Läs Claes Nilssons tänkvärda ord på distriktets hemsida.
Artikeln finns även med i ett tidigare nummer av Rotary Norden, nr 2 2021.