03
apr
2023
Trosa
Trosa Stadshotell och digitalt

Sweden

Askölaboratoriet i Trosa skärgård är en nationell resurs för alla som vill forska, bedriva miljöövervakning, ordna kurser eller hålla forskarmöten och workshops om havet. På Askölaboratoriet erbjuds forskare flera möjligheter att studera havet; direkt i fält, inne på laboratoriet eller mitt emellan, i experimenthallen. Många arbetar för att förbättra vår grundläggande kunskap om ekologin i olika livsmiljöer. Andra arbetar med att specifikt påvisa vilken effekt olika typer av mänsklig störning har på olika arter och ekosystem.

Eva Lindell är stationschef på Askölaboratoriet som är en del av Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Sista anmälningsdatum: onsdag den 29 mars 2023 innan kl 23.00

Länk till mötet hittar du härSponsors