Det har åter blivit dags att summera alla våra beställda cykelturer under det gångna året och då kom vi upp till det mycket imponerande talet 191 st. 
Trots dåligt väder under augusti med lågtrycksovädret Hans och stora nederbördsmängder, blev det få inställda turer. Vissa dagar hade vi tur då det började regna lagom till att vi kört den sista turen för dagen.