- Ledarskap och Östersjöns utmaningar på Briggen Tre Kronor
Jag heter Carl Fredrik Somp och arbetar med affärsutveckling för ett företag som erbjuder produkter och tjänster inom finansiell rådgivning, sparande och kapitalförvaltning. I min roll är jag med och driver olika IT-projekt.
Jag har deltagit i två RYLA-utbildningar tidigare, en i Stockholm och en i Gdansk, Polen.
På fritiden tycker jag om matlagning, segling och skidåkning.
När möjligheten att delta i denna ledarskapsutbildning på Briggen Tre Kronor dök upp, såg jag det som en chans att kombinera mitt intresse för att vara på sjön med en önskan att lära mig mer om de problem som Östersjön står inför.

 
Under en vecka ombord på segelfartyget Briggen Tre Kronor deltog jag i en ledarskapsutbildning som tog mig från Nynäshamn till Askö och sedan vidare till Utö. Denna resa var inte bara en seglats, utan även en fördjupning i kunskap om Östersjön och dess utmaningar.

På Askölaboratoriet mötte vi tre forskare som delade med sig av sina insikter om Östersjön. Där lärde jag mig om blåstångens betydelse för ekosystemet och fick även chansen att observera plankton och bakterier i mikroskop.
Efter vårt besök på Askö fortsatte vi till Utö, där vi lärde oss om Initiativ Utö och deras arbete med att anlägga våtmarker. Dessa våtmarker spelar en viktig roll i att minska övergödningen i havet och fungerar som lekplatser för fiskar som abborre och gädda.

Efter vårt besök på Utö fortsatte resan mot Stockholm och där besökte vi Baltic Sea Science Center på Skansen. Där fick vi se en informativ utställning och presenterade sedan våra grupparbeten vilket var filmer som vi spelat in om våra upplevelser.

RYLA gav mig också möjlighet att lära känna deltagare från Sverige, Finland, Tyskland och Polen. Tillsammans delade vi arbetsuppgifter och erfarenheter ombord.
Besättningen var väldigt pedagogisk och förklarade hur processerna fungerar på fartyget. Det var spännande och lärorikt att utföra olika arbetsuppgifter och det stärkte även gemenskapen i våra grupper.

Denna utbildning blev en kombination av lärande, samarbete och personlig utveckling. Jag tar med mig många lärdomar och kunskap om Östersjöns situation samt vad man gör på området för att vända utvecklingen. Avslutningsvis skulle jag vilja rikta ett stort tack till Trosa Rotaryklubb som möjliggjorde mitt deltagande.
 
Vänliga hälsningar, 
Carl Fredrik Somp
 
Carl Fredrik besöker oss på klubbmötet 13 november