Kvällens föredragshållare Anna-Maria Corazza-Bildt
Anna-Maria Corazza-Bildt är född i Rom. Hennes familj var jordbrukare i Norra Italien. Hon informerade om hur verksamheten förändrades från jordbruk till försäljning av italienska delikatesser och hotellverksamhet. Anna-Maria är Rotarian som hon gillar som en värderingsstyrd organisation. Hon har studerat och arbetat i många länder.
 
Årets sista klubbmöte ägnades åt presidentskifte samt utdelning av PHF (Paul Harris Fellow).
PHF tilldelas Dag Örtqvist som får utmärkelsen för för hans utomordentliga arbete i klubben med bl.a. mässor och marknader.
Grattis Dag!
Läs hela referatet här.
Anders G Carlberg är ett intressant styrelseproffs inom Sveriges näringsliv. Han föddes 1943. Han studerade till civilekonom vid Lunds Universitet och berättade om sin snabba väg in i näringslivet och flera intressanta upplevelser där han under årens lopp suttit i 25 olika styrelser varierande som VD (5 st), styrelseordförande och ledamot.
Kvällens föredrag
 
 Människor som inte tror på Gud tror inte på ….
 Föredragshållare Ulf Engström
 
Ulf framförde sina tankar om tron på Gud och det fina med människans tro.
Tron på Gud är komplex med många andliga värden i våra själar.
Gud gjorde människan rak och enkel och Abraham sade att Gud finns där och är ej en person. Koranen skriver ett par sidor om Muhammed medan det finns många sidor om Jesus och Maria så det finns likartade gestalter i alla trosbekännelser. Region kan vara en maktspelare så det är viktigt vilket budskap som framförs och att det finns en vetenskaplig höjd i det som sägs.
Prästen har tystnadsplikt och Guds ord som står för mångfald kan vara en sanning för dig.
Barnmorskan tar emot ett liv och prästen hjälper till att släppa taget.
Humor är Guds leende på jorden och med mer kärlek och större engagemang så kan vi skapa ett bra liv och bekämpa ondskan.
Altaret i kyrkan står mot öster och altarringen som är halv i kyrkan fortsätter i tanken ut mot Öster där de som inte är med oss i nuet finns i sinnet och det är viktigt att vi tar med de som finns i våra sinnen och ser det som är osynligt.
 
Mötesanteckningarna hittar du som vanligt här.
Kvällens föredrag
 
 Solenergi - en ljus framtid
 Föredragshållare Johan Leksell
 
Johan Leksell VD på Klövsta energi i Gnesta Johan har jobbat med att installera solceller på tak under 10 års tid.
Allt började i blygsam skall med Johan och hans far och idag är det 26 montörer som jobbar med installation samt ytterligare några i administrationen.
Redan tidigt insåg Johan att solceller kommer att få en stor utveckling i framtiden men att utvecklingen skulle går så fort hade han inte kunnat föreställa sig.
 
Kvällens föredrag hölls av klubbmedlemmen Mikael Karlström under rubriken ”Varför flyger den?”
Med en bakgrund som civilingenjör och flygingenjör i Flygvapnet, där han även flugit J35 Draken, berättade han om några olika flygplan, från segelflyg till överljudsplan.
 
Mikael ville med sitt ämne lyfta fram begränsningar och utveckling inom flyget.
 
Han började med en flygtur där vi fick prova tre små modeller och se hur de med olika inställningar reagerade när vi kastade dom i lokalen. Med detta som åskådning visade han via skisser hur vingprofilen påverkar lyftkraften och betydelsen av stabilitet genom balans mellan de olika krafterna i flygplanet - tyngdkraft, uppkraft, stjärttryck, stabilisator. Det är också viktigt med lastens fördelning i planet.
 
Kvällens föredrag
 
 TRAFIK(T)ANTEN- Barn och äldre i trafiken
 Föredragshållare Ylva Billerot
 
Under 21 års tid har Ylva jobbat hos Trafikverket i flera olika roller
Transportstyrelsen är den förvaltning som skapar regelverket och lagar samt administrerar alla fordonsregistreringar och skatter.
Trafikverket sköter vägar informerar om pågående arbeten på vägar och järnvägar.
ansvara för körkort och körkortsutbildning
 
 
Kristina Leivik är 43 år och bor i Tystberga tillsammans med sin familj med man och tre barn varav den minsta är 3 år.
Hon kommer ursprungligen från Norrbotten där hennes far var militär. Idag är hon egen företagare.
Tillsammans med sin bror har hon idag skapat en verksamhet med volontärer under namnet SKICKA VIDARE TILL UKRAINA. Den tändande gnistan för detta arbete var i mars 2022 strax efter att Ryssland invaderat Ukraina.
Kvällens föredrag
 
Livet under cancerbehandling
Föredragshållare Karin Bäckwestin
 
Karin fick 2014 besked om att hon drabbats av tumör i överarmen och då började en jobbig tid för Karin och hennes familj och vänner.
Under ett års tid fick Karin medicinering, operationer samt strålningsbehandling mot tumören.
Kvällens föredragshållare var Magdalena Ljungberg 51 år som bor med sin familj (7 barn varav 4 egna) i Vagnhärad. Hennes livsuppgift är att arbeta som ett kontrakterat jourhem där hon är anträffbar dygnet runt.
 
Magdalena berättade om sitt livs största kris som inträffade i november 2022 när hon förlorade sin son Maximus 17 år i ett självmord.
Hon berättade mycket öppet om sonen och hans uppväxt. Han var en mycket glad och öppen person med målsättning i livet. Det gick bra i skolan med bra betyg fram till en tidpunkt då han blev mobbad i skolan.
Då förändrades han till en tyst och sluten kille som satt längst bak i klassrummet.
Föräldrarna höll honom hemma från skolan av den anledningen i en termin men han gick ändå ut med fina betyg. Han sökte till gymnasiet och gick igenom även det med fina betyg.
Kvällens föredragshållare Lena Bruhn, är från Mariestads Rotaryklubb. Hon har under en längre tid engagerat sig för World Childrens Prize WCP och besökt de flesta klubbarna inom distriktet med information kring WCP.
 
The Worlds Childrens Prize for the Rights of the Child är en svensk stiftelse, som sedan år 2000 har drivit en global utbildning för unga om barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Förutom kunskapsspridning delar man också ut pris till välgörare för barns rättigheter och välfärd.
 
 
Rotary stödjer WCP - ett partnerskap över generationer för en bättre värld på YouTube
Presentation av World Childrens Price på PETS 2022 hittar du här
 
Kvällens föredrag Ryla Baltic Sea 2023
Föredragshållare Carl Fredrik Somp
 
Carl Fredrik deltog i utbildningen Ryla som hade 25 deltagare i åldern 18–30 år. Deltagarna kom från Danmark, Finland, Polen, Tyskland
Syftet med utbildningen som genomfördes på Briggen tre kronor, var att ge utbildning om Östersjöns utmaningar samt utbildning i ledarskap.
Utbildningen startade i Nynäshamn den 27/8 med en introduktion och information om
 • expedition rädda östersjön- Rädda hav och liv
 • Utställningstrailern SeaRom som drivs att länsstyrelsen
 • Ledarskaps övningar och taktik i ledarskap
Läs hela mötesreferatet här och Carl Fredriks presentation här
Kvällens föredrag: Mitt liv i olika styrelser, Föredragshållare Mats Lönnqvist
Mats är utbildat civilekonom på handels och startade 1994 eget företag.
Mats har under åren 1987-2016 på inhyrd basis varit aktiv i många ledningsgrupper och styrelser i olika befattningar.
Sedan 2016 har Mats endast styrelseuppdrag och är i dag verksam i 10 bolag och ordförande i 4.
Totalt har Mats var aktiv i ca 80 bolagsstyrelser
 
DG Hanneli Sjö besökte klubben och var kvällens föredragshållare. Hon är bosatt i Strängnäs och är med i deras rotaryklubb där man är 64 medlemmar. Hanneli berättade lite om sig själv. Hon kommer från guldsmedsbranschen, jobbat med teater, aktiv för Östersjön, gillar golf, har familj och är nygift efter 50 år (omgift med samme man hon varit gift med. Reds.anm.)
 
Presentation av Gentle Music i Vagnhärad.
Gentle Music grundades 2019 av Anna-Karin Borg och Gunnar Mjöberg.
De arbetar i musikbranschen inom folk- och jazzgenrerna och jobbar pro bono*/ med artisterna.
Bolaget hjälper artister med musikproduktion, juridik, marknadsföring och kontakt med konsertarrangörer. 
De vill även vara en katalysator för en kör, som har ambitioner att nå konsertarrangörer.  
Arbete med musikproduktion har de sysslat med sedan 2017 och med artister sedan 2015.
Anna-Karin och Gunnar är även IT-konsulter åt musikindustrin.
 
Föredragshållare Bengt-Arne Svennberg
Bengt-Arne har bott och jobbat i Husqvarna. Där har han jobbat med Utbildning och utveckling av chefer och människor i organisationer. Han har varit verksam i Sverige och England.
 
Bengt-Arne skrev egentligen denna bok till sina barn och barnbarn för att ge en bild av vad han var intresserad av och dels för att ge en lite annorlunda bild av kunskap som finns utanför det stora informationskällorna.
Boken säljs av Nyköping Rotaryklubb och överskottet går till Polio Pluss
Bengt -Arne berättade om några delar från boken.
 
Höstens första medlemsmöte inleddes med en vinprovning ledd av vår nya president, Lena Ståhl. Vilka vintyper med avseende på druva som vi provade, framgår av minnesanteckningarna som du kommer åt via länken nedan
Efter provningen avnjöts en utsökt middag på planka. Denna ackompanjerad av det vin som fanns kvar i glasen.
Resten av tiden ägnades åt verksamhetsplanen samt höstens program.
 

Presidentskifte

Avgående president Rune Nyberg hälsade närvarande välkomna med ett glas bubbel utomhus i det fina solskenet.
Rune överlämnade Presidentkedjan och en presidentnål till tillkommande president Lena Ståhl, som ett tecken
att TRK nu fått en ny president för perioden HT2023/VT2024. Rune önskade Lena lycka till som president.
Paul Harris Fellow (PHF)-utmärkelser har tilldelats 
Håkan Sörenson för stora insatser med utveckling av TRK-ekonomisystemet
Och Nils Åkerlund, som under åren haft flera befattningar inom TRK, bl.a. som president. Varit aktiv i många aktiviteter, som bidragit till klubbens inkomster.
 
TRK-perioden sista möte avslutades med sedvanlig middag
 
Kvällens föredrag
En kväll med Lars Erik Forsgård
Lars Erik berättade positiva nyheter om Hotell Skoghöjd.
Lars Erik drev hotellet fram till 2007 då hotellet togs över av Scandic. De senaste åren har staden planerat att det skall byggas bostäder på den tomten. Dessa planer har nu ändrats och hotellet kommer att finnas kvar och övertas av Best Western hotells.
 
Lars Erik började efter åren på Skoghöjd hos aktiespararna där ha varit styrelsemedlem under 22 år och ordförande under 16 år sedan 2006
 
Aktiespararnas syfte är att hjälpa medlemmarna och tillvaratas medlemmarnas intressen, genomföra bolagsanalyser och skapa en bra miljö för aktiesparande samt driva eget mäkleri.
Aktiespararna har ca 77 000 medlemmar 150 föreningar med ca 800 möten om året vilket ger om omfattande fortbildning i aktiesparande sedan 60 talet. Aktiespararna driver även ett Utbildning / analysprogram som Lars Erik hämtade från USA  med 7 gylleneregler. Föreningen ger även ut en tidning med upplaga 11 ggr om året
 
1994 startade aktiespararna eget mäkleri med lägre courtage än bankerna. 1997 startades internetmäkleri med ett courtage på 0,125 till bankernas förtret. Aktiernas värde har stigit mer än börsens index att jämföra med bankernas fonder där endast 44 fonder har slagit indexet över tid.
 
Under 2010-2018 ökade Svenska börsen antalet noterade bolag.  Aktiesparandet har gett bolagen enkelt tillgång till riskkapital och utvecklingen har varit bättre än övriga börser.
 
Lares Erik vill lyfta fram en fråga där aktiespararna varit drivande för att få en bättre miljö och transparens för aktiesparande. Föreningen har över tid varit väldigt aktiv vid bolagsstämmor och drivit medlemmarnas intressen. I samband med Fermenta affären och Volvo/ Renault affären blev det väldigt tydligt att det kräves någon form av bolagsstyrnings koder.
 
Sverige var då sist i Europa med att inför bolagsstyrnings koder. Aktiespararna drev aktivt den frågan och hade som förlaga Englands förslag till koder. Våren 93 presenterade aktiespararna ett förslag till bolag styrnings koder för börsbolag vilket kritiserades av bolagen.
 
Efter skandalen i Skandia och Parneviks ersättning från ABB insåg regeringen Persson att det behövdes bolagsstyrningskoder. Regeringen skapade en etikkommission och tillsatte en statlig utredning som överlämnade sitt förslag 2003. Regeringens förslag överstämde på många punkter med aktiespararna förslag. En styrelseakademi bildades för att följa upp koderna och utveckla dem där aktiespararna med Lars Erik varit delaktig.
 
På frågan vad Lars Eriks tips för sparade är så föreslog han att sparande i investmentbolag typ Investor som haft bra utveckling, även sparande i utdelningsaktier kan vara bra.
 
Kvällens föredragshållare var Kristina Levin som är ny chefredaktör på Södermanlands Nyheter (SN) från 1 februari i år.
Kristina har en gedigen erfarenhet av media i Sörmland med 20 år i branschen bl a för Strengnäs Tidning och Eskilstuna Kuriren.
Fisktrappan vid kvarnen – ett steg i rätt riktning
Trosa kommun har fått klartecken av mark- och miljödomstolen att åtgärda tre vandringshinder i Trosaån som hindrade fisk och andra vattenlevande organismer att fritt färdas upp- och nedströms.

De dammanläggningar som berördes var Trosa Kvarn (dammluckor borttagna), Husby Kvarn vid Hulo. (Upptröskling med sten och grus. Varierande vattennivå) och Nygårdsdammen (Inga luckor, rinnande vatten.
Utfyllnad med sten och grus och djupfåra.
Utsiktsplatform byggd. Följ Hedbyleden!).
Många arter är beroende av att kunna simma mellan Östersjön och sötvattensystem som en del av sin reproduktionscykel, bland annat öring (topp-vandring okt-månad), aborre, gädda och ål som vi har här i Trosa.
Även signalkräftor kan förväntas öka i antal.
Fiskpassagen vid Trosa kvarn öppnades dec 2022 (En nio meter hög spont har byggts mellan dammen och schaktrännan, som ger rätt lutning för att fiskarna ska kunna vandra uppströms och har rätt djup för att vara fylld vid lågvatten)
Det innebär målgång för kommunens arbete med att ta bort hindren mellan havet och sjön Sillen, för fiskar och andra arter i Trosaån. 

 
Elin van Dooren är kommunekolog i Trosa sedan 2010 och har jobbat för att ro projektet i land.
Trosaån, (12km, har måttlig ekologisk status pga. övergödning och vandringshinder) blev fiskevårdsområde på 1980-talet. Fiskutsättning av öring har gjorts regelbundet i Vagnhärad för sportfiske, men kommer om ett par år inte behövas tack vare nya fisktrappan.

2013 utarbetades en fiskevårdsplan och 2018 togs beslut av Trosa kommun. 2020 beviljade Mark och Miljödomstolen vattendom. 2021 Projektfilm Trosa Å under och över ytan som visades på Trosa bio. 2022maj byggstart och blev färdigställd 2022dec.
Kostnaden c:a 20miljoner kr. Bidrag har erhållits till c:a 50% från från SNF (Sv. Naturvårdsföreningen) via försäljning av Bra Miljöval, HaV genom anslag 1:11, Länsstyrelsen Södermanland genom LOVA och LONA.

 
Sweco har stått för designen av fisktrappan. Hänsyn till biologisk funktion; tillgänglighet och gestaltning; kulturmiljö och arkeologi; geoteknik och vattenstånd; byggnadsteknik och kostnader. Vid Trosa Kvarn finns en filmkamera för att följa simmande fiskar (Även uttrar har varit synliga i rännan). Videobilder kan ses på nätet
 
Askölaboratorier – forskning och utbildningscenter
Eva Lindell, stationschef på Askölaboratoriet sedan år 2008.
Askölaboratoriet är en del av Stockholms universitets Östersjöcentrum.
För närvarande är det 5 personer som arbetar där.
Askölaboratoriet som ligger i Trosa Skärgård, når man med båt från Utterviks brygga, utanför Trosa.
Laboratoriet är en resurs för alla som vill forska, bedriva miljöövervakning, ordna kurser eller hålla forskarmöten och workshops om havet. Här har forskare flera möjligheter att studera havet direkt i fält, inne på laboratoriet eller i experimenthallen.
Många arbetar för att förbättra vår grundläggande kunskap om ekologin i olika livsmiljöer.
Andra arbetar med att specifikt påvisa vilken effekt olika typer av mänsklig störning har på olika arter och ekosystem.
Lena informerade om att laboratoriet startades av professor Lats Silén år 1961 Stockholms Universitet.
Detta har varit utmärkande för de olika årtiondena sedan dess:
 • 60-talet grundforskning
 • 70-talet dynamik och energiflöde i Östersjöns ekosystem
 • 80-talet NRF avsatte medel. Ledarna bodde med sina familjer där
 • 90-talet bildades Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF)
2013 bildades nuvarande Askölaboratoriet som en del av Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet. Detta centrum fokuserar på Östersjöns stora utmaningar.
Lena redovisade Askölaboratoriets båtflotta som används i turer mellan Södertälje, Nyköping och Landsort.
De har även ett större grundgående fartyg med full utrustning som klarar turer mellan Sundsvall - Simrishamn och Hangö i Finland.
Det sker mest forskning sommartid då man även får besök av turister.
Lena beskrev även de olika byggnaderna som ingår i laboratoriet.
Under år 2023 kommer man bl a att satsa på följande studier:
 • hur cyanbakterieblomning påverkar fisken
 • hotet från metan i Östersjöns sediment
 • hur levandevikar påverkas av fysiska störningar främst båtrelaterade
 • Hydroins
 • mäta undervattensbuller
 • fertilitetsstudier
 • återföring av PFAS till atmosfären
De har ca 100 olika forskare per år och studenter från olika universitet.
Det finns 40 sängplatser med vandrarhemsstandard.
 
Efter föredraget blev det samtal kring frågor med anledning av Lenas föredrag