Trots torskkollapsen så sent som 2019, står vi nu inför en ny utmaning – den ikoniska sillen/strömmingen som är på väg att knäckas.
 
EU-kommissionen har, baserat på det vetenskapliga rådet (ICES) råd, föreslagit 0 kvot för sillfisket i Östersjön för 2024. Landsbygdsministrarna står nu inför en mycket svår situation. Hur de än vrider och vänder på kvotfrågan så går det inte att fiska på en art, utan att samtidigt riskera bifångster av en annan, vilket både kan strida mot lagen och leda till kvotuttag som vida överstiger vad sillen klarar av.
 
Hur mycket jag och andra än önskar att vi kan ha ett småskaligt fiske på sill för humankonsumtion, så ser det ut som att vi nått vägs ände. Trösten är att det finns en väg som leder till ett framtida fiske, även om den är svår och smärtsam. Läs mer om situationen och vägen framåt i månadens brief.
 
Konrad Stralka, VD på BalticWaters