07
mar
2022
Trosa
Trosa Stadshotell och digitalt

Sweden

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) informerar om det politiska läget.

Sedan 2010 är Portnoff även ledamot av Sörmlands regionfullmäktige, tidigare landstingsfullmäktige. Portnoff är även förste vice ordförande för Regionala utvecklingsnämnden samt vice ordförande för Utskottet för regional samhällsplanering i regionen.
Vid sidan om detta har Portnoff även uppdrag som vice ordförande i Mälardalsrådets arbetsgrupp för Storregional kollektivtrafik.
Därutöver är han representant för Region Sörmland i Mälardalstrafikens styrelse, och i styrelsen för Nyköping-Östgötalänken AB.

Portnoff satt med i kommunens första kommunfullmäktige 1992 när Trosa blev egen kommun och blev 1998-2002 Sveriges yngsta kommunstyrelseordförande och kommunalråd, oppositionsråd 2002-2006 och sedan 2006 kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. (Wikipedia)