Just nu har du möjlighet att i realtid se hur fiskar från havet vandrar upp i sötvatten för att leka!
 
Länsstyrelsen Västernorrland jobbar tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm, Kristianstads vattenrike, Sportfiskarna och WWF för att göra naturvårdsåtgärder som förbättrar för livet i havet.
Vi jobbar bland annat med att åtgärda vandringshinder, anlägga ’gäddfabriker’, minska näringstillförseln till grunda vikar och återställa havsstrandängar. Förutom naturvårdsåtgärder vill vi även att fler ska få ta del av det fantastiska liv under ytan som vi har och jobbar med marin pedagogik på olika sätt.
Du kan gå in via länken för att läsa mer om projektet samt spana in vandrande fiskar. Vi sänder live från och med nu och två veckor framåt!  
 
Vi filmar under ytan i ett rinnande vattendrag där fisk från havet går upp för att leka.
Så här på våren precis efter snösmältning och islossning kan vattnet vara grumligt, men det kommer klarna mer allt eftersom. Under veckan har det varit full aktivitet med lekande id och i slutet på förra veckan började vandringen av gädda!
Tänk på att ser du ingen fisk just när du går in, så prova igen lite senare, periodvis är det väldigt mycket vandrande fisk och sedan kan det vara perioder med lite lugnare emellan.
Även tid på dagen och väderlek kan påverka. Det är ingen som vandrar just för stunden, men vänta bara!
 
Hoppas du får en spännande upplevelse! 
 
Lotta Nygård
Marinbiolog
Länsstyrelsen Västernorrland