Kunskap och ledarskap krävs för att Rädda Östersjön Rotaryklubbar runt Östersjön har nyligen genomfört en utbildning av 25 ungdomar, från flera länder, i ledarskap och kunskap om Östersjön.
Utbildningen heter RYLA BALTIC SEA.
Bas för utbildningen var Briggen Tre Kronor.
Man angjorde Nynäshamn, Askö och Utö. På Askö besökte gruppen Stockholms Universitets forskningsstation Askölaboratoriet där de utbildades av forskare.
På Utö lärde gruppen sig om våtmarker.
Utbildningen avslutades på Baltic Sea Science Center i Stockholm på Östersjödagen den 31 augusti.
Från Trosa deltog Carl Fredrik Somp som en av stipendiaterna.