UKRAINA Vägen till Sverige och Trosa
Föredragshållare: Karolina Gliniecka och Galina Bozhenko.
Föredrag om hur det är att fly från Ukraina och hur det är att försöka hjälpa de som kommer hit.
Carolina Glimniecka, företagare i Trosa (K&M Hemstädning) med ursprung från Polen berättar om sitt engagemang i att hjälpa flyktingar från krigets Ukraina.
Galina, flykting från Ukraina berättar om hur det är att komma som flykting med tre barn, sitt liv i Trosa och sitt arbete inom FN för att hjälpa de som är kvar i Ukraina. Galina är också anställd på Carolinas företag.
 
Ukrainarna är mycket tacksamma att komma till Sverige och Trosa,
men behöver hjälp med bl.a
.
att umgås med svenskar för att lära mer om Sverige och träna språket.
att hitta fysiska aktiviteter för barn/tonåringar och lekar med andra barn.
att hitta utbildnings- och jobbmöjligheter för vuxna.
att hitta sponsorer för att bekosta entré till simhallen för barn med föräldrar.
att få hjälp till rabatterade/gratis resor.
att hitta professionellt stöd till de som kämpar med svåra krigstrauman
 
Vi hann inte diskutera vad vi i Rotary kunde bidra med. Något som var och en av oss kan fundera på.
 
Så fundera på vad kan du bidra med?
 
 
För närvarande bor 53 ukrainska flyktingar i Trosa (18 kvinnor, 16 barn, 11 pensionärer, 8 män).
Dessa kommer från Mariupol, Cherson, Siewierondonieck och Donieck.
Att återvända till hemorter är omöjligt då hem, arbetsplatser, skolor, kulturhus etc har totalförstörts i de östra städerna och kriget fortgår.
Här i Sverige har de mestadels små resurser då bidragen är låga och svårigheter att få jobb.
Många pratar inte engelska, så språkproblemen är ett hinder. 
Buss/tågresor upplevs dyra och gör att man till stor del stannar hemma.
Avsaknad av personnummer gör det omöjligt att skaffa t.ex. eget internetabonnemang.
Barn/tonårsaktiviteter kostar ofta pengar och t.ex. att besöka simhall omöjliggörs.
Alla barnen har plats på skolan.
Ukrainarna söker svenskar att umgås med för att lära språket, svenska samhället, myndigheter, arbetsrätt, skolregler, boende, kultur, historia, traditioner, föreningsliv etc och framför allt få hjälp att hitta arbete.
Vissa lider av traumatiska upplevelser från kriget, som orsakar depression.
Carolina har organiserat insamlingar av cyklar, leksaker, möbler, skor, hygienartiklar etc.