Områden som påverkats av översvämningarna i Pakistan eller kriget i Ukraina kan ansöka om bidrag från relevant fond för att tillhandahålla bland annat vatten, mat, medicin, skydd och kläder.
Om du och dina medlemmar vill veta mer och hjälpa dessa samhällen kan ni
  1. donera till katastroffonden för översvämningarna i Pakistan eller fonden för katastrofhjälp i Ukraina 
  2. bidra med era distriktsbestämda medel 
  3. läsa mer om båda fonderna och hur man ansöker om bidrag för katastrofhjälp 
Du kan också läsa mer om hur Rotary stöttar dem som drabbats här
Som en global humanitär organisation arbetar Rotary kontinuerligt för att hjälpa samhällen i nöd.
Rotary Foundation har med anledning av deta, skapat två tillfälliga fonder för att stötta de omedelbara hjälpinsatserna i Pakistan och Ukraina.
I Pakistan har en svår monsunsäsong skapat förödande översvämningar och påverkat miljontals människor.
I Ukraina har det pågående kriget lett till en fortsatt humanitär kris.
Vi kommer snart att påbörja insamlingsarbetet för att finansiera bidrag för katastrofhjälp från dessa fonder. 
 
Fonden för översvämningarna i Pakistan kommer hjälpa samhällen att återhämta sig från katastrofen som tvingat människor att fly och som varit förödande för skördarna. Gåvor, inklusive distriktsbestämda medel, kan lämnas fram till den 31 december  2023 och bidrag delas ut fram till den 30 juni 2024, eller tills alla medel har spenderats. Oanvända medel kommer att överföras till den allmänna fonden för katastrofhjälp. 

Fonden för katastrofhjälp till Ukraina kommer också att ta emot gåvor, inklusive distriktsbestämda medel, för bidrag till områden som påverkats av kriget. Tidsplanen kommer att vara samma som för Pakistan-fonden, vilket betyder att gåvor kan lämnas fram till den 31 december 2023 och bidrag delas ut fram till den 30 juni 2024, eller tills alla medel har spenderats. Oanvända medel kommer att överföras till den allmänna fonden för katastrofhjälp.