Den 1 juli 2024 bildar vårt distrikt 2370 tillsammans med södra granndistriktet 2410, "kustdistriktet" inklusive Öland, Gotland och Lettland.
Läs mer om vårt nya distrikt 2405 på distriktets hemsida.