Kommande julgransplundring och EGO-föredrag av Lena Ståhl samt succén med Sponsorbrev för Östersjöprojektet avhandlades på medlemsmötet
Du kan ta del av protokollet här.
Luciatåget till häst - en återupptagen tradition här i Trosa
Flera av oss såg Luciatåget vid torget innan klubbmötet. Här fick vi se årets Lucia med tärnor komma på hästryggar.
En för kvällen bildad kör sjöng fina julsånger.
Vår klubb har sponsrat årets luciasmycke som överlämnades av vår president, Leif Herlitz, till Lucia under kvällen.
Smycket, ett halssmycke, har formgivits och tillverkats av våra egna guldsmeder här i Trosa, Elmqvist och Roll
Leif tog tillfället i akt att informera om några av våra intressanta verksamheter bl.a. Östersjöprojektet.
Se alla bilder från luciafirandet på torget här.
Fem turbulenta år i Storbritannien
Torbjörn Sohlström har varit Sveriges ambassadör i Storbritannien under åren 2016-2021
Numera är han delägare av bokhandeln i Trosa samt Chef på Europaenheten på utrikesdepartementet.
När Torbjörn blev utnämnd till Ambassadör tyckte han det var ett intressant uppdrag men att det fanns viss risk att Storbritannien kunde upplevas som lite tråkigt men nu blev det inte så.
Den 23/24 juni 2016 förändrades mycket då valresultaten från folkomröstningen blev klart.
Storbritannien hade röstar för en Brexit med röstsiffrorna 52/48.
Det var nog inte ett resultat som de sittande politikerna väntat sig. David Cameron fick avgår kort där efter och ersattes med Theresa May.
Whisky, Uisge-Beata, Livets vatten
Föreläsare Mats Olsson, Spritexpert och som bl.a. varit inköpare på Vin & Sprit. Medlem i Rotary Trosa.
Uisge beata bokstavligen "livets vatten", är det skotska namnet på whisky.
Whisky är svenskarnas favoritsprit och kan med fördel drickas som den är eller med några droppar vatten, som frigör dofter och smaker.
Oöppnad whisky har en hållbarhet på flera decennier. Öppnade whiskyflaskor påverkas av oxidation och försämras över tid. En tumregel är att dricka ur en öppnad whisky under ett par års tid. Oxidationen går fortare ju mer luft det är i flaskan.

Whisky är egentligen destillerat öl.
Det finns bara två sorters whisky. Singelmaltwhisky och grainwhisky.  
Blended whisky fås om man blandar dessa.
Singelmaltwhisky görs på mältat korn. Den destilleras i potstills och lagras under minst tre år på ekfat.
Grainwhisky görs på andra sädesslag, vanligen vete eller majs, destilleras i stora kolonnpannor och lagras under minst tre år.
Whiskyn får sin färg av ekfaten.
Whisky säljs huvudsakligen som blended whisky t.ex. Johnny Walker, Famous Grouse och Lauders.
Det finns två smakmässiga huvudspår: rökig whisky, där kornet torkas i pyrande torvrök, och orökt whisky som torkas av varmluft. Irländsk whiskey är ofta rundare och mjukare, liksom den amerikanska bourbonwhiskyn som får en sötare karaktär av majs.
Whiskytillverkning sker bl.a i Skottland, Irland, USA (Bourbon), Canada (ex. Lord Calvert) och Japan (ex. Nikka), men största tillverkningen sker faktiskt i Indien.
I mindre omfattning tillverkas nu whisky i Sverige (ex. Mackmyra, Isle&Limb, Agitator).
Skotska whiskyn har en marknadsandel på 65% i Sverige.
 
Mötesanteckningen hittar du här.
Hur kan vi förbereda oss?
Inger Price och Kerstin Steihed  från Tidevarv AB informerade om olika sätt vi kan förbereda oss iför livets avslut.

Tidevarv AB som tidigare hette Trosa Begravningsbyrå  och efter utökning på flera orter och olika namn har nu landat i Tidevarv AB.
Tidevarv finns nu i Trosa Järna Gnesta
Tidevarv är ansluten till SBF Sveriges Auktoriserade Begravningsbyråer
 
Det är alltid en läkare som dödförklarar en avliden och läkaren fastställer dödsorsaken alternativt beslutar om ev. obduktion för att fastställa den.
Balsamering sker på bårhus och sker endast om risk för sanitär olägenhet råder.
 
Begravingen
En grundläggande princip vid begravning är att man skall följa den avlidnes vilja så långt det är möjligt.
Begravningen skall ske inom 30 dagar efter dödsfallet.
Begravningen kan anordnas även av annan än anhörig tex god vän
Inför begravningsceremonin skall beslutas om
 • Kyrklig eller borglig begravning
 • Typ av kista samt blommor och musik. Pappers eller egengjord kista får ej användas
 • Om den avlidne skall kremeras eller en jordbegravning
Kremering sker i Nyköping och anhöriga får närvara vid kremeringen.
I Sverige kremeras ca 80 % av alla avlidna
 
Olika gravplatser förekommer. Gravplats för kista eller Urna, minneslund alt askgravlund/ ask minneslund där anhöriga får medverka vid gravsättning.
Spridning av aska över sjö och land kan få genomföras men skall ha tillstånd från Länsstyrelsen.
 
I begravningsavgiften vi betalar via skatten ingår kremering, gravöppning,
Transport av kista, lokal för förvaring samt gravplats i 25 år.
 
Kerstin och Inger rekommenderar att man upprättar ”Livsarkivet” vilket kan göras på livsarkivet.se. Då vet alla anhöriga hur man vill ha sin begravning.
Vita arkivet är ett liknande dokument och stöds av Fonus begravningsbyråer.
 
Bouppteckning skall ske inom 4 månader efter begravningen. 
Dödsbodelägare skall informeras om tillgångar och skulder.
Om man avlider utomlands hjälper UD till med hemtransport men det är viktigt att ha försäkringar i fall det inträffar.
 
Mötesanteckningen hittar du här.
Rotarys distriktsguvernör (DG) för distrikt 2370, Bo Söderling, var på besök och presenterade sig och sina tankar och mål för innevarande verksamhetsår 2021-2022.
 
Bo föddes 1949 i Västervik men bor numera på Reijmersholme i Stockholm med fritidshus i Nyköpingstrakten.
I sin karriär har han tjänstgjort i svenska flottan i 5 år, inom försvarsindustrin också i 5 år och inom Nyge/Aero/Saab i 26 år. Inom Rotary var han president 2008-2009 i Rotary Nyköping Östra och har sedan i flera år arbetat med Sörmlandslägret för flickor.
 
Innan Bo kom in på sina egna tankar om mål och arbetssätt gjorde han en resumé kring Rotary International (RI). RI har 1,2 miljoner medlemmar i världen och förmedlar 1,4 miljarder kronor i olika former av projektuppdragsstöd. RI har högsta ranking i effektivitet. Bo betonade vikten av att känna till och använda det stora internationella yrkesnätverk som finns inom RI.
 
Rotarys internationella president heter nu Shekhar Mehta från Indien med mottot Serve to Change Lives. RI arbetar inom 6 fokusområden varav ett är högaktuellt, nämligen klimatet.
 
Bo:s egna mål för verksamheten är
 • Klubbarnas välmående o funktion
 • Gör er synliga lokalt
 • Medlemsrekrytering
 • Polio Plus
 • Årlig fondering
 • Club Runner (CR)
Vi skall i vårt arbete arbeta med verksamhetsplaner, aktivera medlemmar och samarbeta i kommittéer.
Uppgifterna är viktiga men vi får inte tyngas ner av dem utan som Bo poängterade att vi skall ha roligt och kul i arbetet.
 
Bo redovisade de ”stödverktyg” som finns centralt inom distriktet, nämligen Assisterande guvernör (AG) och Distriktsteamet (DT).
Använd dessa stödverktyg var en uppmaning från Bo.
 
Bo avslutade sin presentation med två användbara länkar på nätet:
 
Protokollet från mötet hittar du här.
"Den ortodoxa kyrkofamiljen”  
  Den ortodoxa kyrkofamiljen har cirka 100 000 medlemmar i Sverige.
Världen över finns omkring 300 miljoner bekännare.
De större ortodoxa kyrkorna i Sverige är Rysk-ortodoxa, syrisk-ortodoxa, serbisk-ortodoxa och grekisk-ortodoxa kyrkan.
Södertälje är svenskt centrum för ortodoxa kyrkor.
De som kallar sig syrianer är i huvudsak medlemmar i den syrisk-ortodoxa kyrkan och härstammar främst från Turkiet.
De som kallar sig assyrier tillhör ofta Österns assyriska kyrka och Österns gamla kyrka (Södertälje) .
1054 splittrades kristna kyrkan i en västlig del (Rom) och en östlig del (Konstantinopel) och Patriarken i Konstantinopel och påven bannlyste varandra.
Kyrkan Hagia Sofia i Istanbul var förknippad med den grekisk-ortodoxa kyrkan fram till mitten 1400-talet (därefter moské). Den var dåtidens största kyrka och i Rom ville man bygga en ändå större kyrka (skrytbygge) och Peterskyrkan planerades.
Mötesprotokollet hittar du här.
Annika Berglund är idag ny ordförande för NIR, Näringslivets Internationela Råd, där hon efterträtt Erik Belfrage som avled i april 2020.
Annika har en gedigen erfarenhet av internationellt arbete genom sitt arbete som direktör i koncernledningen i Atlas Copco under 20 år.
Thomas Pettersson var moderator och hade en intressant och trevlig dialog med Annika som svarade på frågor omkring de länder och marknader som NIR är verksamma med.
Protokollet från mötet hittar du här.
Kvällens möte var förlagd till Företagshotellet Knopen som under fyra år har byggts upp till ett toppmodernt företagshotell.
De nya lokalerna ligger på Industrigatan mitt emot tennishallen.
Mötesprotokollet hittar du här.
Höstens första möte samlade 21 medlemmar fysiskt samt ytterligare två digitalt. Till denna skara sällade sig även vår gäst, Anders Söderlind som hälsades mycket välkommen. 
Större delen av mötet upptogs av egoföredragen av Anders och Susann Markow. Välkomna som medlemmar till Trosa Rotaryklubb!
Mötet i övrigt behandlade årets verksamhetsplan i korthet. Mer om den kan du läsa här.
Vattenveckan som inleds nu till helgen, innebär ett engagemang för oss i Trosa Rotaryklubb. Vi kommer att ha ett tält uppsatt nere vid hamnbodarna i hamnen som skall bemannas av oss. Mer om detta kan du läsa på hemsidan
Agendan och övrig information inför mötet hittar du här.
Mötesanteckningarna från mötet hittar du här
 
Till allas glädje kunde vi denna gång, samlas fysiskt för ett traditionellt möte med sedvanlig middag. Förhoppningsvis kommer FHM-rekommendationerna att tillåta detta även fortsättningsvis i höst och framåt. Vi bibehåller möjligheten att logga in via Zoom och därmed erbjuda deltagande från andra klubbar och deras medlemmar eller för dem av de våra som väljer att delta digitalt.
Medlemsmötet i måndags samlade 6 gäster och 19 medlemmar varav 4 via Zoom. 
 
Nytt Rotaryår - ny president Välkommen Leif 
 • Avgående president Nils Åkerlund överlämnade presidentskapet till Leif Herlitz, som fick överta Rotary-halskedjan.
  Leif menade att ”man ska ha nytta och göra nytta och samtidigt ha roligt tillsammans”.

   
 • Jan Somp informerade om Östersjöprojektet.
  Länet har instiftat ”Vattenveckan” där Rotary kommer att delta. Vattenveckan pågår mellan 27 augusti och 5 september.
  Vi kommer att ha ett tält på plats i hamnen och som bemannas av frivilliga Rotarianer från Trosa. Separat förfrågan kommer att gå ut till alla medlemmar.
  Inom ramen för projektet Rädda Östersjön har en affischtävling utlysts bland skolelever.
  Vinnande bidrag belönas med en resa till Skansen.
  Tävlingsbidragen kommer att ställas ut på Nynäs, i Sörmlands museum, vid Hamnbodarna och i biblioteket samt publiceras på Länsstyrelsens hemsida.

   
 • Avgående styrelsemedlemmar Agneta Flock och Bo Björken avtackades med blommor. De lämnar nu sina respektive uppdrag inom program och medelskommittéerna.
  Thomas Pettersson ersätter i programkommittén och Ricken Svensson i medlemskommittén.

   
 • De nya medlemmarna Sonny Göransson och Bernard Karli hälsades välkomna i Rotary Trosa
   
 • Våra nya stadgar är nu antagna och finns att se under dokument. Du kommer åt dem från hemsidan under Medlemsinloggning eller här.
   
 • Som tack för goda insatser premierades Helene Ljungqvist och Peter Lantz med PHF-diplom och nålar. Se motivationerna under "Läs mer" nedan.
   
 • Trosa Rotarystipendium 2020-21. Vid nationaldagsfirandet den 6 juni, på Garvaregården utdelades Rotarystipendet till Inger Rask.
   
 • Trosa Rotaryklubb delar traditionellt ut stipendier till Bästa Kompis i högstadieklasserna i Hedebyskolan och Tomtaklintskolan. Eleverna röstar själva fram sin kandidat i respektive årskurs. Bästa kompisstipendiet på 1500 kr, delades ut 10-11 juni. 2 elever på respektive skola, totalt 6 st. En presentation av stipendiaterna med tillhörande motivering hittar du här.
   
 • Vinlotteri: Vinnare nr 7 Bo Petrén; nr 19 Håkan Sörenson; nr 25 Karl-Runo Edén
Minnesanteckningarna hittar du här.
Frédéric Cho, Kinaexpert gav oss en inblick i dagens Kina. 
Han är grundare av Frédéric Cho Advisory AB och vice ordförande i Sweden-China Trade Council,(SCTC).
SCTC är en oberoende, opolitisk och medlemsfinansierad förening med ett 160-tal svenska företag, från de små och medelstora till de största företag som gör affärer med Kina.
I sitt bolag arbetar Frédéric med strategisk rådgivning åt svenska och nordiska företag som är intresserade av Kina och Nordostasien samt kinesiska företag som är intresserade av Sverige och Norden.
Frédéric är författare till ”Kina enligt Cho – en ny fas” (2014) och medlem i utrikeshandelsminister Anna Hallbergs handelspolitiska rådsgrupp.
 
Några intressanta punkter ur det långa föredraget.
Kommunistpartiet är 100 år och har varit medlem i FN 50 år och i WTO 20 år.
Kina har nu en kraftig återhämtning av sin ekonomi från en tidigare djupdykning.
Första kvartalet i år hade man en återhämtning på 18,3 % och prognosen för 2021 är 7-9 %.
Kina har såväl en 5-årsplan som en 15 årsplan. Målsättningen är bl a att ha en högre kvalitet i produktionen, stärka välfärdsystemet samt att ha miljöfokus och riskkontroll med skuldsanering av ekonomin.
Kina tar alltmer plats i världsekonomin. De har handelsavtal med USA, EU och 14 andra länder via frihandelsavtal.
Sverige är 6:e största handelspartner.
Världsledande med en Tech-driven ekonomi.
Några länder vill lämna relationen med Kina men majoriteten vill ha den kvar.
Konsumtion och tjänster ökar till den växande medelklassen i landet.
Kina är mer en kontinent än ett enhetligt land.
Norra delen av landet har en sämre återhämtning i ekonomin än den södra delen.
Ett globalt ”techrace” pågår mellan USA och Kina.
Kontakten mellan USA och Kina har utvecklats från Trumps unilaterism till Bidens multilaterism med betoning på samarbete.
Relationen mellan EU och Kina präglas av växande rivalitet men EU vill inte välja sida utan vill ha en strategisk autonomi utan handelskrig.
Handeln mellan Sverige och Kina har överskott och balans. Sverige har många företag i Kina där inte minst svenska storföretag gör succé.
På fråga om hur Kina ser på kapitalism svarade Frédéric att den är medel för att stärka kommunistpartiet och ”ändamålen helgar medlen”.
Beträffande frågan om vi kan lita på Kina med anledning av deras hårda politik mot Hongkong och Taiwan menade han att det är i första hand utspel för hemmapubliken.
 
Frédérics presentation hittar du här.
Mötesanteckningarna hittar du här.
Sara Åkerlund – fredsobservatör i Colombia Sara har arbetat på Försäkringskassan, Migrationsverket, och som Assisterande Attaché vid FN.
Sara har en Master i Globala Studier, inriktning genusvetenskap, uppsatsarbetet gjordes i Bolivia.
Hon har genomgått Kandidatprogram Mänskliga Rättigheter och studerat spanska.
Sara genomgick 2017 Rotary´s RYLA-program. 2013 fick hon Trosa Zontaklubb stipendium för hennes engagemang för bl.a. kvinnors rättigheter.
Sara har under 2019 - 2021 arbetat som fredsobservatör SweFor i Colombia för Kristna Fredsrörelsen.
Terrorklassifierade Farc gerillan förde en väpnad kamp mot landets regeringsstyrkor fram till 2016, då de ingick ett fredsavtal med regeringen.
Farc-medlemmar sitter nu med i Columbias riksdag. Bland innevånarna råder delade meningar om avtalet. Människorättsförsvarare kan därför förföljas och bli utsatta för våld.
Fredsobservatörerna medföljer ofta på deras resor på t.ex. Atrato-floden, som obeväpnat skydd.
Oroligheter är huvudsakligen i västra Columbia (Quibdó, Chocó-regnskogen).
Viss gerillaverksamhet lever vidare med marxistiska ELN-gruppen, som hanterar narkotika-handel och vapen-smuggling.
På senare tid pågår en nationell strejk, som en protest mot den sittande presidenten Ivan Duques ekonomiska politik.
Presidenten har backat något och dragit tillbaka ett omstritt förslag om ny skattelag.
Det anses också ha använts övervåld mot demonstranterna, med 100-tals döda.
Länk till Saras presentation hittar du här 
Mötets gästtalare var Martin Kragh, forskare vid Utrikespolitiska Institutet och Uppsala Universitet.
Martin Kragh höll ett mycket intressant föredrag om vad som pågår i Ryssland
Putin har nu suttit vid makten i 2 årtionden och 2018 började ha sin 4:e mandatperiod som sträcker sig till 2026.
Under de första mandatperioderna 1999-2008 hade Ryssland en bra tillväxt och god ekonomisk utveckling och ett relativt gott förhållande till omgivningen.
2008 kom kriget i Georgien och sedan 2014 har Ryssland en mer konflikt orienterad attityd som normaltillstånd mot framför allt EU och USA
Ryssland har i dag ett öppet samarbete med Kina i FN och andra organisationer
Sedan 2014 har en tydlig attitydförändring skett i Ryssland mot oliktänkande och regimkritiker. Nyligen fängslades regimkritikern Aleksej Navalnyj efter han återvänt från vård i utlandet efter ett mordförsök med förgiftning troligen förankrat uppifrån.
Ryssland ger i dag aktivt stöd till regimen i Belarus och Ukraina.
Den militära upprustningen pågår för fullt och Ryssland har militär närvaro i 6 grannländer.
Hur framtiden med Ryssland kommer att se ut är svårt att förutse men helt otänkbart är det inte att Putin sitter kvar efter 2026, men med vilka länder han vill samarbeta med är svårare att förutse. Kina eller EU då främst Tyskland och Frankrike. Även hur Rysslands ekonomiska utveckling kommer att bli är ett frågetecken då man i dag lever till stora delar på sina olja -och gastillgångar där det förmodligen kommer att hända mycket vad gäller prisbilden och efterfrågan framöver.
 
Protokollet från mötet hittar du här.
Kvällens föredrag hölls av Johan Sandlund under rubriken "En trygg hamn vid ett stormigt hav?"
Johan Sandlund är utbildad kommunalekonom och har arbetat i branschen inom mindre kommuner under 31 år.
Inom Trosa Kommun har han arbetat som kommunchef sedan år 2004.

 
Johan började sitt föredrag med att måla upp de moln vid horisonten kring risker och hot som kommunen har att bevaka och försöka åtgärda.
* demografin är styrande – ökade behov inte minst för unga och äldre
* kommunsektorn är underfinansierad 2021-2025
* statlig detaljstyrning hämmar effektiviteten
* om  pengar finns – finns någon att anställa med rätt kompetens?
* långsam integrationsprocess – kommunala kostnader och sent arbetsmarknadsinträde
* stora investeringar kommande år
* återuppbygga totalförsvar ???
* IT-säkerhet
 
Läs mötesanteckningarna här.
Programgruppen, Agneta Flock, Lena Ståhl, Ricken Svensson Nyqvist hade arrangerat en trevlig tipspromenad i centrala Trosa runt ån. 
Tipspromenaden vanns av Jan Somp som fick en Guld­medalj, Silvermedaljen tilldelades Nils Åkerlund. Och Bronsmedalj erhöll vardera Rolf Gustavsson, Bo Björkén samt Helene Ljungkvist (som tilldelats medaljen i efterskott efter kontrollräkning)
För guldmedaljören och silvermedaljörens insats skickas en summa för deras räkning till Rotary Doctors
 
Nils Åkerlund uppmärksammade oss på Distrikts konferensen den 17-18 april som denna gång är digital och öppen för all rotarianer (se nyhetsbrevet och hemsidan).
 
Vinlotteriet som denna gång var 2 omgångar vanns av Agneta Flock och Birger Gunnarsson.
 
Jimmy Nygren berättade om restaurangen Två Små Svin.
Två Små Svin startades 2014 med en restaurang i Årsta och nu har man även öppnat denna restaurang i Trosa på Ågården
Restaurangen i Trosa heter Två Små Svin Ågården i Trosa, för att kopplingen till Ågården skall finnas kvar. Restaurangen kommer även att ha kvar Bed&Breakfast.
Konceptet för restaurangen är att det skall vara enkelt att gå dit och ta en bit god mat (Smörrebröd) och en öl och snaps därtill samt att umgås.
Ågården har under vintern genomgått en stor renovering och anpassning av alla rum och restaurangbyggnaden. Utemiljön har även den byggts om med nya sittplatser och nu finns det även en pool där.
Fler bilder från tipspromenaden hittar du här.
Länk till protokollet hittar du här.
1. Filmvisning om Rotary Peace Center.
Ett center finns i Uppsala och Institutionen Freds och konfliktforskning har sedan 2012 ett 2 års-program för 18 studenter från olika länder (10-tal Rotary Peace Fellowship-stipendier varje år).
Film av Lars Erik Rudbrant med intervjuer av elever visades.
2. Jan Somp redovisade info från BASRAN-projektet från webinar 21-02-23. BASRAN, Baltic Sea Rotary Action Network.
Intressenter från de 9 länderna runt Östersjön informerade om aktuella projekt.
Underlaget är mycket omfattande och Jan kan distribuera ut visade bilder via mail till intresserade.
Holger Knaak, President Rotary International, höll också ett anförande och uttryckte sitt gillande av BASRAN.
HELCOM är ett annat projekt som jobbar med Östersjöns övergödningsproblem, plast och läkemedelspåverkan, undervattens-/bottenstörningar och klimatförändringar.
ESRAG utför också miljöarbete. Spiggen ökar kraftigt i Östersjön och de äter upp andra fiskars rom.
3. Rädda Östersjön kommittén med Jan Somp, Helene Ljungqvist o Peter Lantz har utarbetat en målbeskrivning för Trosa Rotaryklubb i samarbete med distriktet. Bl.a möten med länsstyrelsen och kommunen är inplanerade. Måldokument lämnades ut.
 
Kristoffer Lundén. Transformationsdirektör för Coca-Cola European Partners.
Kristoffer har tidigare varit med i Rotaryklubben i Trosa och bor nu i Trosa.
I egenskap av stationsansvarig för Sjöräddningen i Trosa informerade han på ett kunnigt och intressant sätt om dess verksamhet. Sjöräddningen har funnits i Sverige sedan 1907. Den består idag av 119000 medlemmar, 2300 frivilliga sjöräddare och har 260 räddningsenheter varav 230 st båtar.
I Sverige finns det 73 räddningsstationer.
Alla sjöräddare får utbildning i sjukvård, brandbekämpning, hur båtar räddas mm.
Man samverkar med Kustbevakningen, Räddningstjänst m fl, Sjöräddningen i Trosa har ett stort verksamhetsområde på havet men även på våra insjöar.
De har i Trosa tre båtar och en svävare och har jour 365 dagar om året och 24 timmar per dygn.
I Sverige hade Sjöräddningen en ökning av antalet uppdrag 2020 med 31 %. I Trosa var ökningen 100 % där övervägande delen bestod av räddningstjänst och sjuktransporter.
Man arbetar nu på en ny stationsbyggnad i Trosa.
Finansieringen sker utan statligt bidrag, i huvudsak genom medlemskap, donationer, ibland bidrag från Kommunen och företag, exempelvis Trosa Rotaryklubb.
 
Protokollet från mötet hittar du här.
Eva Björkman, tekn.dr, Levande Hav AB, tidigare forskare vid Inst. för ekologi, miljö och botanik på Stockholms Universitet.
Eva berättade om forskningen med målsättning att binda fosfor till de syrefattiga och döda bottnarna genom tillsatts av en sorbent, aktiverad kalksten, och därmed minska den interna belastningen av fosfor i Östersjön.
Den aktiverade kalkstenen är tillverkad av en sidoprodukt från kalkindustrin. Den har en hög upptagningsförmåga för fosfor, den är lätt att sprida och kan nå bottensedimenten utan att den reagerar med havsvatten på väg ner. Råmaterialet är billigt och finns i stora mängder.
På sikt kan man hoppas att Östersjön åter kan bli ett friskt innanhav.
Eva var en av vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium inom området; Social & Ekologisk hållbarhet. 
 
Arbetet som Eva beskriver i sin presentation har utförts inom SEABASED som är ett EU projekt (Central Baltic, INTERREG V).
Mer information hittar du här www.seabasedmeasures.eu 
 
Länk till protokollet hittar du här och länk till Evas presentation hittar du här!
Gästtalare: Camilla Hoflund, Studsviks utveckling.
Ett intressant och innehållsrikt föredrag.
Camilla berättade om Studsvik Group,som är listat på Stockholms börsen, med tot. 517 anställda och en omsättning av 650 Mkr. P.g.a. rådande pandemi sker en stor del av verksamhetens kontakter via nätet. Man räknar att ca 50 nationer deltagit i ngt digitalt seminarium under senaste året.
Huvudområden för verksamheten är Nuclear Industri samt Radio Isotope Industri.
Länk till Camillas presentation hittar du här.
 
Klubbärenden:
Presidenten informerade om Östersjöprojektet, (som i vår klubb leds av Jan Somp). En påminnelse om detta webinar, som hålls den 23 februari kl 10-12  för Baltic Sea Rotary Action Network. Se även separat mailutskick eller hemsidan.

Närvaro:
Enligt närvarostatistik från våra webbmöten, har vi ett stadigt ökande deltagarantal. Glädjande eftersom det tyder på att vårt ”påtvingade koncept” med Zoom-möten ändå verkar fungera!

Ny guvernör 2023-2024 nominerad:
Enligt senaste info har Hannele Sjö, Rotary Strängnäs Bisp Thomas, nominerats till DG i disktrikt 2370 för verksamhetsåret 2023-2024. Under 2021-2022 kommer Hannele att vara PR ansvarig i distriktet.
 
Presstopp:
Vi skulle även hunnit med Jan Somps presentation av vårt lokala östersjöprojekt. Dock satte tekniken en käpp i hjulet varför den programpunkten uteblev. Emellertid finns arbetsdokumentet att beskåda här.
 
Protokollet hittar du här!