TRF-The Rotary Foundations  målsättning är att öka förståelsen, goodwill och fred i världen genom förbättring av hälsa, stöd till utbildning och lindring av fattigdom. Huvudorganisationen, The Rotary Foundation (TRF), är fristående från Rotary International, men delar dess värderingar och regelverk. Foundation är ett ideellt företag som stöds enbart av frivilliga bidrag. Bidragen till Rotary Foundation förvaltas i gåvofonder vars bidrag stödjer rotarianernas insatser för att förändra liv och hjälpa samhällen– Doing Good In The World. TRF gör våra gåvor till projekt som förändrar livet både för många både här hemma och runt om i världen.
Under de hundra år som TRF funnits har 3.000.000.000 USD använt till  livsförändrande och hållbara projekt.
Med alla Rotaryklubbars hjälp gör vi livet bättre runt om i världen.
The World Polio Day 24 oktober 2020
Den 24 oktober är det World Polio Day/Världspoliodagen.  En dag som i år kändes viktig att uppmärksamma eftersom polio ser ut att snart vara utrotad. För oss inom Rotary är kampen mot polio viktig. Vi tog ett löfte till världen att vi skulle bekämpa denna sjukdom till dess att den var utrotad. Ett löfte som gavs 1988 när det fanns mer än 380 000 registrerade fall av polio världen över. Årligen vaccineras 400 miljoner barn mot polio.
 
I mitten av 2020 fick vi beskedet att Afrika är poliofritt. För att kunna deklarera ett land eller en kontinent poliofritt krävs att det inte registrerats ett endaste fall av polio under den senaste treårsperioden. I dagsläget finns 104 registrerade fall av polio, i Afghanistan och Pakistan. Poliovirus typ 2 samt typ 3 är utrotade. Nu återstår typ 1.
Polio drabbar främst barn under 5 år. Rotary har lovat världen – vi ger inte upp förrän polio är utrotat. Det finns inget botemedel, men det finns ett vaccin. 99,9 % av världens befolkning lever ett liv fritt från polio. Vi kämpar på tills siffran är 100,0 %.
För varje 10 kronor vi samlar in bidrar Bill and Melinda Gates Foundation med 20 kr. Det ger totalt sett 30 kronor i kampen mot polio. 30 kr är vad som krävs för att ge ett barn ett poliofritt liv. Bill & Melinda Gates Foundation matchar 2:1, USD 100 miljoner mot 50 miljoner per år ytterligare 3 år.
 
Polio Plus dagen firades i Trosa Rotaryklubb den 26 oktober
Vi firade med att visa en film om vaccinationsverksamheten, berättade om hur vi arbetat med att utrota polio ända sedan 1988 och avslutade med en insamling i Bill and Melinda Gates Foundations anda. För varje krona en medlem skänkte till Polio Plus gav Trosa Rotaryklubb två gånger beloppet. Totalt samlades ca 12 000 kr in som när  klubben matchat insamlingen gånger 2 bidrar vi totalt med 36.000 kr och som sedan med Gates Foundations insats totalt genererar 108.000 kr till polio plus. Bidragen registrerades separat med namn på bidragsgivaren. Totalt 65% av våra medlemmar bidrog till det fantastiska resultatet.
 

Hur använder Rotary Foundation donationer?

Rotarys 35 000 klubbar genomför hållbara serviceprojekt. Bl a annat har vi  utplånat 99,9 procent av alla poliofall. 

Vad kan en donation till the Rotary Foundation innebära?

Det kan rädda ett liv. Ett barn kan skyddas från polio.  För varje 1 USD som Rotary förbinder sig att utrota polio har Bill & Melinda Gates Foundation avsatt 2 USD.

Hur mycket av donationen går till projekten?

91% av donationer spenderas direkt på projekten.