... var måndagsmötets rubrik.
Carolina Glimniecka, företagare i Trosa (K&M Hemstädning) med ursprung från Polen, berättade om sitt engagemang i att hjälpa flyktingar från krigets Ukraina.
Galina, flykting från Ukraina, berättade om hur det är att komma som flykting med tre barn, sitt liv i Trosa och sitt arbete inom FN för att hjälpa de som är kvar i Ukraina. 
 
Hur kan vi hjälpa till för att dessa människor skall finna sig till rätta hos oss
Här är något som vi kan ta tag i:
att umgås med svenskar för att lära mer om Sverige och träna språket
att hitta fysiska aktiviteter för barn/tonåringar och lekar med andra barn
att hitta utbildnings- och jobbmöjligheter för vuxna
att hitta sponsorer för att bekosta entré till simhallen för barn med föräldrar
att få hjälp till rabatterade/gratis resor
att hitta professionellt stöd till de som kämpar med svåra krigstrauman
 
Sponsors