Skolorna

Trosa skolor planerar att starta efter helgerna.
Kyrkskolan har kontaktat Länsstyrelsen om utbildningsmaterial och föreläsning.
Även Skolchefen Mats Larsson ställer upp och utbildar. Han är biolog i botten och har arbetat med Östersjöfrågor tidigare i sin lärargärning.
Kyrkskolan vill även besöka Naturrum vid Stendörren som ett moment i Skolprojektet. Vi undersöker förutsättningarna för detta.
Trosa Rotaryklubb kommer även att sätta upp Östersjöutställningen på deltagande skolor i kommunen. Skärlagskolan vill träffa oss före julledigheten för att diskutera deras deltagande i projektet.
 
Oxelösunds Rotaryklubb har engagerat en professionell fotograf som kommer att fotografera elevernas affischer.
Tävlingsbidragen kommer att kunna beskådas digitalt genom en länk på vår hemsida.
 
En obunden jury kommer att tillsättas för att bedöma elevernas affischer.

Laboratorieväskan

Trosa Rotaryklubb har nu köpt in två väskor med laborationsutrustning som vi kommer att ställa till deltagande skolors förfogande.
Resultaten från mätningarna, kommer att sammanställas genom ett samarbete med Briggen Tre Kronor som sedan återkopplas till skolorna.
 

Sponsorbrev

Ett sponsorsbrev har gått till Trosas och Vagnhärads företagare.
Brevet kommer att följas upp genom ytterligare en kontakt.
Bidragsgivare kommer att belönas med ett fint diplom som tack för deras insats för miljön.
Trosa Rotaryklubb har budgeterat 35 000 kr i intäktsbidrag för innevarande år.