Syftet med manifestationen Slut på tystnaden - en kväll för livet är att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa suicid.
Att visa att det är ok att må dåligt och att vi alla måste hjälpa varandra.
Att bryta skammen och skulden kring detta.
Mellan 200 och 300 personer hade samlats. D
rygt 300 minnesljus var sålda i förväg och fler såldes under kvällen. 
Flera krögare serverade mat och dryck.
Många företag ochTrosa församling ställde upp med allt som behövdes för att göra det till ett fantastiskt evenemang med kärlek och hopp om en ljusare framtid. 

Med vänlig hälsning, 
Magdalena