Behovet att skydda Östersjöns ekosystem, biologiska mångfald och naturresurser har aldrig varit större.
Samtidigt är behovet av ny kunskap kritiskt.
För att skapa förutsättningar för ny forskning om fortplantning och stödutsättning av hotade fiskarter etablerar stiftelsen BalticWaters ett nytt fiskforskningslaboratorium – det första av sitt slag i Östersjöregionen.

– Situationen är kritisk för många av Östersjöns utsjöfiskarter och vi måste göra vad vi kan för att vända den negativa trenden. Det nya fiskforskningslaboratoriet kommer att bidra med aktiviteter och värdefull kunskap för att göra det, säger Konrad Stralka, verkställande direktör på BalticWaters.

Storskalig forskning om Östersjöfisk

Det nya fiskforskningslaboratoriet byggs i Studsvik Tech Park utanför Nyköping med byggstart i början av 2024 och beräknad start för arbetet i början av 2025. Laboratoriet ska möjliggöra storskalig forskning om Östersjöns vilda kallvattenfiskar – från småfisk till fullvuxen fisk. Det kommer att husera stiftelsens demonstrationsprojekt ReCod – utsättning av småtorsk i Östersjön, som har vuxit ur forskningsstationen Ar på norra Gotland. Samtidigt kommer fiskforskningslaboratoriet att kunna ta emot gästforskare som vill ta reda på mer om Östersjöns kallvattenfiskar.

Laboratoriet kommer att ha fyra övergripande arbetsområden: stödutsättning av Östersjöns kallvattenfiskar, forskning på kallvattenfiskar, sprida information samt bidra med kunskap för ett hållbart framtida vattenbruk på kallvattenfiskar.

Totalt satsar BalticWaters 150 MSEK i laboratoriet. Studsvik har kunnat tillgodose behoven av fastighet och infrastruktur medan dagligvarukoncernen Axfood går in som långsiktig partner i projektet. Axfood har länge arbetat för ett mer hållbart fiske och var först i Sverige med att ta bort rödlistad fisk och skaldjur från sina butiker. Idag är målet att senast 2025 uteslutande sälja hållbarhetscertifierad och grönlistad sjömat.

– Satsningar på forskning är nödvändig för att kunna trygga en långsiktig och hållbar matförsörjning av fisk från Östersjön även för framtida generationer, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

Tillbakagång för flera fiskarter

Torskbeståndet i östra Östersjön har under de senaste decennierna minskat drastiskt och nu visar sillen i centrala Östersjön tecken på en liknande utveckling, även piggvaren är på kraftig tillbakagång. Dessa fiskarter är av fundamental betydelse för Östersjöns ekosystem och biologiska mångfald, som toppredator, födobas i ekosystemet och människoföda.

Fiskarna i Östersjön har under tusentals år anpassat sig till havets unika brackvattenförhållanden. Försvinner en art kan den inte ersättas med individer från andra havsområden.

 

För ytterligare information

Konrad Stralka, verkställande direktör, BalticWaters. Email: konrad.stralka@balticwaters.org. Tel: +46 (0)70 750 23 31

Peter Hellström, ansvarig hållbarhetskommunikation, Axfood: peter.hellstrom@axfood.se Tel: +46 (0) 76 279 50 14

Hör intervju med Konrad om fiskforskningslaboratoriet i Vetenskapsradion Nyheter här.