Kvällens gästtalare:
Thomas Franzén, medlem i Etikkollegiet, vice riksbankschef från 1989 till 2005 och 1995 till 2004 chef för Riksgälden.
 
Behöver vi identitets och mångfaldspolitik?
 
Thomas framförde sina tankar om vikten att vi för ett bra samtal med en hög toleransnivå.
Det är viktigt att vi inför ett samtal inte endast lägger vikt vid den andres sämsta argument och svagheter utan ser över vilka argument som vi kan vara överens om och försöka bygga vidare på det.
Det är viktigt att slå vakt om samtalet och det är var och ens ansvar att vi under samtalet lyssnar och försöker bygga broar som då ger utrymme så vi även utvecklas som individer.
 
Thomas funderade vidare att det är viktigt att det finns en öppenhet i samhället där vi visar tolerans och accept mot alla oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet.
Vi bör sträva efter att inte fastna i våra egna värderingar utan vara är öppen för nya tankar och individer.
 
Behövs det kvotering till ledande befattningar och styrelser?
Kvotering kan behövas när det finns problem med mångfalden i en styrelse.
Å anda sidan kan hen känna sig förolämpad om kvotering sker och hen inte får sin plats på egna meriter.
Kvotering kan var lämpligt när /där många förnekar att det finns ett problem med mångfalden.
 
Rotaryklubbarna generellt har ett arbeta att göra vad gäller mångfalden i klubbarna men det pågår arbeten i klubbarna med den frågan.
Identitetspolitik är något vi bör jobba för och tänka på: Mångfald som är ett resultat av ett öppet samhälle ger anständighet.
 
Mötesanteckningen hittar du här
Linus Dunkers är en entreprenör, uppfinnare, företagsledare och IT-konsult. Han är även Bitcoin- och blockchain-expert.
Linus har sedan 2017 blivit känd för sin strid mot Skatteverket angående Bitcoin trading och mining av kryptovalutor.
Idag bor Linus på ön Gozo (Malta) tillsammans med sin fru Jessica och hunden Charlie.
Föredraget var en introduktion till Bitcoin och blockkedjeteknik följt av en frågestund.
Läs mötesreferatet här
Utbytesmöte - Rotary, Lions och Zonta.
Historik; Storlek nationellt och internationellt
Fokusområden, värdegrunder mm.
Vilka har vi gemensamt?
Gemensamma utåtriktade aktiviteter i dag och i framtiden; Hur behåller vi befintliga medlemmar?
Och hur rekryterar vi nya?
Länk till minnesanteckningarna hittar du här och till presentationerna här: Lions, Zonta och Rotary
Apelago, en del av stadsbilden
Föredragshållare: Johan Wolpher, Apelago
Johan Wolfer är utbildad kock , har helikopter certifikat och erfarenhet som skeppare på lite större båtar.
Han är uppväxt i Trosa och efter att några år arbetat på andra platser återvände han till Trosa 2018.
Företaget Apelago startades tillsammans ett par personer på Fina Fisken.
Företaget har nu en stor plats i Trosa med olika verksamheter som Trosa Gästhamn, Kråmö, Restaurang Kölsvinet, Trosa Havsbad och Skärgårdstrafiken med M/S Brännskär.
Jag har förmånen att få arbeta heltid med politik
Daniel Portnoff informerade om det politiska läget. Han delade upp sitt anförande i två delar följt av en frågestund.
 • Läget i Trosa i relation till vad som händer i världen med pandemi och krig i Ukraina.
 • Vad håller kommunen på med?
Tanternas bisyssla drivs av systrarna Anna och Åsa, båda boende i Trosa.
Nu kommer våren och förhoppningsvis har de samhällen som invintrades i höstas överlevt och bina ska så snart det blir lite varmare ut och rensflyga.
För biskötarna börjar nu en intensiv period . Bina behöver mat, vatten och tillsyn. Framåt midsommar börjar det blir dags för en första honungsslungning.
 
 
Ta tag i din elanvändning
Börje berättade om hur vår energiförbrukning ser ut, vad vi bör ha koll på och då framför allt den elförbrukningen som vi inte ser.
 
Elförbrukning för värme är ju en stor del under den mörka kalla årstiden och den kan man ju påverka med temperaturen i rummet eller komplettera med andra energikällor som t.ex. olika typer av värmepumpar.
Börje pekade på den konstanta elförbrukningen som vi har och kanske inte funderar så mycket på. Det kan vara elektriska apparater som står i stand byläge eller kyl/frys/ spis /micro, golvvärme /avfuktare eller annan utrustning som finns.
Ett sätt att kolla förbrukningen på en enskild utrustning är att man på elmätaren räknar impulsen (lampan som blinkar) under en minut och sedan koppla bort apparaten och räkna impulserna på elmätaren igen. Man får då fram hur många KW apparaten drar under en minut som sedan kan räknas om till KW/h. En utförlig beskrivning hittar du i Trosa Kommuns informationsblad "Använd den befintliga elmätaren för att tydligt visa effektbehoven i ditt hus, lägenhet eller i ditt företag"
 
Minnesanteckningarna från mötet hittar du här.
Östersjön och dess utmaningar
Vi fick besök av Jonas Pettersson som är biolog. 
Jonas presenterade sig på följande sätt:
”Redan som liten blev jag intresserad av fiske och fiskar. Så småningom utbildade jag mig till biolog med fisk och fiske som inriktning. Jag har jobbat med detta i omgångar genom åren på universitet och myndigheter. De senaste åren har jag drivit ett projekt i Södertälje vars syfte är att få till åtgärder för att minska övergödning i våra vatten. Jag är också engagerad i Trosa amatörfiskeklubb och dess arbete med fiskevård.”
 
Se Jonas presentation på distriktets hemsida.
 
Kommande julgransplundring och EGO-föredrag av Lena Ståhl samt succén med Sponsorbrev för Östersjöprojektet avhandlades på medlemsmötet
Du kan ta del av protokollet här.
Luciatåget till häst - en återupptagen tradition här i Trosa
Flera av oss såg Luciatåget vid torget innan klubbmötet. Här fick vi se årets Lucia med tärnor komma på hästryggar.
En för kvällen bildad kör sjöng fina julsånger.
Vår klubb har sponsrat årets luciasmycke som överlämnades av vår president, Leif Herlitz, till Lucia under kvällen.
Smycket, ett halssmycke, har formgivits och tillverkats av våra egna guldsmeder här i Trosa, Elmqvist och Roll
Leif tog tillfället i akt att informera om några av våra intressanta verksamheter bl.a. Östersjöprojektet.
Se alla bilder från luciafirandet på torget här.
Fem turbulenta år i Storbritannien
Torbjörn Sohlström har varit Sveriges ambassadör i Storbritannien under åren 2016-2021
Numera är han delägare av bokhandeln i Trosa samt Chef på Europaenheten på utrikesdepartementet.
När Torbjörn blev utnämnd till Ambassadör tyckte han det var ett intressant uppdrag men att det fanns viss risk att Storbritannien kunde upplevas som lite tråkigt men nu blev det inte så.
Den 23/24 juni 2016 förändrades mycket då valresultaten från folkomröstningen blev klart.
Storbritannien hade röstar för en Brexit med röstsiffrorna 52/48.
Det var nog inte ett resultat som de sittande politikerna väntat sig. David Cameron fick avgår kort där efter och ersattes med Theresa May.
Whisky, Uisge-Beata, Livets vatten
Föreläsare Mats Olsson, Spritexpert och som bl.a. varit inköpare på Vin & Sprit. Medlem i Rotary Trosa.
Uisge beata bokstavligen "livets vatten", är det skotska namnet på whisky.
Whisky är svenskarnas favoritsprit och kan med fördel drickas som den är eller med några droppar vatten, som frigör dofter och smaker.
Oöppnad whisky har en hållbarhet på flera decennier. Öppnade whiskyflaskor påverkas av oxidation och försämras över tid. En tumregel är att dricka ur en öppnad whisky under ett par års tid. Oxidationen går fortare ju mer luft det är i flaskan.

Whisky är egentligen destillerat öl.
Det finns bara två sorters whisky. Singelmaltwhisky och grainwhisky.  
Blended whisky fås om man blandar dessa.
Singelmaltwhisky görs på mältat korn. Den destilleras i potstills och lagras under minst tre år på ekfat.
Grainwhisky görs på andra sädesslag, vanligen vete eller majs, destilleras i stora kolonnpannor och lagras under minst tre år.
Whiskyn får sin färg av ekfaten.
Whisky säljs huvudsakligen som blended whisky t.ex. Johnny Walker, Famous Grouse och Lauders.
Det finns två smakmässiga huvudspår: rökig whisky, där kornet torkas i pyrande torvrök, och orökt whisky som torkas av varmluft. Irländsk whiskey är ofta rundare och mjukare, liksom den amerikanska bourbonwhiskyn som får en sötare karaktär av majs.
Whiskytillverkning sker bl.a i Skottland, Irland, USA (Bourbon), Canada (ex. Lord Calvert) och Japan (ex. Nikka), men största tillverkningen sker faktiskt i Indien.
I mindre omfattning tillverkas nu whisky i Sverige (ex. Mackmyra, Isle&Limb, Agitator).
Skotska whiskyn har en marknadsandel på 65% i Sverige.
 
Mötesanteckningen hittar du här.
Hur kan vi förbereda oss?
Inger Price och Kerstin Steihed  från Tidevarv AB informerade om olika sätt vi kan förbereda oss iför livets avslut.

Tidevarv AB som tidigare hette Trosa Begravningsbyrå  och efter utökning på flera orter och olika namn har nu landat i Tidevarv AB.
Tidevarv finns nu i Trosa Järna Gnesta
Tidevarv är ansluten till SBF Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer
 
Det är alltid en läkare som dödförklarar en avliden och läkaren fastställer dödsorsaken alternativt beslutar om ev. obduktion för att fastställa den.
Balsamering sker på bårhus och sker endast om risk för sanitär olägenhet råder.
 
Begravingen
En grundläggande princip vid begravning är att man skall följa den avlidnes vilja så långt det är möjligt.
Begravningen skall ske inom 30 dagar efter dödsfallet.
Begravningen kan anordnas även av annan än anhörig tex god vän
Inför begravningsceremonin skall beslutas om
 • Kyrklig eller borglig begravning
 • Typ av kista samt blommor och musik. Pappers eller egengjord kista får ej användas
 • Om den avlidne skall kremeras eller en jordbegravning
Kremering sker i Nyköping och anhöriga får närvara vid kremeringen.
I Sverige kremeras ca 80 % av alla avlidna
 
Olika gravplatser förekommer. Gravplats för kista eller Urna, minneslund alt askgravlund/ ask minneslund där anhöriga får medverka vid gravsättning.
Spridning av aska över sjö och land kan få genomföras men skall ha tillstånd från Länsstyrelsen.
 
I begravningsavgiften vi betalar via skatten ingår kremering, gravöppning,
Transport av kista, lokal för förvaring samt gravplats i 25 år.
 
Kerstin och Inger rekommenderar att man upprättar ”Livsarkivet” vilket kan göras på livsarkivet.se. Då vet alla anhöriga hur man vill ha sin begravning.
Vita arkivet är ett liknande dokument och stöds av Fonus begravningsbyråer.
 
Bouppteckning skall ske inom 4 månader efter begravningen. 
Dödsbodelägare skall informeras om tillgångar och skulder.
Om man avlider utomlands hjälper UD till med hemtransport men det är viktigt att ha försäkringar i fall det inträffar.
 
Mötesanteckningen hittar du här.
Rotarys distriktsguvernör (DG) för distrikt 2370, Bo Söderling, var på besök och presenterade sig och sina tankar och mål för innevarande verksamhetsår 2021-2022.
 
Bo föddes 1949 i Västervik men bor numera på Reijmersholme i Stockholm med fritidshus i Nyköpingstrakten.
I sin karriär har han tjänstgjort i svenska flottan i 5 år, inom försvarsindustrin också i 5 år och inom Nyge/Aero/Saab i 26 år. Inom Rotary var han president 2008-2009 i Rotary Nyköping Östra och har sedan i flera år arbetat med Sörmlandslägret för flickor.
 
Innan Bo kom in på sina egna tankar om mål och arbetssätt gjorde han en resumé kring Rotary International (RI). RI har 1,2 miljoner medlemmar i världen och förmedlar 1,4 miljarder kronor i olika former av projektuppdragsstöd. RI har högsta ranking i effektivitet. Bo betonade vikten av att känna till och använda det stora internationella yrkesnätverk som finns inom RI.
 
Rotarys internationella president heter nu Shekhar Mehta från Indien med mottot Serve to Change Lives. RI arbetar inom 6 fokusområden varav ett är högaktuellt, nämligen klimatet.
 
Bo:s egna mål för verksamheten är
 • Klubbarnas välmående o funktion
 • Gör er synliga lokalt
 • Medlemsrekrytering
 • Polio Plus
 • Årlig fondering
 • Club Runner (CR)
Vi skall i vårt arbete arbeta med verksamhetsplaner, aktivera medlemmar och samarbeta i kommittéer.
Uppgifterna är viktiga men vi får inte tyngas ner av dem utan som Bo poängterade att vi skall ha roligt och kul i arbetet.
 
Bo redovisade de ”stödverktyg” som finns centralt inom distriktet, nämligen Assisterande guvernör (AG) och Distriktsteamet (DT).
Använd dessa stödverktyg var en uppmaning från Bo.
 
Bo avslutade sin presentation med två användbara länkar på nätet:
 
Protokollet från mötet hittar du här.
"Den ortodoxa kyrkofamiljen”  
  Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 100 000 medlemmar i Sverige.
Världen över finns omkring 300 miljoner bekännare.
De större ortodoxa kyrkorna i Sverige är Rysk-ortodoxa, syrisk-ortodoxa, serbisk-ortodoxa och grekisk-ortodoxa kyrkan.
Södertälje är svenskt centrum för ortodoxa kyrkor.
De som kallar sig syrianer är i huvudsak medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan och härstammar främst från Turkiet.
De som kallar sig assyrier tillhör ofta Österns assyriska kyrka och Österns gamla kyrka (Södertälje) .
1054 splittrades kristna kyrkan i en västlig del (Rom) och en östlig del (Konstantinopel) och Patriarken i Konstantinopel och påven bannlyste varandra.
Kyrkan Hagia Sofia i Istanbul var förknippad med den grekisk-ortodoxa kyrkan fram till mitten 1400-talet (därefter moské). Den var dåtidens största kyrka och i Rom ville man bygga en ändå större kyrka (skrytbygge) och Peterskyrkan planerades.
Mötesprotokollet hittar du här.
Annika Berglund är idag ny ordförande för NIR, Näringslivets Internationela Råd, där hon efterträtt Erik Belfrage som avled i april 2020.
Annika har en gedigen erfarenhet av internationellt arbete genom sitt arbete som direktör i koncernledningen i Atlas Copco under 20 år.
Thomas Pettersson var moderator och hade en intressant och trevlig dialog med Annika som svarade på frågor omkring de länder och marknader som NIR är verksamma med.
Protokollet från mötet hittar du här.
Kvällens möte var förlagd till Företagshotellet Knopen som under fyra år har byggts upp till ett toppmodernt företagshotell.
De nya lokalerna ligger på Industrigatan mitt emot tennishallen.
Mötesprotokollet hittar du här.
 
Till allas glädje kunde vi denna gång, samlas fysiskt för ett traditionellt möte med sedvanlig middag. Förhoppningsvis kommer FHM-rekommendationerna att tillåta detta även fortsättningsvis i höst och framåt. Vi bibehåller möjligheten att logga in via Zoom och därmed erbjuda deltagande från andra klubbar och deras medlemmar eller för dem av de våra som väljer att delta digitalt.
Medlemsmötet i måndags samlade 6 gäster och 19 medlemmar varav 4 via Zoom. 
 
Nytt Rotaryår - ny president Välkommen Leif 
 • Avgående president Nils Åkerlund överlämnade presidentskapet till Leif Herlitz, som fick överta Rotary-halskedjan.
  Leif menade att ”man ska ha nytta och göra nytta och samtidigt ha roligt tillsammans”.

   
 • Jan Somp informerade om Östersjöprojektet.
  Länet har instiftat ”Vattenveckan” där Rotary kommer att delta. Vattenveckan pågår mellan 27 augusti och 5 september.
  Vi kommer att ha ett tält på plats i hamnen och som bemannas av frivilliga Rotarianer från Trosa. Separat förfrågan kommer att gå ut till alla medlemmar.
  Inom ramen för projektet Rädda Östersjön har en affischtävling utlysts bland skolelever.
  Vinnande bidrag belönas med en resa till Skansen.
  Tävlingsbidragen kommer att ställas ut på Nynäs, i Sörmlands museum, vid Hamnbodarna och i biblioteket samt publiceras på Länsstyrelsens hemsida.

   
 • Avgående styrelsemedlemmar Agneta Flock och Bo Björken avtackades med blommor. De lämnar nu sina respektive uppdrag inom program och medelskommittéerna.
  Thomas Pettersson ersätter i programkommittén och Ricken Svensson i medlemskommittén.

   
 • De nya medlemmarna Sonny Göransson och Bernard Karli hälsades välkomna i Rotary Trosa
   
 • Våra nya stadgar är nu antagna och finns att se under dokument. Du kommer åt dem från hemsidan under Medlemsinloggning eller här.
   
 • Som tack för goda insatser premierades Helene Ljungqvist och Peter Lantz med PHF-diplom och nålar. Se motivationerna under "Läs mer" nedan.
   
 • Trosa Rotarystipendium 2020-21. Vid nationaldagsfirandet den 6 juni, på Garvaregården utdelades Rotarystipendet till Inger Rask.
   
 • Trosa Rotaryklubb delar traditionellt ut stipendier till Bästa Kompis i högstadieklasserna i Hedebyskolan och Tomtaklintskolan. Eleverna röstar själva fram sin kandidat i respektive årskurs. Bästa kompisstipendiet på 1500 kr, delades ut 10-11 juni. 2 elever på respektive skola, totalt 6 st. En presentation av stipendiaterna med tillhörande motivering hittar du här.
   
 • Vinlotteri: Vinnare nr 7 Bo Petrén; nr 19 Håkan Sörenson; nr 25 Karl-Runo Edén
Minnesanteckningarna hittar du här.
Frédéric Cho, Kinaexpert gav oss en inblick i dagens Kina. 
Han är grundare av Frédéric Cho Advisory AB och vice ordförande i Sweden-China Trade Council,(SCTC).
SCTC är en oberoende, opolitisk och medlemsfinansierad förening med ett 160-tal svenska företag, från de små och medelstora till de största företag som gör affärer med Kina.
I sitt bolag arbetar Frédéric med strategisk rådgivning åt svenska och nordiska företag som är intresserade av Kina och Nordostasien samt kinesiska företag som är intresserade av Sverige och Norden.
Frédéric är författare till ”Kina enligt Cho – en ny fas” (2014) och medlem i utrikeshandelsminister Anna Hallbergs handelspolitiska rådsgrupp.
 
Några intressanta punkter ur det långa föredraget.
Kommunistpartiet är 100 år och har varit medlem i FN 50 år och i WTO 20 år.
Kina har nu en kraftig återhämtning av sin ekonomi från en tidigare djupdykning.
Första kvartalet i år hade man en återhämtning på 18,3 % och prognosen för 2021 är 7-9 %.
Kina har såväl en 5-årsplan som en 15 årsplan. Målsättningen är bl a att ha en högre kvalitet i produktionen, stärka välfärdsystemet samt att ha miljöfokus och riskkontroll med skuldsanering av ekonomin.
Kina tar alltmer plats i världsekonomin. De har handelsavtal med USA, EU och 14 andra länder via frihandelsavtal.
Sverige är 6:e största handelspartner.
Världsledande med en Tech-driven ekonomi.
Några länder vill lämna relationen med Kina men majoriteten vill ha den kvar.
Konsumtion och tjänster ökar till den växande medelklassen i landet.
Kina är mer en kontinent än ett enhetligt land.
Norra delen av landet har en sämre återhämtning i ekonomin än den södra delen.
Ett globalt ”techrace” pågår mellan USA och Kina.
Kontakten mellan USA och Kina har utvecklats från Trumps unilaterism till Bidens multilaterism med betoning på samarbete.
Relationen mellan EU och Kina präglas av växande rivalitet men EU vill inte välja sida utan vill ha en strategisk autonomi utan handelskrig.
Handeln mellan Sverige och Kina har överskott och balans. Sverige har många företag i Kina där inte minst svenska storföretag gör succé.
På fråga om hur Kina ser på kapitalism svarade Frédéric att den är medel för att stärka kommunistpartiet och ”ändamålen helgar medlen”.
Beträffande frågan om vi kan lita på Kina med anledning av deras hårda politik mot Hongkong och Taiwan menade han att det är i första hand utspel för hemmapubliken.
 
Frédérics presentation hittar du här.
Mötesanteckningarna hittar du här.
Sara Åkerlund – fredsobservatör i Colombia Sara har arbetat på Försäkringskassan, Migrationsverket, och som Assisterande Attaché vid FN.
Sara har en Master i Globala Studier, inriktning genusvetenskap, uppsatsarbetet gjordes i Bolivia.
Hon har genomgått Kandidatprogram Mänskliga Rättigheter och studerat spanska.
Sara genomgick 2017 Rotary´s RYLA-program. 2013 fick hon Trosa Zontaklubb stipendium för hennes engagemang för bl.a. kvinnors rättigheter.
Sara har under 2019 - 2021 arbetat som fredsobservatör SweFor i Colombia för Kristna Fredsrörelsen.
Terrorklassifierade Farc gerillan förde en väpnad kamp mot landets regeringsstyrkor fram till 2016, då de ingick ett fredsavtal med regeringen.
Farc-medlemmar sitter nu med i Columbias riksdag. Bland innevånarna råder delade meningar om avtalet. Människorättsförsvarare kan därför förföljas och bli utsatta för våld.
Fredsobservatörerna medföljer ofta på deras resor på t.ex. Atrato-floden, som obeväpnat skydd.
Oroligheter är huvudsakligen i västra Columbia (Quibdó, Chocó-regnskogen).
Viss gerillaverksamhet lever vidare med marxistiska ELN-gruppen, som hanterar narkotika-handel och vapen-smuggling.
På senare tid pågår en nationell strejk, som en protest mot den sittande presidenten Ivan Duques ekonomiska politik.
Presidenten har backat något och dragit tillbaka ett omstritt förslag om ny skattelag.
Det anses också ha använts övervåld mot demonstranterna, med 100-tals döda.
Länk till Saras presentation hittar du här 
Mötets gästtalare var Martin Kragh, forskare vid Utrikespolitiska Institutet och Uppsala Universitet.
Martin Kragh höll ett mycket intressant föredrag om vad som pågår i Ryssland
Putin har nu suttit vid makten i 2 årtionden och 2018 började ha sin 4:e mandatperiod som sträcker sig till 2026.
Under de första mandatperioderna 1999-2008 hade Ryssland en bra tillväxt och god ekonomisk utveckling och ett relativt gott förhållande till omgivningen.
2008 kom kriget i Georgien och sedan 2014 har Ryssland en mer konflikt orienterad attityd som normaltillstånd mot framför allt EU och USA
Ryssland har i dag ett öppet samarbete med Kina i FN och andra organisationer
Sedan 2014 har en tydlig attitydförändring skett i Ryssland mot oliktänkande och regimkritiker. Nyligen fängslades regimkritikern Aleksej Navalnyj efter han återvänt från vård i utlandet efter ett mordförsök med förgiftning troligen förankrat uppifrån.
Ryssland ger i dag aktivt stöd till regimen i Belarus och Ukraina.
Den militära upprustningen pågår för fullt och Ryssland har militär närvaro i 6 grannländer.
Hur framtiden med Ryssland kommer att se ut är svårt att förutse men helt otänkbart är det inte att Putin sitter kvar efter 2026, men med vilka länder han vill samarbeta med är svårare att förutse. Kina eller EU då främst Tyskland och Frankrike. Även hur Rysslands ekonomiska utveckling kommer att bli är ett frågetecken då man i dag lever till stora delar på sina olja -och gastillgångar där det förmodligen kommer att hända mycket vad gäller prisbilden och efterfrågan framöver.
 
Protokollet från mötet hittar du här.
Kvällens föredrag hölls av Johan Sandlund under rubriken "En trygg hamn vid ett stormigt hav?"
Johan Sandlund är utbildad kommunalekonom och har arbetat i branschen inom mindre kommuner under 31 år.
Inom Trosa Kommun har han arbetat som kommunchef sedan år 2004.

 
Johan började sitt föredrag med att måla upp de moln vid horisonten kring risker och hot som kommunen har att bevaka och försöka åtgärda.
* demografin är styrande – ökade behov inte minst för unga och äldre
* kommunsektorn är underfinansierad 2021-2025
* statlig detaljstyrning hämmar effektiviteten
* om  pengar finns – finns någon att anställa med rätt kompetens?
* långsam integrationsprocess – kommunala kostnader och sent arbetsmarknadsinträde
* stora investeringar kommande år
* återuppbygga totalförsvar ???
* IT-säkerhet
 
Läs mötesanteckningarna här.