28 september anordnade Stockholms Universitet sitt Östersjöseminarium för 10-de gången vid Kolskjulet i Stockholm.
Trosa Rotaryklubb har uppmärksammats för sitt arbete för Östersjön och fick i år deltaga med en person.
Deltagarna bestod av speciellt inbjudna akademiker, personer från ideella organisationer, politiker samt övriga som arbetar för Östersjön. Till dessa får man även  räkna in Kronprinsessan Victoria som är djupt engagerad i Östersjöfrågor.
Hela seminariet spelades in och går att se på SVT Play Forum.
Hela programmet ser du här.
 

9.30 Inledning
 

9.45 Åtgärder för välmående kustnära havsområden
Vilka effekter och möjligheter finns med ett aktivt klimatarbete, minskad övergödning, våtmarksrestaurering och robotisering av övervakningsdata från haven?

 • Klimatarbete och minskad övergödning - en förutsättning för hållbart nyttjande. Christoph Humborg, vetenskaplig ledare, Östersjöcentrum
 • Våtmarksrestaurering - en lösning för att gynna rovfisken på kusten. Petter Tibblin, docent, Linnéuniversitetet
 • Robotisering av övervakningsdata. Peter Sigray, forskare, Kungliga Tekniska högskolan
   

10.25 Nyttja vinden
Kan framtidens fartyg drivas med vind? Hur påverkas det marina livet av vindkraft, och kan det vara framgångsrikt att kombinera med odlingar till havs?

 • Vindkraften påverkan på marint liv. Lena Kautsky, professor, Östersjöcentrum
 • Framtidens fartyg drivs med vind. Jakob Kuttenkeuler, professor, Kungliga Tekniska högskolan
 • Vindkraft och vattenbruk - en vinnande kombination. Fredrik Gröndahl, docent, Kungliga Tekniska högskolan
   

11.05 Paus

11.30 Hållbar mat från havet
Hur påverkar dagens marina matproduktion Östersjöns ekosystem. Kan nya spännande initiativ förändra vad vi äter och rädda våra utarmade fiskbestånd?

 • Matproduktionens påverkan på havet. Tina Elfwing, föreståndare, Östersjöcentrum
 • Användning av alger som gödsel för mat. Hanna Nathaniel, doktorand, Kungliga Tekniska högskolan
 • ReCod: stärka rekryteringen av torsk i Östersjön. Neele Schmidt, doktorand, Uppsala universitet
   

12.10 Panelsamtal
Hur kan företag och organisationer hjälpa Östersjön?

 • Odd Klofsten, hållbarhetsansvarig, Cedergrenska
 • Emelie Hansson, hållbarhetschef, Martin&Servera
 • Thomas Ogander, grundare, One Water Race
   

12.30 Avslut och lunch på Kastellholmens kaj