Anmälan online
  • Anmälan till detta evenemang är stängd.
17
apr
2023
Trosa
Trosa Stadshotell och digitalt

Sweden

För två sedan fick Trosa kommun klartecken av mark- och miljödomstolen att åtgärda tre vandringshinder i Trosaån som hindrade fisk och andra vattenlevande organismer att fritt färdas upp- och nedströms. De dammanläggningar som berördes var Trosa Kvarn, Husby Kvarn och Nygårdsdammen. Många arter är beroende av att kunna simma mellan Östersjön och sötvattensystem som en del av sin reproduktionscykel, bland annat öring och ål som vi har är i Trosa.

Fiskpassagen vid Trosa kvarn öppnades strax före jul 2022 och innebär målgång för kommunens arbete med att ta bort hindren mellan havet och sjön Sillen, för fiskar och andra arter i Trosaån. 

Elin van Dooren är kommunekolog i Trosa sedan 2010 och har jobbat för att ro projektet i land. Hon kommer att berätta om alla hinder som har funnits på vägen och i ån tills projektet blev äntligen klar. 

Sista anmälningsdatum: onsdag den 12 april 2023 innan kl 23.00

Länk till mötet hittar du här