Rotary är ett kompetensnätverk med stor socialt engagemang.

Rotarys medlemmar har tagit itu med utmaningar runt om i världen i över 110 år.
Rotary är en internationell organisation med 1,2 miljoner medlemmar runt om i världen.  Det började med vision som en advokat i Chicago - Paul Harris hade. Paul Harris bildade en klubb med yrkesverksamma med olika bakgrund i Chicago den 23 februari 1905.  Tanken var att medlemmarna skulle kunna utbyta idéer, bilda meningsfulla, livslånga vänskapsband och ge tillbaka till sina samhällen.  Den första Rotaryklubben var bildat. Rotarys namn kom från gruppens tidiga praxis att rotera möten mellan medlemmarnas kontor.

 

"Whatever Rotary may mean to us, to the world it will be known by the results it achieves."


Rotary founder

Rotarys grundare Paul Harris på sitt privata kontor på Advokatbyrån Harris, Dodds och Brown
i Chicago 1909.
De första fyra rotarianerna: Gustavus Loehr, Silvester Schiele, Hiram Shorey och Paul p. Harris.
Bilden togs mellan 1905-1912 i Chicag0
De sex första ordförandena för Rotary International vid Rotarys konvent 1939 i Cleveland, OH, USA.
Bilden togs mellan 1905-1912 i Chicago
Sittande: Paul P. Harris Glenn C. Mead.
Bakre raden: Russsell F. Greiner, Frank L. Mulholland, Allen D. Albert och Arch C. Klumph.

VÅRT PÅGÅENDE ENGAGEMANG

Rotarys medlemmar har inte bara varit närvarande vid stora evenemang i historien – vi har också varit en del av dem. Tre viktiga egenskaper har varit starka under hela vår historia:

  • Vi är internationella:  Bara 16 år efter grundandet hade Rotary klubbar på sex kontinenter. Idag arbetar medlemmar i nästan alla länder för att lösa några av vår världs mest utmanande problem.

  • Vi framhärdar i tuffa tider: Under andra världskriget tvingades rotaryklubbar i Österrike, Tyskland, Italien, Japan och Spanien att upplösas. Trots riskerna fortsatte många att träffas informellt, och efter kriget samlades rotarymedlemmar för att återuppbygga sina klubbar och sina länder.

  • Vi är engagerade i service, och vi är inte rädda för att drömma stora och sätta djärva mål:  Vi började vår kamp mot polio 1979 med ett projekt för att vaccinera 6 miljoner barn i Filippinerna. Idag är polio fortfarande endemisk i endast tre länder – en minskning från 125 år 1988.

Rotary will continue to grow and help others around the world.