Nu behövs din hjälp!
DG Bo Söderling ber vänligen att jag som president genomför en omröstning vid ett ordinarie klubbmöte för att formellt godkänna denna nya plan och meddela mig klubbens resultat senast den 25 januari 2022.
Bakgrund:
Identisk med den information som varit utlagd på vårt distrikts hemsida sedan 1 oktober kan jag nu informera dig om den nya distriktsplanen för de svenska Rotary distrikten.
 
Resultatet med att gå ner från 10 till 6 distrikt och fördelning i enlighet med bilagd information är en bra lösning för både RI och de svenska distrikten.
De svenska seniora ledarna Past RI-president Carl Wilhelm Stenhammar, Past Treasurer Mikael Ahlberg, Past Director Ann-Britt Åsebol, Past Director Kjell-Åke Åkesson, Past Director Lennart Arfwidsson har utgjort arbetsgrupp vars förslag alla svenska distriktsguvernörer har accepterat.
Arbetsgruppen undersökte medlemstrender, demografi, tidigare distriktshistoria och hur Sverige är uppdelat på andra områden som hälsovård och utbildning. Som ett resultat av detta omfattande arbete har arbetsgruppen skapat en hållbar och effektiv ny distriktsstruktur för Sverige.
Du kan hitta din klubb i denna nya distriktsplan här.
På grund av minskade medlemsantal i alla distrikt i Sverige har RIs styrelse begärt att vi formellt ska ta ställning till en ny nationell distriktsplan för att distriktens storlek ska stämma med RIs policy.
Jag kommer att i ett separat utskick informera er mer i detalj om indelningen samt att vi måste rösta på klubbmötet den 13 december