Föredragshållare Bengt-Arne Svennberg
Bengt-Arne har bott och jobbat i Husqvarna. Där har han jobbat med Utbildning och utveckling av chefer och människor i organisationer. Han har varit verksam i Sverige och England.
 
Bengt-Arne skrev egentligen denna bok till sina barn och barnbarn för att ge en bild av vad han var intresserad av och dels för att ge en lite annorlunda bild av kunskap som finns utanför det stora informationskällorna.
Boken säljs av Nyköping Rotaryklubb och överskottet går till Polio Pluss
Bengt -Arne berättade om några delar från boken.
 
Höstens första medlemsmöte inleddes med en vinprovning ledd av vår nya president, Lena Ståhl. Vilka vintyper med avseende på druva som vi provade, framgår av minnesanteckningarna som du kommer åt via länken nedan
Efter provningen avnjöts en utsökt middag på planka. Denna ackompanjerad av det vin som fanns kvar i glasen.
Resten av tiden ägnades åt verksamhetsplanen samt höstens program.
 

Presidentskifte

Avgående president Rune Nyberg hälsade närvarande välkomna med ett glas bubbel utomhus i det fina solskenet.
Rune överlämnade Presidentkedjan och en presidentnål till tillkommande president Lena Ståhl, som ett tecken
att TRK nu fått en ny president för perioden HT2023/VT2024. Rune önskade Lena lycka till som president.
Paul Harris Fellow (PHF)-utmärkelser har tilldelats 
Håkan Sörenson för stora insatser med utveckling av TRK-ekonomisystemet
Och Nils Åkerlund, som under åren haft flera befattningar inom TRK, bl.a. som president. Varit aktiv i många aktiviteter, som bidragit till klubbens inkomster.
 
TRK-perioden sista möte avslutades med sedvanlig middag
 
Kvällens föredrag
En kväll med Lars Erik Forsgård
Lars Erik berättade positiva nyheter om Hotell Skoghöjd.
Lars Erik drev hotellet fram till 2007 då hotellet togs över av Scandic. De senaste åren har staden planerat att det skall byggas bostäder på den tomten. Dessa planer har nu ändrats och hotellet kommer att finnas kvar och övertas av Best Western hotells.
 
Lars Erik började efter åren på Skoghöjd hos aktiespararna där ha varit styrelsemedlem under 22 år och ordförande under 16 år sedan 2006
 
Aktiespararnas syfte är att hjälpa medlemmarna och tillvaratas medlemmarnas intressen, genomföra bolagsanalyser och skapa en bra miljö för aktiesparande samt driva eget mäkleri.
Aktiespararna har ca 77 000 medlemmar 150 föreningar med ca 800 möten om året vilket ger om omfattande fortbildning i aktiesparande sedan 60 talet. Aktiespararna driver även ett Utbildning / analysprogram som Lars Erik hämtade från USA  med 7 gylleneregler. Föreningen ger även ut en tidning med upplaga 11 ggr om året
 
1994 startade aktiespararna eget mäkleri med lägre courtage än bankerna. 1997 startades internetmäkleri med ett courtage på 0,125 till bankernas förtret. Aktiernas värde har stigit mer än börsens index att jämföra med bankernas fonder där endast 44 fonder har slagit indexet över tid.
 
Under 2010-2018 ökade Svenska börsen antalet noterade bolag.  Aktiesparandet har gett bolagen enkelt tillgång till riskkapital och utvecklingen har varit bättre än övriga börser.
 
Lares Erik vill lyfta fram en fråga där aktiespararna varit drivande för att få en bättre miljö och transparens för aktiesparande. Föreningen har över tid varit väldigt aktiv vid bolagsstämmor och drivit medlemmarnas intressen. I samband med Fermenta affären och Volvo/ Renault affären blev det väldigt tydligt att det kräves någon form av bolagsstyrnings koder.
 
Sverige var då sist i Europa med att inför bolagsstyrnings koder. Aktiespararna drev aktivt den frågan och hade som förlaga Englands förslag till koder. Våren 93 presenterade aktiespararna ett förslag till bolag styrnings koder för börsbolag vilket kritiserades av bolagen.
 
Efter skandalen i Skandia och Parneviks ersättning från ABB insåg regeringen Persson att det behövdes bolagsstyrningskoder. Regeringen skapade en etikkommission och tillsatte en statlig utredning som överlämnade sitt förslag 2003. Regeringens förslag överstämde på många punkter med aktiespararna förslag. En styrelseakademi bildades för att följa upp koderna och utveckla dem där aktiespararna med Lars Erik varit delaktig.
 
På frågan vad Lars Eriks tips för sparade är så föreslog han att sparande i investmentbolag typ Investor som haft bra utveckling, även sparande i utdelningsaktier kan vara bra.
 
Kvällens föredragshållare var Kristina Levin som är ny chefredaktör på Södermanlands Nyheter (SN) från 1 februari i år.
Kristina har en gedigen erfarenhet av media i Sörmland med 20 år i branschen bl a för Strengnäs Tidning och Eskilstuna Kuriren.
Fisktrappan vid kvarnen – ett steg i rätt riktning
Trosa kommun har fått klartecken av mark- och miljödomstolen att åtgärda tre vandringshinder i Trosaån som hindrade fisk och andra vattenlevande organismer att fritt färdas upp- och nedströms.

De dammanläggningar som berördes var Trosa Kvarn (dammluckor borttagna), Husby Kvarn vid Hulo. (Upptröskling med sten och grus. Varierande vattennivå) och Nygårdsdammen (Inga luckor, rinnande vatten.
Utfyllnad med sten och grus och djupfåra.
Utsiktsplatform byggd. Följ Hedbyleden!).
Många arter är beroende av att kunna simma mellan Östersjön och sötvattensystem som en del av sin reproduktionscykel, bland annat öring (topp-vandring okt-månad), aborre, gädda och ål som vi har här i Trosa.
Även signalkräftor kan förväntas öka i antal.
Fiskpassagen vid Trosa kvarn öppnades dec 2022 (En nio meter hög spont har byggts mellan dammen och schaktrännan, som ger rätt lutning för att fiskarna ska kunna vandra uppströms och har rätt djup för att vara fylld vid lågvatten)
Det innebär målgång för kommunens arbete med att ta bort hindren mellan havet och sjön Sillen, för fiskar och andra arter i Trosaån. 

 
Elin van Dooren är kommunekolog i Trosa sedan 2010 och har jobbat för att ro projektet i land.
Trosaån, (12km, har måttlig ekologisk status pga. övergödning och vandringshinder) blev fiskevårdsområde på 1980-talet. Fiskutsättning av öring har gjorts regelbundet i Vagnhärad för sportfiske, men kommer om ett par år inte behövas tack vare nya fisktrappan.

2013 utarbetades en fiskevårdsplan och 2018 togs beslut av Trosa kommun. 2020 beviljade Mark och Miljödomstolen vattendom. 2021 Projektfilm Trosa Å under och över ytan som visades på Trosa bio. 2022maj byggstart och blev färdigställd 2022dec.
Kostnaden c:a 20miljoner kr. Bidrag har erhållits till c:a 50% från från SNF (Sv. Naturvårdsföreningen) via försäljning av Bra Miljöval, HaV genom anslag 1:11, Länsstyrelsen Södermanland genom LOVA och LONA.

 
Sweco har stått för designen av fisktrappan. Hänsyn till biologisk funktion; tillgänglighet och gestaltning; kulturmiljö och arkeologi; geoteknik och vattenstånd; byggnadsteknik och kostnader. Vid Trosa Kvarn finns en filmkamera för att följa simmande fiskar (Även uttrar har varit synliga i rännan). Videobilder kan ses på nätet
 
Askölaboratorier – forskning och utbildningscenter
Eva Lindell, stationschef på Askölaboratoriet sedan år 2008.
Askölaboratoriet är en del av Stockholms universitets Östersjöcentrum.
För närvarande är det 5 personer som arbetar där.
Askölaboratoriet som ligger i Trosa Skärgård, når man med båt från Utterviks brygga, utanför Trosa.
Laboratoriet är en resurs för alla som vill forska, bedriva miljöövervakning, ordna kurser eller hålla forskarmöten och workshops om havet. Här har forskare flera möjligheter att studera havet direkt i fält, inne på laboratoriet eller i experimenthallen.
Många arbetar för att förbättra vår grundläggande kunskap om ekologin i olika livsmiljöer.
Andra arbetar med att specifikt påvisa vilken effekt olika typer av mänsklig störning har på olika arter och ekosystem.
Lena informerade om att laboratoriet startades av professor Lats Silén år 1961 Stockholms Universitet.
Detta har varit utmärkande för de olika årtiondena sedan dess:
 • 60-talet grundforskning
 • 70-talet dynamik och energiflöde i Östersjöns ekosystem
 • 80-talet NRF avsatte medel. Ledarna bodde med sina familjer där
 • 90-talet bildades Stockholms Marina Forskningscentrum (SMF)
2013 bildades nuvarande Askölaboratoriet som en del av Östersjöcentrum vid Stockholms Universitet. Detta centrum fokuserar på Östersjöns stora utmaningar.
Lena redovisade Askölaboratoriets båtflotta som används i turer mellan Södertälje, Nyköping och Landsort.
De har även ett större grundgående fartyg med full utrustning som klarar turer mellan Sundsvall - Simrishamn och Hangö i Finland.
Det sker mest forskning sommartid då man även får besök av turister.
Lena beskrev även de olika byggnaderna som ingår i laboratoriet.
Under år 2023 kommer man bl a att satsa på följande studier:
 • hur cyanbakterieblomning påverkar fisken
 • hotet från metan i Östersjöns sediment
 • hur levandevikar påverkas av fysiska störningar främst båtrelaterade
 • Hydroins
 • mäta undervattensbuller
 • fertilitetsstudier
 • återföring av PFAS till atmosfären
De har ca 100 olika forskare per år och studenter från olika universitet.
Det finns 40 sängplatser med vandrarhemsstandard.
 
Efter föredraget blev det samtal kring frågor med anledning av Lenas föredrag
 
 
Cykling Utan Ålder-mot nya djärva mål
Cykling utan ålder (CUÅ) är ett ideellt projekt där frivilliga cykelpiloter tillsammans med stadens äldreboenden ser till att äldre kommer ut på cykelturer. Cyklarna är 3-hjuliga med plats för 2 passagerare+pilot. Det finns numera 3 cyklar stationerade i Trosa och 2 i Vagnhärad.
Alla har nyligen utrustats med nya 34-kuggsdrev vilket underlättar enormt för alla frivilliga piloter att cykla i branta backar.
En av eldsjälarna Börje Kjellén från Trosa, gav oss en överblick på det gångna året samt hur planerna ser ut framöver såväl nationellt som här i Trosa kommun.
Hasse Ahlin, som varit aktiv sedan uppstarten i Trosa, hade tyvärr fått förhinder och deltog inte som tänkt.
Tom Stening, aktivitetsvärd vid vårdboenden, berättade hur uppskattade utflykterna är hos de äldre. Han anordnar även anhörigträffar.
Det finns möjlighet att låna cyklar för egna släktarrangemang.
Anders Nyström, som också är en av cykelpiloterna, tyckte att det är trevligt att medverka i cykelturerna, när de åkande återupplever gamla minnen i samhället.
Utöver alla trevliga berättelser visades några filmer från Trosa och Storbritannien med cyklar ”in action”.
Miles with smiles
En tur brukar ta 30-45 min.
Nyköping bygger också upp liknande aktiviteter och planerar att anställa sommarjobbande skolelever som piloter. Diskuterades om Ukrainska pensionärer i Trosa skulle erbjudas utflykter. Kanske finns det Ukrainare som också kan ställa upp som piloter, vilket nog är en fördel mht språket. Det finns planer på att CUÅ-projektet kan användas inom hemtjänsten. Börje har planer att utöka verksamheten till andra kommuner i Sörmland och är ute och informerar med demo av cyklarna.
Kontaktperson Börje Kjellén 070-6017470; bjk@diagnostech.se
Stöd ”Cykling Utan Ålder” med 100kr/år via Swish 123 252 55 82 ange ”Trosa”
Kvällens föredrag
En resebransch i förändring - Gustavs Europa
Gustav bor i Höganäs och är medlem i Rotary Höganäs-Kullen
Gustav är uppväxt i Stockholm o Nyköping och utbildat till lärare och fotograf och talar 3 språk ,franska, italienska  och tyska
Gustav började efter att jobbat som lärare och fotograf hemma några år, resa runt i Europa 
Det var lättare då att resa runt i Europa och började jobba som reseledare och guide för olika reseföretag.
Gustav har varit i många olika länder och blev lite specialiserad på resor kring länder längs gamla sidenvägen.
I Uzbekistan var Gustav med om att vara reseledare för bland de första turisterna som landet tog emot.
Gustav har fotograferat hela tiden under sina resor och har ett galleri på webbplatsen gustavenquist.com  där han lägger upp bilder som visar miljöer och händelser med en kort kommentar till de resor han gjort.
När Coronapandemin slog till 2020 så tog allt resande slut.
Men när resandet startade upp igen efter pandemin kände Gustav att det kommer att efterfrågas en liten annan typ av resande framöver.
Sommaren 2022 startade Gustav tillsammans med flickvännen ”Gustavs Europa” en resebyrå som specialiserar sig på resor till städer i Europa. Eftersom Gustav rest så mycket i Europa så kan han ta resenärerna till lite andra sevärdheter och miljöer än vanligt och tanken är också att det skall vara mindre grupper 10-12 personer där man får en personlig kontakt mellan alla deltagarna.
Gustav kommer att inför varje resa delge deltagna lite informationsmaterial och vad som kommer att ske och besökas så resenärerna kan skaffa sig lite förkunskaper inför resan.
Hittills har det genomförts 4 gruppresor i Europa och dessutom har Gustav under året genomfört specialresor till grupper på beställning.
Gustav kommer också att starta ett företag som kommer att specialisera sig på att ta amerikanska turister till Sverige och Europa.
Gustav delade ut ett prospekt på vilka resor som planeras under 2023 och prospektet
bilägg som kopia till mötet
Gustav skänkte en mapp med 18 bilder och text. Bilderna är från en utställning.
Bilderna kommer att läggas upp i CR.
Hybricon började utveckla och testa system i olika bilar redan 2009 och företaget var Sveriges första tillverkare av elbussar i ett projekt i Umeå stadstrafik och är ett företag som är pionjär inom kompletta eletrifierade trafiksystem för vinterklimat.
De har 15 personer anställda.
Finansieringen bygger på 80 % statliga bidrag och 20 % avgiftsfinansiering.
 
 
UKRAINA Vägen till Sverige och Trosa
Föredragshållare: Karolina Gliniecka och Galina Bozhenko.
Föredrag om hur det är att fly från Ukraina och hur det är att försöka hjälpa de som kommer hit.
Carolina Glimniecka, företagare i Trosa (K&M Hemstädning) med ursprung från Polen berättar om sitt engagemang i att hjälpa flyktingar från krigets Ukraina.
Galina, flykting från Ukraina berättar om hur det är att komma som flykting med tre barn, sitt liv i Trosa och sitt arbete inom FN för att hjälpa de som är kvar i Ukraina. Galina är också anställd på Carolinas företag.
 
Ukrainarna är mycket tacksamma att komma till Sverige och Trosa,
men behöver hjälp med bl.a
.
att umgås med svenskar för att lära mer om Sverige och träna språket.
att hitta fysiska aktiviteter för barn/tonåringar och lekar med andra barn.
att hitta utbildnings- och jobbmöjligheter för vuxna.
att hitta sponsorer för att bekosta entré till simhallen för barn med föräldrar.
att få hjälp till rabatterade/gratis resor.
att hitta professionellt stöd till de som kämpar med svåra krigstrauman
 
Vi hann inte diskutera vad vi i Rotary kunde bidra med. Något som var och en av oss kan fundera på.
 
Så fundera på vad kan du bidra med?
 
 
Nr 81 Johan Kind och kronprins Karl johan soldaten och arméchefen som besegrade Napoleon
Kjell som numera är professor emeritus vid Uppsala universitet sedan 2015 i globala energisystem samt han har även skrivit ett antal böcker och är numera även Öl bryggare, (kjell rekommenderar Askö Lager)
.Tidigare har Kjell varit bosatt i Trosa och han var politiskt aktiv i samband med att Trosa bildade egen kommun. En av hans bedrifter var att han räddade Askö från att bli uppköpt av en privat exploatör. Han föreslog för kommunstyrelsen att kommunen skulle köpa Akö och ge kungen Askö som present på 50 årsdagen. Detta fick stora rubriker och Wallenbergstiftelsen tog över och genomförde köpet som en present till kungen.
Kvällens föredrag
Krigs utveckling i Ukraina samt Turkiet, dess roll i regionen och globalt.
Mikael Sahlin informerade om världsläget och de olika kriser som påverkar.
 
Det finns många oroshärdar i välden nu.
Rysslands nivation i Ukraina. Det kommer att krävas enorma resurser för att återuppbygga Ukraina
Sverige och Finlands NATO ansökan ändra balansen i Norden
Protesterna i Kina mot covid, kommer protesterna att pågå länge och kommer det att påverka Kinas auktoritära styre?
Protesterna i Iran kommer de att få följder för det syrande i Iran och kommer det påverka relationen mot Israel och Ryssland?
 
Det kriser som kommer är
Energikris. Ersättning av ryska gasen
Finansiell kris. Kommer att få konsekvenser att ersätta ryska gasen och återuppbyggnaden av Ukraina
Klimatkris kommer att innebära stora förändringar med miljöpåverkan som kommer att innebära utflyttningar från utsatta påverkade områden
Till våren blir Sverige ordförande land i EU och den stora frågan under det halvåret blir att få fram en enat ställningstagande inom EU hur flyktingmottagningen skall ske i inom EU.
 
Måndagen 14 november avhölls medlemsmöte/åremöte i Trosa Rotaryklubb.
Samtliga dokument från årsmötet hittar du som vanligt här. Titta under Rotaryår 2021-2022.
 
Under medlemsmötet diskuterades bl.a. kommande aktiviteter.
 • Vid nästa klubbmöte kommer Michael Sahlin och talar om Krigsutvecklingen i Ukraina samt - Turkiet, dess roll i regionen och globalt, den svenska Natofrågan och det turkiska motståndet. Missa inte det. Anmälan på hemsidan.
 • Trosa julmarknad blir 27 nov och 4 december där vi deltar båda dagarna för att sälja våra böcker inslagna som julklappar och lotteri. Lista för deltagande cirkulerade vid mötet. Vi behöver ytterligare frivilliga. Tag kontakt med Dag Örtqvist och anmäl ditt intresse.
 • Lucia. Vi sponsrar med 2.000 kr till ett smycke lika tidigare år. Presidenten får möjlighet att från scenen presentera Rotary.
 • Julmiddag den 12 dec. Inga speciella aktiviteter då utan enbart en social gemenskap. Anmäl dig på hemsidan.
 • Övriga frågor. Mikael Karlström gav tips på aktivitet inför nästa år då Kungl Operan firar 250-årsjubileum som kommer att visas på biografen i Skärborgarnas hus.
Mötesanteckningarna hittar du som vanligt här.
 
1. Möte med Jennifer Jones
Helene Ljungqvist informerade om Östersjöprojektets möte 29/10 på Briggen Tre kronor.
Jennifer Jones, Rotary International´s president deltog. Jan Somp hade ett uppskattat föredrag om Östersjöprojektet.
 
2. Kulturellt entreprenörskap som verktyg för att nå högre mål i den kommunala kulturpolitiken. Föredragshållare: Johan Rådmark.
Johan har tidigare bl.a. varit ordförande i Företagarna Nacka/Värmdö.
1983 startades ett lokalt kulturhus i Boo, Nacka av ett 30-tal Ormingebor + lokala föreningar.
1985 fick de egen lokal och 1995 eget hus på Utövägen 6.
2020 drabbades de av en mordbrand som totalförstörde Folkets Hus. Folk med stort engagemang visade sig kunna återstarta samtliga aktiviteter på kort tid genom att utnyttja tomma lokaler.
2022 står ett nytt Boo Folkets Hus klart till en kostnad av 73,5 mkr.
1988 startade man projekt mot klotter och vandalisering. 1991 uppstartades Nacka TV, med bl.a. utbildning av ungdomar i medieproduktion. 1996 Gymnasieprogram om MediaKultur.
2000 Första Entreprenörsgymnasiet för ungdomar.
2000 stiftades Stiftelsen Kulturförökarna, som omsätter 14 mkr, med 15 fast anställda och 18 timanställda.
 
Kommande uppdrag: Folkans Fritidsgård, Folkanklubben. Viktiga verksamheter är Kulturskolan Nacka Dans & Teater och Lusthuset (Pensionärsverksamhet och mötesplats. T.ex. aktiviteter för socialt isolerade och ensamma äldre). Kommunen bidrar med 2,5 mkr/år och ger payback i form av minskade vårdkostnader.      
 
Folkets Hus har café och festlokaler som hyrs ut och bidrar ekonomiskt bra till verksamheten. Pandemiåren drabbade verksamheten minimalt.
Aktiviteter kring kulturpolitik, socialpolitik och barn/ungdomsfrågor är mycket viktiga för Boo Folkets Hus, men är partipolitiskt och religiöst obunden. De ser sig som samhällsentreprenörer.
Anm Nacka med 109000 innevånare. är en av de rikare kommunerna med låg skatt 17,98kr (jmfr Trosa 21,60 + regionskatt 10,83).
BOO har 36000 innevånare och Orminge 10000 innevånare.  25% andel ungdomar i kommunen.
 
 
Kvällens föredrag
Rädda Östersjöprojektet - Hur går vi vidare?
 
Jan Somp informerade om projektet och dess verksamhet.
 
Skolprojektet har fått stor uppmärksamhet och har genomförts av arbetsgrupper från Trosa RK och 2 st Nyk Rk sam Oxelösund RK. Klubbarna har haft regelbundna möten.
 
I Trosa RK:s arbetsgrupp Rädda Östersjön är det nu ca 8 personer som är engagerade. Men fler behövs.
Distriktskommittén Rädda östersjön består av Rotaryklubbar från Stockholm Skanstull, Värmdö, Stockholm, Nynäshamn, Nacka och Trosa.
Distriktskommittén har regelbundna möten och jobbar med att initiera kontakter med samarbetspartners stödja och inspirera distriktets 30 klubbar
Säkerhet – Tillit - Kompetens
 
Andreas Blomquist bor i Trosa med sin familj. Han är på fritiden aktiv inom idrotten.
Andreas har arbetat som brandman och befäl i Nyköping i 15 år. Seden april i år är han anställd på Södertörns Brandförsvarsförbund som vakthavande befäl och regional insatsledare, där han arbetar på räddningscentralen i Lindvreten. Där finns nio heltidsanställda brandmän, tre deltidsanställda och åtta i det som kallas räddningsvärn. De sistnämnda består av frivilliga som rycker in när de kan. Utan dessa har brandförsvaret svårt att klara hela sitt uppdrag. Dessutom finns CIP = civil insatsperson som utför mindre åtgärder och sköter rapporteringen. FIP är ytterligare en förkortning och betyder den lilla brandbilen med befäl.
 
Inom hela Södertörns område, 600.000 invånare, finns det 82 brandstationer och 32 räddningsvärn. Det finns avtal om operativ samverkan och utbildning inom området. Räddningscentralerna i Täby och Stockholm är centraler för den här samverkan.
 
Inom en räddningscentral finns olika ledningsfunktioner som samverkar vid olika insatser.
Nivå 1   Styrkeledare
Nivå 2   Insatsledare
Nivå 3   Regional insatsledare
Nivå 4   Vakthavande befäl
Nivå 5   Vakthavande räddningschef
När ett befäl sätts in i en insats övergår nomenklaturen till en funktionsmässig benämning.
 
Shelterbox- Rotary partner i katastrofhjälp
 
Bernard Karli informerade om Shelterbox och nuvarande organisation.
 
Sedan 2012 har Rotary varit en projektpartner till Shelterbox vid katastrofhjälp.
Klimatförändring är ett nytt fokusområde för katastrofhjälpen.
Definition på en katastrof är när tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet. Katastrof är lika med effekterna av en viss händelse och inte händelsen i sig
Karli visade 2 videor som visar några av Shelterbox insatserna vid katastrofer där familjer får hjälp att återskapa delar av sitt hem efter en katastrof och hur tacksamma de är för hjälpen.
I dag anpassar Shelterbox sina insatser efter behovet på plats de har typ 3 olika utrustningsnivåer på lådorna typ Familj, Tält, brunnar som kompletteras efter behov.
 
Shelterbox verksamheten startade 2000 i en Rotaryklubb i Cronwall i England och första hjälpinsatsen gick till Indien.
2014 bildades en ideell Shelterboxförening i Sverige som bla. lyfter upp frågan att klimatförändringar är en stor orsak till många katastrofer i dag. Karli är numera distriktets representant i föreningen.
Sedan covid utbrottet har insamling av medel till katastrofhjälpen minskar kraftigt ca30% samtidig har antalet rotaryklubbar minskat i Sverige.
Föreningen söker nu flera vägar och partners utanför Rotary för att samla in pengar till katastrofhjälpen.
Just nu pågår vanliga insamlingar och Karli har lämnat ett förslag till styrelsen på att ordna en Galamiddag kanske i Nyköping för att samla in pengar.
 
Trosa Rotaryklubb är värdkludd för Shelterbox i distriktet.
 
Med pandemin har Camfil fått (ren) luft under vingarna.
Föredragshållare: Mark Simmons
Allt startade 1963 med ett uppdrag att skydda människor mot dålig luft. 
I Sverige krävdes högkvalitativa luftfilter för de planerade kärnkraftverken, men det fanns inga tillgängliga i
Europa med den kvalitetsnivån som krävdes för forskningscentret i Studsvik. 
Tillsammans med Cambridge Filter Corporation i USA kunde entreprenören Gösta Larsson möta de strikta
kraven och Camfil AB grundades.
 
Kommendörkapten Christian Allerman var kvällens föredragshållare.
Han var marinattaché vid svenska ambassaden i Moskva åren 1999-2002 och 2007-2008. Han har varit och är en mångårig Rysslandskommentator.
 
Hans avsikt med sitt föredrag var att visa på konsekvenser för omvärlden och reflexioner kring påverkan i Östersjöområdet av det krig som råder mellan Ryssland och Ukraina.
 
Läs hela sammanfattningen här.
Kvällens gästtalare:
Thomas Franzén, medlem i Etikkollegiet, vice riksbankschef från 1989 till 2005 och 1995 till 2004 chef för Riksgälden.
 
Behöver vi identitets och mångfaldspolitik?
 
Thomas framförde sina tankar om vikten att vi för ett bra samtal med en hög toleransnivå.
Det är viktigt att vi inför ett samtal inte endast lägger vikt vid den andres sämsta argument och svagheter utan ser över vilka argument som vi kan vara överens om och försöka bygga vidare på det.
Det är viktigt att slå vakt om samtalet och det är var och ens ansvar att vi under samtalet lyssnar och försöker bygga broar som då ger utrymme så vi även utvecklas som individer.
 
Thomas funderade vidare att det är viktigt att det finns en öppenhet i samhället där vi visar tolerans och accept mot alla oberoende av kön, ålder, sexuell läggning, nationalitet.
Vi bör sträva efter att inte fastna i våra egna värderingar utan vara är öppen för nya tankar och individer.
 
Behövs det kvotering till ledande befattningar och styrelser?
Kvotering kan behövas när det finns problem med mångfalden i en styrelse.
Å anda sidan kan hen känna sig förolämpad om kvotering sker och hen inte får sin plats på egna meriter.
Kvotering kan var lämpligt när /där många förnekar att det finns ett problem med mångfalden.
 
Rotaryklubbarna generellt har ett arbeta att göra vad gäller mångfalden i klubbarna men det pågår arbeten i klubbarna med den frågan.
Identitetspolitik är något vi bör jobba för och tänka på: Mångfald som är ett resultat av ett öppet samhälle ger anständighet.
 
Mötesanteckningen hittar du här
Linus Dunkers är en entreprenör, uppfinnare, företagsledare och IT-konsult. Han är även Bitcoin- och blockchain-expert.
Linus har sedan 2017 blivit känd för sin strid mot Skatteverket angående Bitcoin trading och mining av kryptovalutor.
Idag bor Linus på ön Gozo (Malta) tillsammans med sin fru Jessica och hunden Charlie.
Föredraget var en introduktion till Bitcoin och blockkedjeteknik följt av en frågestund.
Läs mötesreferatet här