samtliga tio guvernörer i Sverige gör.

För att de tio svenska distrikten ska kunna samverka inom ungdomsutbytet bildades 1981 ett multidistrikt (MDA), som är godkänt av Rotary International. De tio distrikten samverkar för att administrativt avlasta de enskilda distrikten, effektivisera upphandlingar och ge god service till de sökande. För att multidistriktet ska kunna ingå avtal och vara arbetsgivare bildades 1982 Stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte. Stiftelsens verksamhet regleras av dess stadgar och framför allt stiftelselagen. Stiftelsen leds av en styrelse som består av tio ledamöter från distrikten, och en ordförande utsedda av guvernörerna gemensamt. Stiftelsens verksamhet finansieras av deltagarnas programavgifter och bidrag från varje rotarymedlem finansierar i huvudsak de utländska ungdomarnas månadspeng.

För läsåret 2021-2022 har en gymnasieelev i Trosa sökt för att vara utbytesstudent någon stans i världen. Då kommer Trosa Rotaryklubb få glädjen att ta emot en student från något land i världen. Är du intresserad, kontakta vår ansvarige för ungdomsutbyte, Margareta Solby.