Valberedningen för nominering av kandidat till DGN för perioden 2024-2025 har efter genomförd intervju, föreslagit:

Eva Nisser, Nacka RK
 
DG Bo Söderling har för avsikt att före 2022-06-30 till RI föreslå Eva Nisser som kandidat för aktuell period.
D2370 rotaryklubbar har genom respektive nuvarande president i klubben möjlighet att inkomma med synpunkter på aktuellt val genom att meddela mig snarast dock senast 2022-06-26.
Uteblivet svar kommer att klassas som accepterat.
Nacka RK kommer att ingå i D2405 minst under aktuellt år. Därtill kommer 10 st nominerade DGN ur 10 distrikt att bli 6 st för 2024-2025.
Detta kommer DG-kollegiet att hantera tillsammans med resp Guvernörskedjan och nominerade DGN.