The World Polio Day 24 oktober
Trosa Rotaryklubb firade världspoliodagen på vårt möte den 26 oktober. Vi firade med att visa en film om vaccinationsverksamheten, berättade om hur vi arbetat med att utrota polio ända sedan 1988 och avslutade med en insamling i Bill and Melinda Gates Foundations anda. För varje krona en medlem skänkte till Polio Plus gav Trosa Rotaryklubb två gånger beloppet. Totalt samlades ca 12 000 kr in som när  klubben matchat insamlingen gånger 2 bidrar vi totalt med 36 000 kr och som sedan med Gates Foundations insats totalt genererar 108 000  kr till polio plus. Bidragen registrerades separat med namn på bidragsgivaren. Totalt 65% av våra medlemmar bidrog till det fantastiska resultatet.