Under oktober månad arrangerar Stockholms universitets Östersjöcentrum en digital seminarieserie med föreläsningar om aktuella frågor som rör ekosystembaserad havsförvaltning och hållbar utveckling av vår havsmiljö.