Stipendium

Bästa kompis

Trosa Rotaryklubb delar sedan många är tillbaka ut stipendium för "Bästa-kompis" till en elev ur varje högstadieårskurs i Tomtaklint och i Hedeby, dvs. total sex stycken stipendier. 

Stipendierna består av ett diplom och en kontant del på 1 500 kr. 
Bästa-kompis-stipendiet är en belöning för elevers förmåga att vara bra kompisar. Stipendierna grundar sig inte på betyg eller framgångar i studierna.
Stipendierna utses av kamraterna i respektive årskurs på respektive skola genom ett röstningsförfarande. Eleverna och lärarna har varit med om detta under många år och vet hur processen för att utse mottagarna har gått till tidigare. De elever som tilldelas stipendier ska presenteras med:
  • Namn
  • Årskurs
  • Skola
  • En motivering till varför de valts till stipendiater.
Skolornas val ska vara Trosa Rotaryklubb tillhanda senast 27 maj. Detta för att ge tid till produktion av diplom, påskrift av rektor och Rotarypresident, samt inramning.
 
Stipendierna delas vanligen ut av Trosa Rotaryklubb på skolavslutningsdagen.

 

Klubbstipendiet

Trosa Rotaryklubb delar varje år ett stipendium på 10 000 kr till person eller personer bosatta i Trosa kommun som på något sätt utmärker sig för att göra något viktigt för kommunens bästa eller för boende som inte är i kommunal tjänst.