Nyhetsbrev januari 2022

Stories
Rotary seglar för Östersjön - även 2022!
 
Följ med på en skön dag på havet ombord på ett äkta segelfartyg - en dag med umgänge, god mat och samtal om Östersjöns nuläge och framtid.
Seglingarna äger rum 4 - 9 juni. Bokning senast 31 mars. Se evenemangssidan Rotaryseglingar.
 
 
Läs mer...
Trosaån - en livsnerv för många
Trosaån ska bli mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna hela åns framtida ekologiska status.
Se filmen om ett projekt för att rädda den biologiska mångfalden i ett mytiskt vattendrag på kommunens hemsida här.
Medlemsmöte 220124
Östersjön och dess utmaningar
Vi fick besök av Jonas Pettersson som är biolog. 
Jonas presenterade sig på följande sätt:
”Redan som liten blev jag intresserad av fiske och fiskar. Så småningom utbildade jag mig till biolog med fisk och fiske som inriktning. Jag har jobbat med detta i omgångar genom åren på universitet och myndigheter. De senaste åren har jag drivit ett projekt i Södertälje vars syfte är att få till åtgärder för att minska övergödning i våra vatten. Jag är också engagerad i Trosa amatörfiskeklubb och dess arbete med fiskevård.”
 
Se Jonas presentation på distriktets hemsida.
 
Läs mer...
Äntligen avslöjat, RI-Tema 2022-2023
 
Du som gått i väntans tider och undrat över temat som nästa års RI-president Jennifer Jones från Kanada har valt - nu är det släppt: 
“Imagine, a world that deserves our best, where we get up each day knowing that we can make a difference.”
Ta chansen att lära dig mer om Rotary!
 
Vår klubb erbjuder nu dig genom distriktets utbildningskommitté att anmäla dig, oavsett hur länge du har varit medlem, att lära mer om Rotary i denna digitala utbildning. 
Anmälan sker här.
 
Läs mer...
PETS - President Elect Training Seminar 26 mars 09:00-14:00
 
PETS: utbildning och inspiration inför nästa Rotaryår.
För inkommande presidenter (uppdragsår 2022-23) är deltagande obligatoriskt, men programmet riktar sig lika mycket till klubbens övriga funktionärer och medlemmar.
Läs mer här.
Resultatet av röstningen på ny Distriktsindelning
 
Vilken förändring I klubbarnas uppfattning om distriktsindelningen!
Nu har rösterna sammanställts och jag är väldigt glad över att så många klubbar ändrade sina beslut till att rösta NEJ.
 
Avsikten är att vi (distrikt 2370) inom närmaste veckorna skall arbeta vidare och finna en lösning som passar alla distrikten och deras medlemmar.
Det är till sist Rotary International som slutligen kommer att ge direktiv om hur det kommer att se ut i Sverige med 6 distrikt.
 
Mvh Leif
Båtmässan 2022 är inställd
 
Båtmässan "Allt för sjön" tagit beslut om att ställa in mässan i mars och att därmed flytta fram den i tiden, förmodligen ett år Det kan dock bli aktiviteter innan dess.

Trosa Rotaryklubb hade sett fram emot att aktivt få medverka i Båtmässan och därmed få chans att marknadsföra vår klubb och Östersjöprojektet. I stället kommer vi att under året, ha tillgång till appen "Allt för sjön", som gör det möjligt för oss att exponera våra aktiviteter i "Rädda Östersjön" projektet.
Snart börjar man cykla både i Norrtälje och Södertälje
Rotary i Norrtälje har svarat mycket positivt på ett digitalt möte med Rotary i Nyköping. Det var Dot Gade som hade tagit initiativet till ett digitalt möte för att presentera konceptet Cykling utan Ålder.
Nu har Ginger Liljeroth på Rotary i Norrtälje meddelat att de gärna vill låna några cyklar för att börja träna piloter och göra provturer med sina äldre i Norrtälje. 
Vi har svarat positivt att vi kan låna ut en cykel under några veckor i februari och i mars månad.
Vi har också pratat med Stefan på Cykelgaraget och han kan också låna ut en cykel.
I samband med utlåningen kommer vi även ge en kort introduktionskurs i vad man skall tänka på för att cyklingen och provturerna skall fungera på ett bra sätt.
Det var så vi kunde hjälpa Gnesta kommun att komma i gång. 
Läs mer...
Ändrad rutin på klubbmöten
 
Våra stadgar stipulerar att klubbärenden ligger före i ordningsföljden innan inbjudna föredragshållare presenterar sin dragning.
Då vi numera har externa gäster via digitala sändningar tycker vi att det blir fel att låta dessa gäster och föredragshållare få invänta själva föredragen.
Vi kommer därför att hålla ner tiden för klubbärenden och skjuta dessa till efter föredragets avslut.
 
PGA nya restriktioner från FHM är det inte längre möjligt att träffars i baren kl. 18:30.
Endast sittande gäster är tillåtet. Vi inleder därför direkt med middag kl. 19:00.

Medlemsmötet där du även kan delta digitalt, börjar som vanligt, ca. kl. 19:30.
Eventuella ytterligare rekommendationer från myndigheterna kan dock medföra förändringar i planen.
Läs mer...
Medlemsinformation
Vår mångåriga medlem Per Mattsson har gått bort efter en tids sjukdom den 18 januari 2022.
Vi kommer i kommande klubbmöte den 7 februari att hedra Per med en tyst minut.
Vinnare i Klubblotteriet
10/1 Kenneth Lindqvist som efterskänkte sitt pris till kommande möte
24/1 Sonny Göransson och Birger Gunnarsson
Grattis!
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile