Inom ramen för Östersjöprojektet kommer vi att delta i Vattenveckan, som arrangeras av Länsstyrelsen i Sörmland 27 augusti - 5 september. Rotary Nyköping, Oxelösund och Trosa planerar preliminärt att presentera vårt Skolprojekt, Rotary och Rotarys engagemang för Östersjön i form av 2-3 utställningstavlor. Dessa kommer att visas i Nyköping, troligen även på Nynäs, och förhoppningsvis även i Trosa.
Utställningen på Nynäs pågår med start mitten av juli redan.
Tanken med detta är att kicka igång vårt Skolprojekt genom den uppmärksamhet vi räknar med i media och besökare på utställningen under Vattenveckan och innan.
Vi har haft ett första planeringsmöte med Länsstyrelsen och andra deltagare där även Trosa kommun var med. 
//Jan Somp