Bästa ”Rädda Östersjön” vänner,
Nu ligger inbjudan med registrering och alla detaljer på BASRAN:s hemsida.
Målsättningen är att ha ett svenskt roddarteam med 14 deltagare på plats den 2 oktober!
Är du intresserad? Skicka ett mail till Guje med din intresseanmälan!
Sponsors