I Rotary roterar funktionärerna - vi är ju People of Action! - och inför det nya rotaryåret 1/7 lämnade Bo Söderling (Nyköping Öster RK) över guvernörskedjan till Jan König (E-Club of Riddarfjärden).