Vi framför vårt tack till nedanstående styrelsemedlemmar för ett välförtjänt arbete i i flera verksamhetsår:
Nils Åkerlund – past president
Hans Holm - sekreterare
Kenneth Lindqvist - skattmästare
Michael Swedberg - klubbmästare
 
Samtidigt hälsar vi nya medlemmar till styrelsen:
Lena Ståhl - inkommande president
Dan Svensson- sekreterare
Bernhard Karli- klubbmästare
Håkan Sörenson -skattmästare