Vår distriktskommittee Rädda Östersjön och BASRAN, har idag gjort ett upprop, i DN, mot Tidöpartiernas avvisande, av ett trålningsförbud av strömming, i hela Östersjön, som föreslagits av EU, inför deras ministermöte i frågan.
 
 
//Jan Somp