Med fanor, blåsorkester, kör och tal firades Sveriges nationaldag på Garvaregården i Trosa.
Vid detta högtidliga tillfälle delade vår president Leif Herlitz och Roger Ekdahl ut årets rotarystipendium.
Stipendiet går till Monica och Ture Pettersson för "Deras gedigna och långsiktigt uthålliga engagemang i Trosa Hembygdsförening".
Stipendiaterna tackade med ett kort tal och meddelade att de tänker skänka största delen av stipendiet till Sjöräddningssällskapet och Hjärt- och Lungfonden, men behålla en liten del som ska räcka till en bättre middag på Stadshotellet.
 
Se diplomet och övriga bilder från nationaldagen här.