Har ni någon lämplig kandidat i er klubb? Vill er klubb nominera denna person? Det är klubben som nominerar en kandidat och klubben accepterar då samtidigt ansvaret att under guvernörsåret stödja guvernören och ansvara för att arrangera PETS och distriktskonferens.
Föreslagen kandidat måste före tillträdet ha varit president under en hel mandatperiod och vara villig att avsätta den tid och engagemang som uppdraget kräver.