Eva Björkman, tekn.dr, Levande Hav AB, tidigare forskare vid Inst. för ekologi, miljö och botanik på Stockholms Universitet.
Eva berättade om forskningen med målsättning att binda fosfor till de syrefattiga och döda bottnarna genom tillsatts av en sorbent, aktiverad kalksten, och därmed minska den interna belastningen av fosfor i Östersjön.
Den aktiverade kalkstenen är tillverkad av en sidoprodukt från kalkindustrin. Den har en hög upptagningsförmåga för fosfor, den är lätt att sprida och kan nå bottensedimenten utan att den reagerar med havsvatten på väg ner. Råmaterialet är billigt och finns i stora mängder.
På sikt kan man hoppas att Östersjön åter kan bli ett friskt innanhav.
Eva var en av vinnarna av Stockholms Innovationsstipendium inom området; Social & Ekologisk hållbarhet. 
 
Arbetet som Eva beskriver i sin presentation har utförts inom SEABASED som är ett EU projekt (Central Baltic, INTERREG V).
Mer information hittar du här www.seabasedmeasures.eu 
 
Länk till protokollet hittar du här och länk till Evas presentation hittar du här!
Gästtalare: Camilla Hoflund, Studsviks utveckling.
Ett intressant och innehållsrikt föredrag.
Camilla berättade om Studsvik Group,som är listat på Stockholms börsen, med tot. 517 anställda och en omsättning av 650 Mkr. P.g.a. rådande pandemi sker en stor del av verksamhetens kontakter via nätet. Man räknar att ca 50 nationer deltagit i ngt digitalt seminarium under senaste året.
Huvudområden för verksamheten är Nuclear Industri samt Radio Isotope Industri.
Länk till Camillas presentation hittar du här.
 
Klubbärenden:
Presidenten informerade om Östersjöprojektet, (som i vår klubb leds av Jan Somp). En påminnelse om detta webinar, som hålls den 23 februari kl 10-12  för Baltic Sea Rotary Action Network. Se även separat mailutskick eller hemsidan.

Närvaro:
Enligt närvarostatistik från våra webbmöten, har vi ett stadigt ökande deltagarantal. Glädjande eftersom det tyder på att vårt ”påtvingade koncept” med Zoom-möten ändå verkar fungera!

Ny guvernör 2023-2024 nominerad:
Enligt senaste info har Hannele Sjö, Rotary Strängnäs Bisp Thomas, nominerats till DG i disktrikt 2370 för verksamhetsåret 2023-2024. Under 2021-2022 kommer Hannele att vara PR ansvarig i distriktet.
 
Presstopp:
Vi skulle även hunnit med Jan Somps presentation av vårt lokala östersjöprojekt. Dock satte tekniken en käpp i hjulet varför den programpunkten uteblev. Emellertid finns arbetsdokumentet att beskåda här.
 
Protokollet hittar du här!