Trosa Rotaryklubb
Vi är ca 50 medlemmar  som träffas varannan måndag kväll på Trosa Stadshotell. Vi är engagerade i både internationella och lokala projekt. Några exempel på projekt är:
Internationellt: Polio Plus, Rotary Doctors
Distrikts och lokalt projekt:"Rädda Östersjön", Sörmlandslägret
Lokalt: Bäst Kompis stipendium, "Cykling utan ålder", Sjöräddningen
Vi försöker alltid delta i aktuella och angelägna frågor och stötta där vi kan och förmår.
 
Vår klubbs historia
1973 chartrade L A Johansson Trosa Rotaryklubb, som en lunchklubb på fredagar.
För att kunna växa fanns ett behov av en annan mötestid för att arbetspendlare till andra orter skulle ha möjlighet att gå med i Rotary i Trosa.
Därför chartrade Thomas Pettersson 1996 Trosa Östra Rotaryklubb med mötestid på måndag kvällar.
Så småningom hade båda klubbarna Stadshotellet som sin möteslokal. Klubbarna har arbetat separat men t ex haft gemensamma julbord och andra sociala aktiviteter typ julmarknaden i Trosa.
På senare år har båda klubbarna haft problem med sjunkande medlemsantal. Man tog då ett gemensamt beslut att undersöka möjligheten att slå samman klubbarna. En arbetsgrupp med medlemmar från båda klubbarna bildades. En enkät bland medlemmarna visade att en klar majoritet var för en sammanslagning. Arbetsgruppen arbetade vidare och snart togs beslutet på två årsmöten
att gå ihop under namnet Trosa Rotaryklubb med mötestider på måndag kvällar. Detta firades den 19 juni 2017 i samband med presidentskiftet. Sammanslagningen gäller från Rotaryåret 2017/2018.

Under hösten 2018 beslutade klubben att ha möte måndagar kl. 18:00, varannan vecka (jämna veckor).
 
Våra Projekt
Vi är engagerade i både internationella, regionala och lokala projekt:
Internationellt: Polio Plus, Rotary Doctors
Distrikts och lokalt projekt:"Rädda Östersjön", Sörmlandslägret
Lokalt: Bästa Kompisstipendium, Cykling utan ålder, Sjöräddningen
Se nedan och under flik Våra Projekt.

Polio Plus

PolioPlus är ett biståndsprogram som startades 1985 då Rotary gav ett löfte att utrota polio. Sedan starten av PolioPlus har antalet poliofall i hela världen gått ner med 99 procent, till stor del tack vare insatser från rotary-medlemmar världen runt.

Rotary har bidragit med mer än 650 miljoner dollar till insatserna för att utrota polio. Det beräknas att programmet har räddat fem miljoner barn som annars skulle ha varit förlamade, och mer än 1,5 miljoner liv har räddats. Under 2007 ingick Rotary International en överenskom-melse med Bill & Melinda Gates FoundationBill och Melinda Gates anslog 100 miljoner dollar till Rotary Foundations PolioPlus-program. Rotary Foundation matchade detta med 100 miljoner dollar som skulle samlas in under tre år. I januari 2009 utökade Bill & Melinda Gates stiftelse sitt åtagande till totalt 355 miljoner dollar, som Rotary Foundation åtagit sig att matcha med ytterligare 100 miljoner dollar. År 2009 är det endast en handfull länder där polio finns och Rotary anser sig kunna utrota sjukdomen i dessa länder genom vaccininsatser finansierade av anslag och insamlingar.

Rotary Doctors

Sedan starten 1988 arbetar Rotarys Doctors med att förbättra tillgången och kvalitén på hälso- och sjukvård för familjer som annars skulle vara utan sådan. Barn- och mödravård är en viktig del av denna verksamhet, att barn blir vaccinerade och att gravida får mödravård är förebyggande insatser som gör inverkan långt in i framtiden.

Läs mer på rotarydoctors.se

Vi i Trosa Rotaryklubb har under 2019 engagerat oss att samla in pengar till en ny jeep till läkarna i Kenya.

Rädda Östersjön

Projektet drivs av distrikt 2370, det distrikt som vår klubb tillhör. Uppstartsmöte har p g a Coronapandemin flyttats till september. Projektet drogs igång av ett antal klubbar i Finland. Distrikt 2370 (Södermanland, Gotland och södra Stockholm) och 2350 ( norra Stockholm och Uppland) engagerat sig i projekt tillsammans med flera andra aktörer runt Östersjön.


Cykling utan ålder

 - Rätt till vind i håret
Cykling utan ålder är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer. Projektets övergripande mål är att förbättra livskvalitén för våra äldre genom att ta ut dem på spännande cykelturer och se till att de får känna lite vind i håret.

Vid en presentation av projektet inför Trosa Rotaryklubb i slutet av november beslutade två av våra medlemmar att sponsra varsin cykel, Lars Jarlerud och Johan Markman.
Vid vårt säsongsavslutning den 8 juni döpte cyklarna. Se xxxx
 

Sjöräddningen

Vi stöttar Sjöräddningen i Trosa, en mycket angelägen verksamhet i en kuststad med mycket sjöliv, speciellt sommartid.
 

Bästa Kompis stipendium

Trosa Rotaryklubb har i många år delat ut ett stipendium till elever i 7:an, 8:an och 9:an i de två högstadieskolorna i kommunen.  Eleverna väljer själva ut vem i respektive årskurs som ska få stipendiet.