Nyhetsbrev mars 2022

Stories
Rotaryinsamling för Ukraina
 
24/2 ett datum som vi alla kommer att minnas då Ryssland invaderade Ukraina och vår världsordning inte längre känns trygg.
Vi Rotarianer kan vara stolta över att vi tillsammans inom Rotary Sverige så snabbt förstod vidden av vad som skett och inom tre dagar hade skapat en första akutplattform för stöd till Ukraina under mars månad.
Valet av UNICEF och UNHCR med Rotary Hjälper penningsluss kändes säkert.
Läs mer...
10 distrikt blir 6 i det nya reviderade förslaget
 
Trosa RK kommer att tillhöra D2340 ”Kustdistriktet”  (Östergötland, Kalmar län, Kronobergs län och Lettland) som kommer att bestå av 105 klubbar och 3 967 medlemmar. Förändringen senareläggs till verksamhetsåret 2024–2025.
Resultatet av medlemmarnas röstning i vår klubb fick ett utfall på en majoritet för att rösta JA.
Vi har skickat in vårt resultat till distriktet och att klubben stödjer förslaget.
Styrelsen kommer att göra en konsekvensanalys av hur nya distriktsindelningen påverkar klubben framöver.
Det finns en möjlighet (ifall vi skulle vilja) för klubben att ansöka till Stockholmsdistriktet i ett senare skede men det är maximerat till 10 klubbar i antal.
Utflykt till Utö våtmarksprojek
 
Som en uppföljning till BASRAN-Webinariet den 5 mars erbjöds en möjlighet att besöka Utö och på plats studera de våtmarker som Initiativ Utö anlagt och sköter.
36 rotarianer deltog.
Utfärd skedde från Årsta Brygga med Waxholmsbåt. Vädret var strålande med solsken och lite vind.
På plats möttes vi av våra värdar Robert Cederlund, Ordförande och Thomas Hjelm, Programchef i föreningen Initiativ Utö. 
Föreningen har anlagt 3 stycken våtmarker som samlar upp och renar skogsvatten, innan det rinner ut i Östersjön, betydligt näringsfattigare.
Den första våtmarken låg nära färjeläget. Den andra, Södra Fladen, fick vi åka bil till.
Våtmarkerna användes också som Gäddfabriker. Fiskarna kunde vandra in och ut ur våtmarkerna själva. Fisken återvänder till de ställen där de är födda och har vuxit upp, år efter år.
Läs mer...
Konferens med inspiration, underhållning och Gästabud
 
Vi hoppas att många har möjlighet att ansluta till vår Rotarydag/Inspirationsdag 29-30/4 i Nyköping. Det blir historisk underhållning Teater Sörmland, god mat, prisutdelningar och trevlig samvaro.
Äntligen kan vi umgås men vi väntar med dansen till annat år. 
En station i konferensen är Cykling utan ålder. Det blir ett utmärkt tillfälle att sprida den nya folkrörelsen cykling med våra äldre i vår region och det skall vi göra genom att ha två cyklar på plats för provturer i kvarteren runt Sunlight i Nyköping.
Anmäl dig snarast och senast 8 april här.
Rotary NORDEN Nr 2
I detta nummer har vi genom Jan Somp fått in en väldigt fin artikel från Trosa RK och om  våra aktiviteter som bl.a. julfirandet på torget.
Riktigt roligt att vår klubb visar upp sig inom Rotary klubbarna i Norden.
Ett stort tack till Jan Somp!
Ny tid med starttid för klubbmöten införs från 4 mars 2022
Som informeras till alla medlemmar via email den 24 mars, så har vi i överenskommelse med Stadshotellet, beslutat att våra möten tills vidare hålls kl. 18:00-20:00 från och med 4 april.
Mingel gäller mellan           kl. 17:30-18:00
Middag gäller mellan          kl. 18:00-19:40
Klubbmötet gäller mellan  kl.  18:45-20:00
 
Ovanstående tider kommer att utvärderas efter verksamhetsårets slut 30 juni och nytt beslut om fortsättning med ovanstående tider eller tidigare tider kommer att tas inför nya verksamårets planerade möten.
Nya Rotarypriser på Stadshotellet
Stadshotellet informerar oss om att de från och den 25 mars behöver höja Rotarypriserna. Vi brukar ju få öl och vin till After work pris men pga att råvarukostnaderna fortsätter att stiga kommer våra också att göra det.
Därmed kommer priset på en 50cl öl bli 60kr och för vårt barvin 72kr/glas.
TRF
 
Leif Herlitz har nominerats till ordförande i distriktets TRF Audit kommitté
 
 
 
Please add mailservice@clubrunner.ca to your safe sender list or address book.
To view our privacy policy, click here.
 
ClubRunner
102-2060 Winston Park Drive, Oakville, ON, L6H 5R7
ClubRunner Mobile