Tisdagens beslut om 2024 års fiskekvoter i Östersjön är varken till fördel för sillpopulationen i innanhavet eller de småskaliga fiskarna längs kusten. 
Beslutet visar på en synnerlig historisk närsynthet, okunskap om fisken och fisket, oförmåga att förstå det Internationella havsforskningsrådets (ICES) vetenskapliga råd och – kanske främst av allt: ministrarna bänder lagarna, som reglerar fiske, ekosystem och havsmiljö, till bristningsgränsen.

I vår Östersjöbrief resonerar vi om bakgrund till, och effekter av, nästa års sillkvoter och föreslår tre beslut som den svenska landsbygdsminister måste ta redan i år för att minimera skadan på havets ekosystem.

Konrad Stralka, VD på BalticWaters